Donors

Thank You for your donation..

16.02.2024Jan Sysel
16.02.2024Růžena a Jiří Dohnalovi
16.02.2024Jiří Novotný
16.02.2024Milada Vlasáková
16.02.2024Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně
16.02.2024I. + J. Březinovi
16.02.2024Jana Jakoubková
16.02.2024RNDr. Jan a Marta Novákovi
16.02.2024Josef Mikeš
16.02.2024Petr Jelínek
16.02.2024Vlasta Gatěková
16.02.2024Michal Suszka
16.02.2024Mgr. Miloš Vacek
16.02.2024Marie Bukovanská
16.02.2024Kamil Malík
16.02.2024Jakub Maršálek
16.02.2024Jaroslav Kvaltin
16.02.2024Jan Ječmínek s rodinou
16.02.2024Jana a Jan Gajdošovi
16.02.2024Magdalena Turchichov
16.02.2024Karel Macek
16.02.2024Stanislav Kubenka
16.02.2024Petr Dvořák
16.02.2024Jitka Michalcová
16.02.2024Petr Veselý
16.02.2024Václav Tejkal
16.02.2024Rudolf Šmíd
16.02.2024Jaroslava Krutílková
16.02.2024Erik Novotný
16.02.2024Stanislava Novotná
16.02.2024Josef Kuklínek
16.02.2024Lenka Ledvoňová
16.02.2024Jáhen František Horáček
16.02.2024Anna Chottová
16.02.2024Mlada Cvanová
16.02.2024Monika Zechovská
16.02.2024Diana Svobodová Viktorová
16.02.2024Hana a David Jechovi
16.02.2024Marie Fulínová
16.02.2024Marek Dospiva
16.02.2024Petr Blaha
16.02.2024Tomáš Jahn
16.02.2024ing. Pavla Rybářová
16.02.2024František Zbožínek
16.02.2024Jaroslav Kubica
16.02.2024Václav Beránek
16.02.2024Josef Pokorný
16.02.2024Mgr. Hana Paľová
16.02.2024Ing. Josef Stehlík
16.02.2024Marie Strnadová
16.02.2024Šimková
16.02.2024Evžen Jalůvka
16.02.2024Pavel Holešinský
16.02.2024Miroslava Číhalová
16.02.2024Jiří Podoba
16.02.2024Marie Neubergová
16.02.2024Ing. Jan Uhlíř
16.02.2024Hana Vošahlíková
16.02.2024Jarmila Strašáková
16.02.2024František Javůrek
16.02.2024Ing. Hana Kaválková
16.02.2024Barbora Toufarová
16.02.2024Pavel Vychytil
16.02.2024Ing. Václava Hrubá
16.02.2024Josef Soudek
16.02.2024Ludmila Ondráčková
16.02.2024František Janda
16.02.2024Tereza Pecková
16.02.2024Marie Kočová
16.02.2024Mgr. Jiří Záleský
16.02.2024Jaroslava Janíková
16.02.2024Ružena Dočekalová
16.02.2024Marie Stránská
16.02.2024Magdalena Havlicová
16.02.2024Marie Supová
16.02.2024Miroslav Habr
16.02.2024Radovan Holý
16.02.2024Jaromír Konečný
16.02.2024Ludmila Sarofinová
16.02.2024Helena Horáková
16.02.2024Jana Vodová
15.02.2024Anna Rohrerová
15.02.2024Menšíkovi
15.02.2024Stanislav a Milada Měrtlovi
15.02.2024Zdislava Kubánková
15.02.2024Pavel Fňouk
15.02.2024Miloslava Jiráková
15.02.2024Marie Vančurová
15.02.2024Marie Vítková
15.02.2024Petr Škarda
15.02.2024Věra Olšáková
15.02.2024Teodora Surmajová
15.02.2024Mária Blahovcová
15.02.2024Ludmila Krčková
15.02.2024Marie Kozubíková
15.02.2024Jarmila Martinů
15.02.2024Vojtěch Skácel
15.02.2024Miluše Liscová
15.02.2024Marie Nyergesová
15.02.2024Josefa Stiasná
15.02.2024Jiřina Kopečná
15.02.2024Ing. Lenka Pavlovská
15.02.2024Zdeněk Jenčke
