Donors

Thank You for your donation..

06.12.2021Lea Vávrová
03.12.2021Marie Pavlíčková
03.12.2021Ľudovit a Jitka Vrabcovi
03.12.2021Pavlína Maliňáková
03.12.2021Pavel Tylšar
03.12.2021Svatava Klimešová
03.12.2021Pavel Kostera
03.12.2021MUDr. Dorota Grégrová
03.12.2021Miluše Mezlíková
03.12.2021Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě
03.12.2021Marie a Jiří Čížkovi
03.12.2021Ing. Martin Liška
03.12.2021Lenka a Martin Richterovi
03.12.2021Marie Tichá
03.12.2021Božena Jurčicová
03.12.2021Alenka Kopecká
03.12.2021Jana Mištová
03.12.2021Ludmila Gajošová
03.12.2021Květoslava Němcová
03.12.2021Marta Kůlová
03.12.2021Karel Suk
03.12.2021Marie Šmídová
03.12.2021Marie Blažková
03.12.2021Hedvika Hobzová
03.12.2021Věra Andrlíková
03.12.2021MUDr. Marie Šuránková
03.12.2021Anna Švubová
03.12.2021Maria Kousalová
03.12.2021František Winkler
03.12.2021Terezie Novotná
03.12.2021P. Jan Srnský
03.12.2021Alena Kubínová
03.12.2021Petr Barabáš
03.12.2021Ludmila Matisová
03.12.2021Ludmila Hošáková
03.12.2021Vlastimila Vaculíková
03.12.2021Marie Jakubíková
03.12.2021Helena Šafránková
03.12.2021Marie Horáková
03.12.2021Jan Ličman
03.12.2021Marie Řehůřková
03.12.2021Miroslav Myška
03.12.2021Veronika Slavíková
03.12.2021Josef Novák
02.12.2021MUDR. HELENA LUKÁŠOVÁ - NEUROLOG
02.12.2021Ing Luděk Pešek
02.12.2021Stanislava Fišerová
02.12.2021Anna Šebelová
02.12.2021Václav Najman
02.12.2021Helena Žídková
02.12.2021Ing. Jaroslav Koten
02.12.2021Františka Daňková
02.12.2021Šárka Daňková
02.12.2021Marta Kucova
02.12.2021Bohdana Kolářová
02.12.2021ThLic. Jan Bezděk
02.12.2021Vladislava a Pavel Netáhlovi
02.12.2021Helena Pinďáková
02.12.2021Milan Pelech
02.12.2021Ing. Jana Bártíková
02.12.2021Ing. Stanislav Dostál s rodinou
02.12.2021Barbora Havlíčková
02.12.2021Lenka a Martin Fialovi
02.12.2021MUDr. Petr Franc
02.12.2021MUDr. Anna Vávrová, soukromá ordinace - praktický lékař pro dospělé, interna
02.12.2021Eva Savovová
02.12.2021Jarmila Glombicová
02.12.2021Marta Plevová
02.12.2021Jiří Fiala
02.12.2021Mariya Chufeshchuk
02.12.2021Miroslav Klimeš
02.12.2021Marie Kratochvílová
02.12.2021Hedvika Prokšová
02.12.2021Anna Bortlová
02.12.2021Pavel Klečka
02.12.2021Marie Novotná
02.12.2021Anežka Hořáková
02.12.2021Pavel Kolář
02.12.2021Helena Pavelková
02.12.2021Božena Večeřová
02.12.2021Jiřina Čurečková
01.12.2021Libuše Tesařová
01.12.2021Mgr. Leona Matějková
01.12.2021Marie Martínková
01.12.2021Miloš Smejkal
01.12.2021Anna Fabíková
01.12.2021Marie Hrůzová
01.12.2021Petr Sikora
01.12.2021Tomáš Voldřich
01.12.2021Blanka Havránková
01.12.2021Alena Hromadová
01.12.2021Centrum pro rodinu Zlín o.s.
