11. národní pouť přátel LL

11. národní pouť přátel LL
11. národní pouť přátel LL
Milí přátelé Likvidace lepry, upřímně vás, spolu s celým týmem díla Likvidace lepry, pozdravuji a také zvu na 11. pouť přátel LL. Tentokrát putujeme v sobotu 20. srpna 2022 do kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích.

Tímto dnes již tradičním setkáním s přáteli chceme společně poděkovat Pánu Bohu za pomoc a ochranu. Srdečně Vás proto zvu v sobotu 20. srpna 2022 do Pardubic, konkrétně do kostela sv. Bartoloměje (adresa: Kostelní 92, Pardubice).
Společná mše svatá za dárce i příjemce pomoci díla LL bude sloužena ve 14:00 hodin. Poté proběhne představení činnosti LL a reálií života v zemích, kam putuje Vaše pomoc.
Budu potěšen, pokud se s Vámi na této pouti osobně potkám.  

S přáním požehnáného léta 
                                                                                                 

                                                                                                              Mons. Jan Balík 
                                                                                                        prezident Likvidace lepry