15.02.2024Anežka Turková
15.02.2024JUDr. Magda Kalašová
15.02.2024Jitka Břicháčková
15.02.2024Marie Guňková
15.02.2024Helena Staňková
15.02.2024Jiří Hochman
15.02.2024Marie Janotová
15.02.2024Věnceslava Dortová
15.02.2024Miloslava Figarová
15.02.2024Ing. Marie Eugenie Langerová
15.02.2024Jana a Josef Mazačovi
15.02.2024Jiří Peřina
15.02.2024Ludmila Krůtová
15.02.2024Marie Radilová
15.02.2024Marie Brtvová
15.02.2024Pavel Rejl
15.02.2024Pavel Komár
15.02.2024Jana Marková
15.02.2024Antonín Guryča
15.02.2024Hana a Tomáš Ochovi
15.02.2024Ing. Vítězslava Badalová
15.02.2024Markéta Honke-Houfková
15.02.2024Jiří Rejlek
15.02.2024Eva Dostálová
15.02.2024Marie Požárková
15.02.2024Ivana a Jiří Ilíkovi
15.02.2024Vladimír Jansa
15.02.2024Josef Dvořák
15.02.2024Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.02.2024Ludmila Šišáková
15.02.2024Marie Jakubíková s rodinou
15.02.2024Petra Uhrová
15.02.2024Jana Borkovcová
15.02.2024Helena Bízová
15.02.2024Marie Stloukalová
15.02.2024Zdenka Kudzbelová
15.02.2024Jan Hubert
15.02.2024Marie Nedvědová
15.02.2024Jana Krejčová
15.02.2024Ing. Petr Durna
15.02.2024Ing. Ivana Štěpánová
15.02.2024Marcela Kotzurová
15.02.2024Jarmila Huvarová
15.02.2024Eva Plechatá
15.02.2024Kateřina Kratěnová
15.02.2024Zdeněk Beránek
15.02.2024Martin Uedl
15.02.2024Vítězslav Hus
15.02.2024Miloslava Matulová
15.02.2024Jiřina Mühlhanslová
15.02.2024Jindřiška Kováčová
15.02.2024Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.02.2024Yvona Wrožynová
15.02.2024Ing. Jan Ort
15.02.2024Věra Mikulášková
15.02.2024Miroslav, Marie Kovalski
15.02.2024Pavel Vymětálek
15.02.2024Marie Palmová
15.02.2024Miroslav Kešelák
15.02.2024Dita Hegrlíková
15.02.2024Anna Fialová
15.02.2024Milan Martinka
15.02.2024Martina Žáková
15.02.2024Josef Urbanek
15.02.2024Marcela a Milan Groulovi
15.02.2024Marie Rybařová
15.02.2024Antonín Vaculík
15.02.2024Anna Kufová
15.02.2024Petr Foltýn
15.02.2024Josef Janovský
15.02.2024Marie Faltusová
15.02.2024Radim Franek
15.02.2024Stanisław Góra
15.02.2024Petra Reisiglová
15.02.2024Eva Čelikovská
15.02.2024Martin Vrabec
15.02.2024Lukáš Zdražila
15.02.2024Helena Troppová
15.02.2024Mgr. Sabina Hauserová
15.02.2024PhDr. Marián Adamus
15.02.2024Monika Filipi
15.02.2024Bc. Lucie Fábryová
15.02.2024Eva Suchánková
15.02.2024Marek Fiala
15.02.2024Marie Sixtová
15.02.2024Jiří Knapp
15.02.2024Mgr. Jan Výborný
15.02.2024Martin Kudla
15.02.2024Helena Ficková
15.02.2024Jitka a Martin Janouškovi
15.02.2024Mária Rubášová
15.02.2024Josef Hřibňák
15.02.2024Ludmila Ludvíčková
15.02.2024Miroslava Suchomelová
15.02.2024Petr Vybíral
15.02.2024Katarína Studničková
15.02.2024Lucie Stephens
15.02.2024Ivana Novotná
15.02.2024Markéta Šandová
15.02.2024Marie Kolínová
15.02.2024Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D.
