Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

28.04.2017Miroslav Matějka
28.04.2017Marian Zatloukal
28.04.2017Eliška Očenášková
28.04.2017Ing. Ludmila Moniaková
28.04.2017Jaroslav Kubenka
28.04.2017Ludmila Prachařová
28.04.2017Marie Juráčková
28.04.2017Marie Kašpaříková
28.04.2017Marie Součková
28.04.2017Marie Michalcová
28.04.2017Růžena Tomšejová
28.04.2017Oldřich Macík
28.04.2017Jana Macíková
28.04.2017Cyril Straka
28.04.2017Vít Jeřábek
28.04.2017Bohuslav Kučera
28.04.2017Ladislav Suchomel
28.04.2017Marie Fidrmucová
28.04.2017Jiří Otradovec
28.04.2017Dostalová
28.04.2017Ludmila Vávrová
28.04.2017Josef Pohořalý
28.04.2017Eva Šanderová
28.04.2017Ludmila Čeloudová
28.04.2017Marie Štanclová
28.04.2017Miroslava Válková
28.04.2017Anna Moučková
28.04.2017Jiřina Nováková
28.04.2017Pavlína Matějková
28.04.2017Erna Horáková
28.04.2017Josef Horký
28.04.2017Marta a Václav Hessovi
28.04.2017Věra Hubáčková
28.04.2017Marie Šimůnková
28.04.2017Anna Lukešová
28.04.2017Františka Soukupová
28.04.2017Jaroslava Bulíčková
28.04.2017Jaroslava Kašicová
28.04.2017Marie a Milan Skalovi
28.04.2017Marie Dolejšová
28.04.2017Ivana Tejčková
28.04.2017Eva Papežová
28.04.2017Elena Vítková
28.04.2017Dat Tran Thi
28.04.2017Marie Horáková
28.04.2017Anna Gajdová
28.04.2017Marie Vaculová
28.04.2017Marie Malechová
28.04.2017Božena Divácká
28.04.2017Ludmila Prosová
27.04.2017Ludmila Sedláková
27.04.2017Alena Holubcová
27.04.2017Ing. Radek Váša
27.04.2017Jaroslav Tříska
27.04.2017Helena Šebestová
27.04.2017Anna Závodská
27.04.2017Marie Venerová
27.04.2017Dostálovi
27.04.2017Božena Friedlová
27.04.2017Anežka Vítková
27.04.2017Marie Lízalová
27.04.2017Marie Wiejowská
27.04.2017Marcela Roszková
27.04.2017Marcela Karasová
27.04.2017Anděla Hložánková
27.04.2017Vojtěška Chrobková
27.04.2017Marie Kokešová
27.04.2017Anna Svěchová
27.04.2017Marie Uhrová
27.04.2017Věra Vítková
27.04.2017Jan Rybnikář
27.04.2017Vlasta Bilíková
27.04.2017Ludmila Juřicová
27.04.2017Zdenka Ošmerová
27.04.2017Marie Kulová
27.04.2017Marie Schwarzová
27.04.2017Jiří Ventrča
27.04.2017Anna Nevrlová
27.04.2017František Martinec
27.04.2017Olga Vilímková
27.04.2017Alžběta Dvořáková
27.04.2017Marie Duchoňová
27.04.2017Slavomil Hanzl
27.04.2017Květa Rezová
27.04.2017rodina Brantalíkova
27.04.2017Jaroslav Šmeral
27.04.2017Marie Kosatíková
27.04.2017Věra Kuglerová
27.04.2017Ludmila Petrželová
27.04.2017Alena Metyšová
27.04.2017Božena Hradilová
27.04.2017Jaromír Korec
27.04.2017Eduard Bartoníček
27.04.2017Božena Dyntarová
27.04.2017Božena Jarkovská
27.04.2017Božena Nyškovská
27.04.2017Hana Kuntová
27.04.2017Marie Müllerová
27.04.2017Václav Kumprecht
27.04.2017Božena a Josef Fáberovi
27.04.2017Anna Majrichová
27.04.2017Mária Gimová
27.04.2017Marie Kryslová
27.04.2017Jiřina Oberpfalzerová
27.04.2017Josef Barhoň
27.04.2017Božena Hůlová
27.04.2017Ludmila Pokorná
27.04.2017Věra Frydrychová
27.04.2017Marta Váňová
27.04.2017Marie a Pavel Černohlávkovi
27.04.2017Ak. soch. Jana Stibůrková
27.04.2017Vít Náměstek
27.04.2017Anna Herková
26.04.2017Kamila Poledníková
26.04.2017Ludmila Bínová
26.04.2017Medvědovi
26.04.2017Benediktinské opatství Rajhrad
