64. Světový den pomoci malomocným

Kardinál Peter Turkson, prefekt dikasterie pro podporu integrálního lidského rozvoje, vydal prohlášení ke Světovému dni pomoci malomocným, který se koná vždy poslední neděli v lednu. Letos připadl na neděli 29. Ledna.

 „Strach z nemoci, která je jedna z nejobávanějších v lidské historii může být poražen rozumem.“

Kardinál Turkson připomíná, je nutné postupovat na dvou rovinách, jednak ve zdravotnickém sektoru, zejména vývojem nových léků a lepších diagnostických nástrojů, tak i v oblasti reintegrace vyléčených lidí zpátky do společnosti. V závěru vybízí k překonání strachu vůči těm, kdo jsou poznamenáni touto nemocí, a k zajištění jejich solidárního a spravedlivého přijetí.
 
 
 
 
 
 
zdroj:
http://en.radiovaticana.va/news/2017/01/28/cardinal_turkson_message_for_world_leprosy_day/1288856
http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25139