15.02.2024Stanislava Machalová
15.02.2024Luděk Hnilička
15.02.2024Ing. Eva Šiprová
15.02.2024Rudolf Navrátil
15.02.2024Jana Jansova
15.02.2024Michal Komárek
15.02.2024Jan Faltus
15.02.2024Alena Valová
15.02.2024Jan Dokulil
15.02.2024Jiří Kalous
15.02.2024Zdeněk Bok
15.02.2024Marie Dudová
15.02.2024Ludmila a Vojtěch Talířovi
15.02.2024Jan Kristl
15.02.2024Emilie Provazníková
15.02.2024Pavla Ženíšková
15.02.2024Eva Suchá
15.02.2024Mgr. David Kasan
15.02.2024Rostislav Kotásek
15.02.2024Marie Pazourková
15.02.2024Marie Malinská
15.02.2024Halbichová Marie
15.02.2024Božena Doležalová
15.02.2024Ing. Vlastislav Tůma
15.02.2024Tomáš Elbel
15.02.2024Jana Tesarčíková
15.02.2024Ing. Radka Dostálová
15.02.2024Anna Zámečníková
15.02.2024Tibor Lukáč
15.02.2024Marie Zajícová
15.02.2024Josef Patočka
15.02.2024Kintr Vladimir
15.02.2024Pavla Maschitová
15.02.2024Helena Machalová
15.02.2024Kamil Regner
15.02.2024Marie Gazdíková
15.02.2024Jiřina Zemanová
15.02.2024Lydie Kamasová
15.02.2024Pharm. Simona Knopová
15.02.2024Lukáš Bernard
15.02.2024Petr Tesar
15.02.2024Bohumil Pšurný
15.02.2024Lenka Malinová
15.02.2024Antonín Staffa
15.02.2024Marie Kmostaková
15.02.2024Marie Trnková
15.02.2024Jiří Krňávek
15.02.2024Pavel Dvořák
15.02.2024Pia Bůžková
15.02.2024František Čech
15.02.2024Miloslava Vávrová
15.02.2024Jiří Müller
15.02.2024Jan Šuranský
15.02.2024Helena Haasová
15.02.2024Anna Galiová
15.02.2024Václav Brich
15.02.2024Eva Scheinostová
15.02.2024Marie Sněhotová
15.02.2024Arnoštka Dobšová
15.02.2024Iva a Petr Novotní
15.02.2024Božena Hrabáčková
15.02.2024Anna Dávidová
15.02.2024Jaromír Liška
15.02.2024Anonym
14.02.2024Miroslav Svrčina
14.02.2024Jiří Tomek
14.02.2024Jan Halama
14.02.2024Drahomíra Voláková
14.02.2024Marta Pavelková
14.02.2024Pavel Kohoutek
14.02.2024Terezie Vlčková
14.02.2024Pavel Rejl
14.02.2024Jan Sivek
14.02.2024Josef Suchý
14.02.2024Jana Csémyová
14.02.2024Vojtěch Turek
14.02.2024Vladimír Dorazil
14.02.2024Marie Nedvědová
14.02.2024Petra Kuchařová
14.02.2024Gabriela Hánečková
14.02.2024Andrea Šimečková
14.02.2024Jiřina Houdková
14.02.2024Ing. Marie Laiblová
14.02.2024Renata Šímová
14.02.2024David Marek
14.02.2024Stanislava Vebrová
14.02.2024Marie Šindelková
14.02.2024Josef Tamáš
14.02.2024Jiří Kadlec
14.02.2024Marie Kubová
14.02.2024Stanislava Poulová
14.02.2024Jaroslava Kadeřábková
14.02.2024Bořivoj Sekanina
14.02.2024Ladislav Moravec
14.02.2024Helena Žižková
14.02.2024Jiří Bouma
14.02.2024Marie Jalůvková
14.02.2024MUDr. Pavel Sádlo