26.04.2017Olga Meissnerová
26.04.2017Dalibor Klucký
26.04.2017Jarmila Zelenková
26.04.2017Milan Zapletal
26.04.2017Renata Veronika Šimová
26.04.2017Ludmila Bernátková
26.04.2017Michal Slovák
26.04.2017Marie Spáčilová
26.04.2017Anežka Zavalová
26.04.2017Zdeněk Smýkal
26.04.2017Růžena Mošová
26.04.2017Anna Adamcová
26.04.2017Anna Stanislavová
26.04.2017Zdeňka Brachtlová
26.04.2017Jan Dohnal
26.04.2017Anežka Vychodilová
26.04.2017Zdenka Richterová
26.04.2017Ludmila Kramolišová
26.04.2017Eva Jackiewiczová
26.04.2017Eva Konečná
26.04.2017Jaroslava Harazimová
26.04.2017Anna Zahradníková
26.04.2017P. Mgr. Jan Vecheta
26.04.2017Emilie Fabíková
26.04.2017Marie Sehnálková
26.04.2017Jiří Chamral
26.04.2017Anna Válková
26.04.2017Františka a Karel Poláškovi
26.04.2017Markéta Břusková
26.04.2017Josef Suchý
26.04.2017Marie Trojanová
26.04.2017Marie Šourková
26.04.2017Jana a Ludmila Žďárské
26.04.2017Miroslava Slavíková
26.04.2017Magdalena Kovářová
26.04.2017Emilie Jankůjová
26.04.2017Libuše Hasníková
26.04.2017Vlasta Krystýnová
26.04.2017Marie a Tadeáš Vašíčkovi
26.04.2017Jarmila Vostalová
26.04.2017Ladislav Háva
26.04.2017Petr Foltýn
26.04.2017Marie Hodesová
26.04.2017Jiří Esendr
26.04.2017Ludmila Bílková
26.04.2017Ludmila Opluštilová
26.04.2017Marie Kozubíková
26.04.2017Ing. Marie Večeřová
26.04.2017Eduard Ondrušek
26.04.2017Josef a Marta Tormovi
26.04.2017Terezie Halmová
26.04.2017Crhákovi
26.04.2017Ludmila Zhánělová
26.04.2017Růžena Pokorná
26.04.2017Marie Hájková
26.04.2017Marie Ocásková
26.04.2017Eva Řičánková
26.04.2017Marie Resová
26.04.2017Alois Liška
26.04.2017František Hynšt
26.04.2017Helena Cenigová
26.04.2017Danuše Daňková
26.04.2017Marie Marková
26.04.2017Eva Pecháčková
26.04.2017Milada Kulhánková
26.04.2017Josef Hartl
26.04.2017Cecílie Andrlíková
26.04.2017Zdeňka Šudomová
26.04.2017Jana Klonderová
26.04.2017Marie Outratová
26.04.2017Marie Vaňkátová
26.04.2017Anastázie Pavlasová
26.04.2017Marie Patáková
26.04.2017Emilie Vejsadová
26.04.2017Eva Herelová
26.04.2017Hana Zíková
26.04.2017Stanislava Janková
26.04.2017Ludmila Jedličková
26.04.2017Anna Marešová
26.04.2017Anna Karásková
26.04.2017Marie Veselá
26.04.2017Věra Šíslová
26.04.2017Marie Wojtowiczová
26.04.2017Jarmila Peroutková
26.04.2017Eva Hriňová
26.04.2017Františka Lexová
26.04.2017Zdeněk Kraml mladší
26.04.2017Jana Havlová
26.04.2017František Rys
26.04.2017Marie Chvojková
26.04.2017Jan Kaňka
26.04.2017Marie Kozelková
26.04.2017Zdeněk Šilhan
26.04.2017Libuše Kohlová
26.04.2017Karel Šťáva
26.04.2017Eva Svobodová
26.04.2017Marie Kobiánová
26.04.2017Eliška a Vašek Štollovi
26.04.2017Jiří Zeman
26.04.2017Marie Niedermertlová
26.04.2017Jaromíra Zderčíková
26.04.2017Drahoslava a Milan Sklenářovi
26.04.2017Jiří Hopp
26.04.2017Klára Hrubá
26.04.2017Václav Košťál
26.04.2017Pavol Kuĺa
26.04.2017Anonym
26.04.2017RNDr. Olga Chaloupecká
26.04.2017Jana Kmochová
25.04.2017Marie Šrubařová
25.04.2017Josef Szkandera
25.04.2017Štěpánka Žídková
25.04.2017Mária Šebestová
25.04.2017Anežka Paznochtová
25.04.2017Marie Weberová
25.04.2017Růžena Mikerová
25.04.2017Věra Černá
25.04.2017Josef Fiurášek