01.12.2021Jan Glombíček
01.12.2021Luděk Radvan
01.12.2021Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
01.12.2021Marie Sodomková
01.12.2021Anna Kostková
01.12.2021Jaroslava Svozilová
01.12.2021Ludmila Mikulíková
01.12.2021Ing. Růžena Huková
01.12.2021Františka Vaculová
01.12.2021Marie Žižková
01.12.2021Věra Volná
01.12.2021Miroslava Holíková
01.12.2021Balšíkova
01.12.2021Jana a Jan Gajdošovi
01.12.2021Silvie Valová
01.12.2021JUDr. Petr Jirát
01.12.2021Aleš Vostřez
01.12.2021Olga Šašková
01.12.2021Jana Bachanová
01.12.2021Marie Rybařová
01.12.2021Aleš Potiorek
01.12.2021Helena a Vojtěch Míkovi
01.12.2021MUDr. Jiří a Mgr. Lucie Chmelovi
01.12.2021Alena Ratajová
01.12.2021Ing. Bc. Petr Trefil
01.12.2021Římskokatolická farnost Jedovnice
01.12.2021Marie Najmanová
01.12.2021Stanislav Erben
01.12.2021Hana Anna Buitenhek
01.12.2021Petr Fremr
01.12.2021Ludmila a Miroslav Morávkovi
01.12.2021Ing. Alfons Limpouch
01.12.2021Mgr. Martin Grobár
01.12.2021Antonín Poláček
01.12.2021Marie a Pavel Julínkovi
01.12.2021Veronika Novotná
01.12.2021Marie Rybařová
01.12.2021Marie Zavřelová
01.12.2021Jana Eremiášová
01.12.2021Marie Cahová
01.12.2021Ludmila Došková
01.12.2021Ladislav Krátký
01.12.2021Alena Chuchrová
01.12.2021Jaroslava Prusková
01.12.2021Vlasta Pastorková
01.12.2021Ludmila Vlková
01.12.2021Josefa Mařáková
01.12.2021Jana Sochorová
01.12.2021Vojtěška Turková
01.12.2021Ludmila Nášelová
01.12.2021Mario Paravan
01.12.2021Erna Horáková
01.12.2021Eva Studená
30.11.2021MUDr. Gabriela Kerlinová
30.11.2021Anna Svízelová
30.11.2021Valachovi
30.11.2021Ing. Karel Stober
30.11.2021Pavel Benek
30.11.2021Bohumila Ondráčková
30.11.2021Eva Žílová
30.11.2021Roušarovi
30.11.2021Marie Blažková
30.11.2021Hana Skleničková
30.11.2021Zdislava Pavelková
30.11.2021Marie Smětáková
30.11.2021Josef Suchý
30.11.2021Josef Pikna
30.11.2021Karel Janíček
30.11.2021Erika Oubrechtová
30.11.2021Jan Borkovec
30.11.2021Tomáš Parkman
30.11.2021P. Mgr. Pavel Sandtner
30.11.2021Daniela Burianová
30.11.2021Ludmila Poláková
30.11.2021Božena Urbanová
30.11.2021Barbara Malcherová
30.11.2021Jana a Radek Studenkovi
30.11.2021Hana Holomková
30.11.2021Michal a Bohuslava Gabrielovi
30.11.2021Libor Plaček
30.11.2021Anežka Paznochtová
30.11.2021Ing. Jan Hladký
30.11.2021Josef Klimt
30.11.2021Marta Nyklová
30.11.2021Ing. Marie Eugenie Langerová
30.11.2021Ladislava Holatová
30.11.2021Mgr. Božena Šilerová
30.11.2021Macháčkovi
30.11.2021Metoděj Štajnar
30.11.2021Helena Nieslaniková
30.11.2021Růžena Červenková
30.11.2021Františka Lednická
30.11.2021Josef Havlát
30.11.2021Jan Knos
30.11.2021Sestry Nejsvětější svátosti
30.11.2021Jaroslava Kábrtová
30.11.2021Václav Žáček
30.11.2021Marta Švandová
30.11.2021Josef Beneš