14.02.2024Veronika Jiříčková
14.02.2024Jana Baudišová
14.02.2024Ľudmila Cihelková
14.02.2024Josef Pospíšil
14.02.2024Anna Regálová
14.02.2024Marcela Klempová
14.02.2024Jana Eremiášová
14.02.2024Tomáš Vrška
14.02.2024Bc. Pavel Souček
14.02.2024Jan Lacina
14.02.2024Marie Říhová
14.02.2024Anna Veselá
14.02.2024RNDr. Helena Seböková
14.02.2024Marta Zogatová
14.02.2024Marek Hackenberger
14.02.2024Římskokatolická farnost Blazice
14.02.2024Anna Olšanová
14.02.2024Marie Štěpáníková
14.02.2024Helena Kosmáková
14.02.2024Pavelkova
14.02.2024Ing. Miroslav Krejčí
14.02.2024Anna Civínová
14.02.2024Ing. Csc. František Hrabě
14.02.2024Miroslav Šácha
14.02.2024Elfrída Stařinská
14.02.2024Bohumil Adamek
14.02.2024Josef Pospíšil
14.02.2024A. Bednářová
14.02.2024Milada Koutková
14.02.2024Jan Šolc
14.02.2024Eva Kuběnová
14.02.2024Jan Pěruška
14.02.2024Marie Lazarková
14.02.2024Milada Bortlíková
14.02.2024Jiří Bartoš
14.02.2024Milada Pokojová
14.02.2024Milan Čada
14.02.2024Petr Civela
14.02.2024Jan Břeň
14.02.2024Tomáš Klíma
14.02.2024Jarmila Sommerová
14.02.2024Vladimír Kučera
14.02.2024Marie Keprtová
14.02.2024Pavel Sýkora
14.02.2024Eva Horáková
14.02.2024Petr Zedník
14.02.2024Ing. Václav Křížek
14.02.2024Jaromíra Žáková
14.02.2024Helena Vegrichtová
14.02.2024Monika Tomská
14.02.2024Jan Menc
14.02.2024Svatava Klimešová
14.02.2024Květoslava Válková
14.02.2024Ivo Binder
14.02.2024Jan Urbánek
14.02.2024Pavel Dolezel
14.02.2024Jiří a Marie Kohlovi
14.02.2024Josef Scharf
14.02.2024Marta Hutařová
14.02.2024Josef Kolařík
14.02.2024Petr Ingr
14.02.2024P. Josef Říha
14.02.2024Vojtěch Vykydal
14.02.2024Pavel Lazecký
14.02.2024P. Josef Večeřa
14.02.2024Vojtěch Drastík
14.02.2024Tomáš a Jana Weberovi
14.02.2024Ludmila Blažková
14.02.2024Jiřina Růžičková
14.02.2024Milada Šlosarová
14.02.2024Marie Grossová
14.02.2024Ing. Pavel Vlach
14.02.2024Karel Nykel
14.02.2024P. Timotej Marie Pavel Vácha O.Praem
14.02.2024Jan Richter
14.02.2024Josef Pohořalý
14.02.2024Marie Sobotová
14.02.2024Marie Hamplova
14.02.2024Marie Štikarová
14.02.2024Josef Přikryl
14.02.2024Ludmila Zitková
14.02.2024Pavel Buchta
14.02.2024Marie Riegerová
14.02.2024Lidmila Augustová
14.02.2024Marie Zelinková
14.02.2024František Konarik
14.02.2024Kristýna Filipová
14.02.2024Mgr. Helena Listoňová
14.02.2024Marie Musterová
14.02.2024Kateřina Vojvodíková
14.02.2024P. Werner Horák
14.02.2024Štěpánka Janoušková
14.02.2024Radko Slampa
14.02.2024Olšanská
14.02.2024Miroslav Polepil
14.02.2024Vlasta Zlatušková
