Děkujeme! Pořídili jsme ultrazvuk pro nemocnici sv. Josefa v Bhilai Pahari

Děkujeme! Pořídili jsme ultrazvuk pro nemocnici sv. Josefa v Bhilai Pahari
Děkujeme! Pořídili jsme ultrazvuk pro nemocnici sv. Josefa v Bhilai Pahari
V listopadu (2018) jsme se na vás, naše dárce a dobrodince, obrátili s prosbou o pomoc s pořízením nového ultrazvukového přístroje do indicko-české Nemocnice sv. Josefa v Bhilai Pahari.

Už na konci prosince jsme mohli P. Vijayovi poslat zprávu: Podařilo se nám to! Přístroj Doppler Ultrasound Systém E-CUBE 7 už slouží pacientům v „naší“ nemocnici při různých vyšetřeních. Velice vám děkujeme za podporu díla Likvidace lepry! 
Likvidace lepry stála u zrodu Nemocnice sv. Josefa v indickém Bhilai Pahari. Tato nemocnice byla uvedena do plného provozu v roce 2006.Tehdy bylo cílem postarat se o místní farníky, kteří trpí malomocenstvím a tuberkulózou. Během let nemocnice dále rostla a mezi místními získala dobrý ohlas – jednalo se o místo, kde byli přijímáni chudí, kteří si nemohli dovolit nákladné vyšetření ve městě.
V současnosti se nemocnice vedle péče o malomocné a léčby TBC zaměřuje i na gynekologická vyšetření ( jedná se o jedinou bezpečnou porodnici v okolí) a dále na léčbu malárie, horečky denge aj. 

 

Foto: P. Vijay a nový ultrazvuk v nemocnici sv. Josefa v Bhilai Pahari