25.04.2017Božena Prachařová
25.04.2017Marie Sedlářová
25.04.2017Miroslav Vala
25.04.2017Ludmila Dvořáková
25.04.2017Františka Mikešová
25.04.2017Irena Slováková
25.04.2017Jana Zgarbová
25.04.2017Ludmila Bolcková
25.04.2017Marie Ryznarova
25.04.2017Josef Zanáška
25.04.2017Adolf Štěpaník
25.04.2017Pavel Bouchal
25.04.2017Simona Morongová
25.04.2017Marie Sbečková
25.04.2017Petr Vilášek
25.04.2017Marie Grimová
25.04.2017Anna Foldynová
25.04.2017Josef Vojtek
25.04.2017Miroslava Konečná
25.04.2017Srovnalovi
25.04.2017Ludmila Bajerová
25.04.2017Miluše Vajdová
25.04.2017Ludmila Sakulínová
25.04.2017Aleksandra Špaňhelová
25.04.2017Lydie Golasowská
25.04.2017Pavel Hrubiš
25.04.2017Anna Szotkowská
25.04.2017Jarmila Adámková
25.04.2017Jan Kutíček
25.04.2017Mgr. Ludmila a Alexandr Staří
25.04.2017Petr Klečka
25.04.2017Emilie Štikarová
25.04.2017Pavel Princ
25.04.2017Marie Ondrůchová
25.04.2017Antonín Vala
25.04.2017Karel Bohun
25.04.2017Josef Fiala
25.04.2017Ludmila Fialová
25.04.2017Marie Knotková
25.04.2017Jaroslav Zapletal
25.04.2017Marie Kovářová
25.04.2017Ludmila Rezková
25.04.2017Anna Hauerlandová
25.04.2017Marie Hanáčková
25.04.2017Zdeňka Vidourková
25.04.2017Hedvika Burianová
25.04.2017František Buďa
25.04.2017Marie Nováková
25.04.2017Marie Kadlecová
25.04.2017Marta Hřibňáková
25.04.2017Jan Vaculík
25.04.2017Jana Červínková
25.04.2017Marie Vaculovičová
25.04.2017Ivona Schöfrová
25.04.2017Josef Zádrapa
25.04.2017Antonín Tomáš Krčma
25.04.2017Anna Renata Masařová
25.04.2017Marta Zvoníčková
25.04.2017Květoslava Málková
25.04.2017Marie Petrusková
25.04.2017Marie Mahelová
25.04.2017Pavla Nováková
25.04.2017Ing. Jiří Willmann
25.04.2017Zdenka Chalupská
25.04.2017Aleš František Tálský
25.04.2017Ing. Jan Kroulík
25.04.2017Marie Klementová
25.04.2017Otilie Müllerová
25.04.2017Milada Remešová
25.04.2017Zdeněk Nádeníček
25.04.2017Stanislav Juříček
25.04.2017PhDr. František Schildberger
25.04.2017Marie Sázavská
25.04.2017Milada Černohousová
25.04.2017Marie Náhlíková
25.04.2017Ivetta Šnébergerová
25.04.2017Luboš Machatý
25.04.2017Jana Chrtková
25.04.2017Jiřina a Jiří Matouškovi
25.04.2017Blanka Kocveldová
25.04.2017Eva Bohuslavská
25.04.2017Ludmila Pešková
25.04.2017Ludmila Sodomková
25.04.2017Františka Kalousová
25.04.2017Jan Tuček
25.04.2017Václav Fišar
25.04.2017Hana Kranerová
25.04.2017Anna Michaniklová
25.04.2017Hartigovi
25.04.2017Miloslava Pražanová
25.04.2017Jana Brandtnerová
25.04.2017Marie Jeníčková
25.04.2017Zdislava Filipiová
25.04.2017Marie Vaňková
25.04.2017Marie Lehečková
25.04.2017Jaroslav Majíř
25.04.2017Jana Nováková
25.04.2017Petra Kadeřábková
25.04.2017Ludmila Karvanová
25.04.2017Veronika Fořtová
25.04.2017Bohumila Suchomelová
25.04.2017Blanka Brücknerová
25.04.2017Monika Koperová
25.04.2017Jiřina Nováková
25.04.2017Hana Holečková
25.04.2017Lubor Mohyla
25.04.2017Bohumil Průcha
25.04.2017Anna Bejblíková
25.04.2017František Brůna
25.04.2017Marie Adamcová
25.04.2017Marie Škrobáková
25.04.2017Marie Sobotková
25.04.2017Margita Vlčková
25.04.2017Římskokatolická farnost Brumovice na Moravě
25.04.2017Jiřina Houdková
25.04.2017doc. MUDr. Jitka Kočová CSc.