14.02.2024Helena Čechalová
14.02.2024Vlasta Faiferová
14.02.2024Františka Cemperová
14.02.2024Klaudovi
14.02.2024Marie Juřenčáková
14.02.2024Marie Fryštáková
14.02.2024Arnoštka Cinková
14.02.2024Marta Stachová
14.02.2024Jarmila Adámková
14.02.2024Hedvika Burianová
14.02.2024Helena Plačková
14.02.2024Ludmila Matulíková
14.02.2024Marie Černá
14.02.2024Zdislava Filipiová
14.02.2024Dagmar Arnotová
14.02.2024Ludmila Kostihová
14.02.2024Marie Šimková
14.02.2024Marie Vláčilová
14.02.2024Božena Slobodová
13.02.2024Ing. Blanka Hrnčířová
13.02.2024Marie Tylšová
13.02.2024ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE,MUDr.KOZOHORSKÁ VÁCLAVA
13.02.2024Zdenka Richterová
13.02.2024Marie Dohnalová
13.02.2024Jana Kolářová
13.02.2024Jana Müllerová
13.02.2024Jaromír Bok
13.02.2024Václav Vícha
13.02.2024Ing. Vladimír Koutský
13.02.2024Libuše Brožová
13.02.2024Koukalova
13.02.2024Marie Vlková
13.02.2024Ludmila Uhlíková
13.02.2024Terezie Malantová
13.02.2024Marie Nováková
13.02.2024Petr Bauer
13.02.2024Terezie Malantová
13.02.2024Naděžda Dohnalová
13.02.2024Anna Válková
13.02.2024Římskokatolická farnost Hlinsko
13.02.2024Vlasta Rábová
13.02.2024Římskokatolická farnost Soběchleby u Hranic na Moravě
13.02.2024Mgr. Stanislava Burdychová
13.02.2024Ing. Pavel Roček
13.02.2024Ing. Josef Kubiczek
13.02.2024Josef Kulička
13.02.2024Vít Prajza
13.02.2024Jan Chudý
13.02.2024Bártovi
13.02.2024Emílie Novotná
13.02.2024Jana Hrušková
13.02.2024Karel Dolák
13.02.2024Marie Mahdalová
13.02.2024Petr Moravec
13.02.2024Jana Kuncová
13.02.2024František Němčík
13.02.2024Ilona Krejčová
13.02.2024Martin Chleborád
13.02.2024Ludmila Krčálová
13.02.2024Monika Ludvová
13.02.2024Ing. Jitka Přidalová
13.02.2024Ludmila Fišerová
13.02.2024Mária Korbičková
13.02.2024František Pokorný
13.02.2024Ing. Martin Vačkář
13.02.2024Helena Štorková
13.02.2024Lenka Skočovská
13.02.2024Libuše Hédlová
13.02.2024Petr Chytka
13.02.2024Libuše Kunová
13.02.2024Ludmila Holbová
13.02.2024Jiří Šimka
13.02.2024Karel Novotný
13.02.2024Ludmila Jančíková
13.02.2024RNDr. Jiří Blažek PhD
13.02.2024Mons. Josef Kajnek
13.02.2024Anna Hovjacká
13.02.2024Jarmila Janků
13.02.2024Mgr. Anna Procházková
13.02.2024Pavel Mareček
13.02.2024Michaela Vilímovská
13.02.2024Štika Štikarová
13.02.2024P. Vít Severa
13.02.2024Růžena Machová
13.02.2024Petr Sladecek
13.02.2024Marcela Kolaříková
13.02.2024Ludmila Benešová
13.02.2024Kateřina Nováková
13.02.2024Jiří Šustek
13.02.2024Ing. Dagmar Durďáková
13.02.2024v.e. Tercie s.r.o.