30.11.2021Ivana Došková
30.11.2021Marie a Stanislav Grillovi
30.11.2021arch. Jiří Šácha
30.11.2021Helena Dostálová
30.11.2021Natálie Malinová
29.11.2021ODEVY PRAHA s.r.o
29.11.2021Římskokatolická farnost Blovice
29.11.2021Marie Pátková
29.11.2021Petr Štěpán
29.11.2021Ludmila Vlasáková
29.11.2021Ing. Lumír Vítek
29.11.2021Zdeňka Kafková
29.11.2021Věra Habermannová
29.11.2021Kristina a Marie Chroustovy
29.11.2021Marie Komarkova
29.11.2021Ing. Irena Červenková
29.11.2021Ing. Petr Chlebek
29.11.2021Anna a Ferdinand Kovalovi
29.11.2021MUDr. Petr Dvořák
29.11.2021Libor Mathauser
29.11.2021Ludmila Vozáková
29.11.2021Anna Kolářová
29.11.2021Marie Mašková
29.11.2021Alena Kadlecová
29.11.2021Ing. Josef Borák
29.11.2021Ludmila Adlerová
29.11.2021Bohumila Poláčková
29.11.2021Růžena Kubínová
29.11.2021Martin Sitte
29.11.2021Denisa a Zdeněk Mikešovi
29.11.2021Gabriel Juchelka
29.11.2021Marie a Stanislav Janáčovi
29.11.2021Jana Wagnerova
29.11.2021Ludmila Vlková
29.11.2021Evženie Arnoštová
29.11.2021David Kemr
29.11.2021Eva Evjáková
29.11.2021Irena Merjavčíková
29.11.2021Bc. Lenka Vonešová
29.11.2021Pavel Groulík
29.11.2021Petra Gulišová
29.11.2021Marie Gazurová
29.11.2021Zdeňka Buzická
29.11.2021Petr Balíček
29.11.2021Jana Vitásková
29.11.2021Marie Matochová
29.11.2021Bohumila a Jan Kalousovi
29.11.2021Jaroslav Golich
29.11.2021Mgr. Peter Pira
29.11.2021P. ThLic. František Urban
29.11.2021Iveta Kadlecová
29.11.2021MUDr. Jana Malá s rodinou
29.11.2021Ing. Květoslav Zlámal ml.
29.11.2021Miroslava Homoláčová
29.11.2021Ing. Michael Koudelka
29.11.2021Jan Peroutka
29.11.2021Jana Binderová
29.11.2021Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D.
29.11.2021Marie Orságová
29.11.2021Růžena Ondrisková
29.11.2021Marie Müllerová
29.11.2021Marie Vylíčilová
29.11.2021Marie Kuťáková
29.11.2021Františka Silná
29.11.2021MUDr. Jan Zajíček
29.11.2021Zuzana Grochalová
29.11.2021Katarína Grochalová
29.11.2021Ludmila Vitteková
29.11.2021Libor Bednařík
29.11.2021Valentin a Milada Vaňkovi
29.11.2021Mária Blahovcová
29.11.2021Ludmila Strážnická
29.11.2021Lenka Raková
29.11.2021Marta Kročová
29.11.2021Růžena Pučálková
29.11.2021Helena Marie Anna Prinz
29.11.2021Marie Lánská
29.11.2021Jiřina Hubená
29.11.2021Marie Šmídová
29.11.2021Libuše Růtová
29.11.2021Drahomíra Stříbrská
29.11.2021Ludmila Snášelová
29.11.2021Marie Kupcová
29.11.2021Františka Kovaříková
29.11.2021Marie Hřibová
29.11.2021Marie Kolářová
29.11.2021Marie Suchánková
29.11.2021Marie Holečková
29.11.2021Emilie Strouhalová
28.11.2021Jan Grůza
28.11.2021Milena Veselá
28.11.2021Milena Veselá
28.11.2021Petr Martínek
28.11.2021Ing. Petr Bachna
28.11.2021Ing. Petr Švoma
28.11.2021Milada Trávníčková
28.11.2021Libor Dáňa
28.11.2021Štefan Bratina