10. národní pouť přátel LL

10. národní pouť přátel LL
10. národní pouť přátel LL
Milí přátelé Likvidace lepry, upřímně vás, spolu s celým týmem díla Likvidace lepry, pozdravuji a také zvu na jubilejní 10. pouť přátel LL.

Po bolestném a dlouhém období karantén a lockdownů nastal čas  potěšit se setkáním s přáteli a společně poděkovat Pánu Bohu za pomoc a ochranu. Srdečně Vás proto zvu na 10. jubilejní pouť přátel díla Likvidace lepry. Budu potěšen, pokud se s Vámi na této pouti osobně potkám. 

Dovolte mi proto pozvat vás a vaše blízké na tuto 10. pouť přátel LL. Tentokráte se setkáme v sobotu 14. srpna 2021
ve Zlíně, v Kostele svatého Filipa a Jakuba (adresa: Sadová 149, 76001 Zlín).
 
Společná mše svatá za dárce i příjemce pomoci díla LL bude sloužena ve 14:00 hodin. Poté proběhne tradiční představení činnosti LL a reálií života v zemích, kam putuje Vaše pomoc.
 
Srdečně Vás zdravím, posílám požehnání a přeji hezké léto!
 
 
                                                                                                              Mons. Jan Balík
                                                                                                        prezident Likvidace lepry