13.02.2024Jan Schweiner
13.02.2024Antonín Mikulášek
13.02.2024Eva a Jan Dolákovi
13.02.2024Akad. sochař Jan Bradna
13.02.2024Marie Horničková
13.02.2024Marie Brožová
13.02.2024Anna Krejsová
13.02.2024Zdeňka Kejíková
13.02.2024Vladimír Ptaszek
13.02.2024Blažena Bábíková
13.02.2024Jaruska Skvarilova
13.02.2024Uršula Mrovcová
13.02.2024Kamil Švihovec
13.02.2024František Zbožínek
13.02.2024Alena Polívková
13.02.2024B. a J. Chovancovi
13.02.2024Jiří Mokrý
13.02.2024Marie Tlašková
13.02.2024Jaroslava Jílková
13.02.2024MUDr. Hana Gromová
13.02.2024Miroslav Halůzka
13.02.2024Anna Ryčková
13.02.2024Anna Šťastná
13.02.2024Kateřina Pražáková
13.02.2024Alena Čechová
13.02.2024Jana Tesarčíková
13.02.2024Eliška Klingenhoferová
13.02.2024Česká provincie Kongregace sester sv. Hedviky
13.02.2024Marie Bartíková
13.02.2024Pavel Nechyba
13.02.2024Anna Bílková
13.02.2024Božena Dostálková
13.02.2024Josef Havlíček
13.02.2024Bc. Michal Staňo
13.02.2024Ing. Ivo Fišera
13.02.2024Hana Bednářová
13.02.2024Marie Koláčková
13.02.2024Jiří Horáček
13.02.2024Andela Morcinková
13.02.2024Miloslava Pluhařová
13.02.2024Ján Gajdošík
13.02.2024Alena Skarbová
13.02.2024Stanislav Pazderský
13.02.2024Libuše Pouchová
13.02.2024Marie Fujeríková
13.02.2024Marie Vapeničková
13.02.2024Rudolf Karnik
13.02.2024Anna Švehláková
13.02.2024Mária Švarcová
13.02.2024RNDr. Jan Mourek
13.02.2024Radek Nemec
13.02.2024Marie Hasová
13.02.2024Stanislava Měřínská
13.02.2024Daniela Langová
13.02.2024Jindřich Slavík
13.02.2024Anna Srumová
13.02.2024P. Petr Smolek
13.02.2024Stanislav Bulíček
13.02.2024Jarmila Skopalíková
13.02.2024Božena Stiborová
13.02.2024Františka Goláňová
13.02.2024Anna Mücková
13.02.2024Antonín Vavrous
13.02.2024Agnesa Kříbková
13.02.2024Dana Malíková
13.02.2024Miroslava Slavíková
13.02.2024Petr Král
13.02.2024Marta Nedvědová
13.02.2024Otílie Neužilová
13.02.2024Alois Plšek
13.02.2024Antonín Vohnický
13.02.2024Helena Dalíková
13.02.2024Vlastimil Drábek
13.02.2024Marie Barboříková
13.02.2024František Hynšt
13.02.2024František Netopil
13.02.2024Anastázie Plesníková
13.02.2024Marie Grézlová
13.02.2024Bohuslava Heryánová
13.02.2024Mojmír Demel
13.02.2024Marie Ježová
13.02.2024Jan Kuběnský
13.02.2024Stanislava Čadová
13.02.2024Jenovéfa Danielová
13.02.2024Marie Vančáková
13.02.2024Milan Kovář
13.02.2024Jana Sochorová
12.02.2024Anna Kotvrdová
12.02.2024Karel Václav Fürst
12.02.2024Jaroslava Bulíčková
12.02.2024Stanislav Šerý
12.02.2024Ladislava a Petr Jansovi
12.02.2024Marie Burgerová
12.02.2024Miroslava Němcová
12.02.2024Zdeněk Kemr
12.02.2024Jiří Rozsypal
12.02.2024Ing. Jiřina Solárová
12.02.2024Magda Šustková
12.02.2024Věra Eibenová
12.02.2024Romana Pertlová
12.02.2024Anna Prokopová
12.02.2024Zdeněk Bureš
12.02.2024Mária Rapantová
12.02.2024Ludmila Reiterová
12.02.2024Eva Erbenová
12.02.2024Blažena Berková
12.02.2024Josef Halamka
12.02.2024Cyril Michalica
12.02.2024Marta Hradilová
12.02.2024Václav Maršalík
12.02.2024Josef Blažek
12.02.2024Jiří Zelinka
12.02.2024Věra Zlámalová
12.02.2024Jana Šebellová
12.02.2024Eva Halmová
12.02.2024Maria Jana Horáková
12.02.2024Ing. Petr Zamazal
12.02.2024Mgr. Ivana Lupoměská, MHA
12.02.2024Ludmila Vaculíková
12.02.2024Romana Šimánková
12.02.2024Martina Hévrová
12.02.2024Pavel Ramík - Mansuet
12.02.2024Helena Aubrechtová
12.02.2024Jaromír Bartoš
12.02.2024Marie a Václav Volencovi
12.02.2024RNDr. Alena Dobešová
12.02.2024Mgr. Emil Morav
12.02.2024Veronika a Marek Hlaváčovi
12.02.2024Kateřina Mikolajková
12.02.2024Blanka Vyhnánková
12.02.2024Olga Gálisová
12.02.2024Ing. Miroslava Červinková
12.02.2024Ing. Bohumír Tichý
12.02.2024Ing. Karel a Lenka Kloudovi
12.02.2024Otakar Regner
12.02.2024Marcel Frolek
12.02.2024Daniela a Tomáš Bálkovi
12.02.2024Blanka Maixnerová
12.02.2024MUDr. Ludmila Hlaváčová
12.02.2024Helena Synčáková
12.02.2024Marie Rosecká
12.02.2024Martina Filipová
12.02.2024Iveta Havlátková
12.02.2024Vondráčkovi
12.02.2024Jana a Petr Markovi
12.02.2024P. Josef Večeřa
12.02.2024Karel Kotrla
12.02.2024Andrea Halounková
12.02.2024Milada Drahorádová
12.02.2024Jakub Doležel
12.02.2024Jana Vokurková
12.02.2024Libuše Havrlantová
12.02.2024P. Karel Slanina
12.02.2024Marie Jelínková
12.02.2024MUDr. Alena Gerychová
12.02.2024Jana Vitásková
12.02.2024Petr Špinler
12.02.2024Vlasta Klevetová
12.02.2024Balcarovi
12.02.2024Jana Fantová
12.02.2024Diana Bejčková
12.02.2024Eva Pašková
12.02.2024Jitka a Miroslav Matailovi
12.02.2024Anna Fasorová
12.02.2024Gabriela Povolná
12.02.2024Josef Klír
12.02.2024Ing. Jana Gottwaldová
12.02.2024P. Mgr. Jan Turek
12.02.2024Světlana Němčáková
12.02.2024Jakub Velický
12.02.2024Tomáš Zezula
12.02.2024Mária Trávníková
12.02.2024Pavel Zelený
12.02.2024Anonym Dárce-nechce kontakt
12.02.2024Jaroslav Kříž
12.02.2024Pavel Bem
12.02.2024Jana Kloudová
12.02.2024MUDr. Šárka Kopová
12.02.2024Ing. Stanislav Forejt
12.02.2024Ing. Michael Koudelka
12.02.2024Jana Stránská Matějová
12.02.2024Jitka a Václav Wachtlovi
12.02.2024Marie Křečková
12.02.2024Petr Jakoubek
12.02.2024Lubomír Říhák
12.02.2024Tomáš Civela
12.02.2024Mgr. Hana Smolíková
12.02.2024MUDr. Petr Popov
12.02.2024Lydie Baumannová
12.02.2024Dana Štětinová
12.02.2024Eva Kusová
12.02.2024Stanislav a Anna Schindlerovi
12.02.2024Vladimíra Marková
12.02.2024Markéta Rybová
12.02.2024Ing. Ján Katina
12.02.2024Renata Bočanová
12.02.2024Soňa Fialová
12.02.2024MUDr. Marie Táborská
12.02.2024Helena Krocová
12.02.2024Edeltraud Jonová
12.02.2024Antonín Staněk
12.02.2024Pavla Poulová
12.02.2024Ivana Kneislová
12.02.2024Mgr. Věra Novotná
12.02.2024Josef Kail
12.02.2024Marie Kutnohorská
12.02.2024Stanislav Kristek
12.02.2024Anna Prokopová
12.02.2024Marie Janíčková
12.02.2024Stanislav Havelka
12.02.2024Josef Ulrich
12.02.2024Aleš Vlach
12.02.2024Marie Živná
12.02.2024Irma Pluhovská
12.02.2024Božena Hynštová
12.02.2024Anna Žáčková
12.02.2024Zdenka Krsková
12.02.2024Marie Strnková
12.02.2024Bohumila Jenickova
12.02.2024Karel Berka
12.02.2024Marie Koutenská
12.02.2024Zoran Liška
12.02.2024Marie Koutenská
12.02.2024Zdenka a Jiří Šimíkovi
12.02.2024Ladislav Sotek
12.02.2024Ludmila Matejíčková
12.02.2024Mgr. Tomáš Nesrovnal
12.02.2024Bc. Bronisla Husovská
12.02.2024Růžena Odehnalová
12.02.2024Františka Hladká
12.02.2024Marie Hejdová
12.02.2024Pavel Novák
12.02.2024Bc. Helena Tomigová
12.02.2024Jan Kašpar
12.02.2024Marie Golašiková
12.02.2024Miroslav Pavelka
12.02.2024Stanislav Bláha
12.02.2024Eva Petrželková
12.02.2024Mgr. Marie Balíková
12.02.2024Ing. Pavel Lukeš
12.02.2024Jitka Vítková
12.02.2024Bohumil Vyvozil
12.02.2024Irena Myšková
12.02.2024Milan Lauro
12.02.2024MUDr. Jiří Kužel
12.02.2024Jaroslava Tomková
12.02.2024Petr Mikuš
12.02.2024Jana Perzinová
12.02.2024Jana Kočišová
12.02.2024Ing. Otakar Nečas
12.02.2024Jindřich Hanzl
12.02.2024Marie Jiříčková
12.02.2024František Straka
12.02.2024Pavel Mužátko
12.02.2024P. Petr Smolek
12.02.2024Luboš Formanek
12.02.2024Miroslav Čejka
12.02.2024Daniel Hanzlík
12.02.2024Jiří Merčák
12.02.2024Marie Sasková
12.02.2024JUDr. Cyril Svoboda
12.02.2024Anna Javůrková
12.02.2024Tereza Winklerová
12.02.2024Marie Šnapková
12.02.2024Naděžda Doksanská
12.02.2024Karel Sodomka
12.02.2024Milada Schneiderková
12.02.2024Ludmila Krupičková
12.02.2024Magdalena Poštulková
12.02.2024Ing. Josef Cagášek
12.02.2024Josef Jarolimek
12.02.2024Blahomila Dvořáčková
12.02.2024František Kocian
12.02.2024Marta a Josef Šabatovi
12.02.2024Jana Šrámková
12.02.2024Ludmila Rezková
12.02.2024Jiří Maršík
12.02.2024Vincenc Kužela
12.02.2024Jan Zacha
12.02.2024Ludmila Stonová
12.02.2024Jiří Nohel
12.02.2024Eliška Piknová
12.02.2024Jana Beranová
12.02.2024Jan Procházka
12.02.2024Margareta Slavíková
12.02.2024Marie Kolínová
12.02.2024Vít Haman
12.02.2024Aleš Opatrný
12.02.2024Marie Pokorná
12.02.2024Eugenie Miškovská
12.02.2024P. Petr Káňa
12.02.2024Josef Rous
12.02.2024Zdeňka Bartošová
12.02.2024Lidmila Kovácsová
12.02.2024Jindřich Mikšů
12.02.2024MUDr. Zdena Svitáková
12.02.2024Mgr. Tomáš Parma Ph.D.
12.02.2024Ing. Jaroslav Šnajdar
12.02.2024Miroslav Novák
12.02.2024Jiří Bubeníček
12.02.2024Gertruda Gillová
12.02.2024Klára Benešová
12.02.2024Hana Bartončíková
12.02.2024Jan Cerný
12.02.2024Břetislav Kuchařík
12.02.2024Jiří Novotný
12.02.2024Marta Sikorová
12.02.2024Marie Čechová
12.02.2024Anežka Soukupová
12.02.2024Petr Kaďourek
12.02.2024Růžena Culková
12.02.2024Waltraut Némethová
12.02.2024Alena Řeháčková
12.02.2024Zdeněk Beránek
12.02.2024Alena Kartašová
12.02.2024Ludmila Kapitánová
12.02.2024Pavel Kolář
12.02.2024Marta Vlasáková
12.02.2024Markéta Richtrová
12.02.2024Kristina Blokschová
12.02.2024Vít Nosek
12.02.2024Ludmila Borovičková
12.02.2024Vlasta Hůrská
12.02.2024Blanka Řičánková
12.02.2024Jana Rychterová
12.02.2024Pavel Škoda
12.02.2024Renata Andělová
12.02.2024Václav Krupa
12.02.2024František Toman
12.02.2024Marie Kuldová