24.04.2017Daniel Dřímal
24.04.2017Jaroslava Zatloukalová
24.04.2017Marta Böhmová
24.04.2017Jiří Valenta
24.04.2017Jana Pavlíčková
24.04.2017Jan Mitáš
24.04.2017Josef Mužík
24.04.2017Jan Suchý
24.04.2017Ota Vanduch
24.04.2017Jana Mackovíková
24.04.2017Marta Spáčilová
24.04.2017Gerda Jarolímová
24.04.2017Marie Dörrichová
24.04.2017Anežka Voňková
24.04.2017Marie Šuláková
24.04.2017Jan a Žofie Wojnarovi
24.04.2017Marie Divoká
24.04.2017František Janotka
24.04.2017Emilie Velká
24.04.2017Michal Havlíček
24.04.2017Vojtěch Zatloukal
24.04.2017Marie Vitásková
24.04.2017Václav Uhlík
24.04.2017František Brym
24.04.2017Josef Pelišek
24.04.2017Ludmila Poláková
24.04.2017Jan Suchý
24.04.2017Marie Košařová
24.04.2017Jiří Havlík
24.04.2017František a Anna Zbožínkovi
24.04.2017Marie Danišová
24.04.2017Jana Gabrhelová
24.04.2017Rudolf Vrabec
24.04.2017Marie Ketmanová
24.04.2017Ludmila Olbertová
24.04.2017Anna Hanáková
24.04.2017Marie Hrubošová
24.04.2017Marie a Pavel Lysoňkovi
24.04.2017Alois Janáč
24.04.2017Evženie Sedláčková
24.04.2017Milada Přenosilová
24.04.2017Josef Laga
24.04.2017Anastázie Černíčková
24.04.2017Petr Mikulášek
24.04.2017Zdislava Ďulíková
24.04.2017Josef a Marta Tormovi
24.04.2017Jaroslav Bětuňák
24.04.2017Oldřiška Kocháňová
24.04.2017Anna Vyoralová
24.04.2017Jindřich Petrucha
24.04.2017Františka Kroutilová
24.04.2017Jan Svoboda
24.04.2017Tomáš Janáček
24.04.2017Josef Smutný
24.04.2017Marcela Trhlíková
24.04.2017Jindra Chlupová
24.04.2017Marie Podlešáková
24.04.2017Anna Drlíková
24.04.2017Kozelkova
24.04.2017Karel Hasoň
24.04.2017Marie Pařízková
24.04.2017Marie Líkařová
24.04.2017Františka Kleková
24.04.2017František Šalovský
24.04.2017prof. PhDr. Josef Unger CSc.
24.04.2017Marie Radová
24.04.2017Marie Hejmaličková
24.04.2017Jiří Provazník
24.04.2017Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
24.04.2017Ludmila Hemzová
24.04.2017Jaroslav Jílek
24.04.2017Marie Suchá
24.04.2017Ivana Štěpánková
24.04.2017Jan Chadima
24.04.2017Josef Mareš
24.04.2017Jarka Hegerová
24.04.2017Lída a Jaroslav Vackovi
24.04.2017Petr Kocián
24.04.2017Marie Fenyková
24.04.2017Miroslav Smolík
24.04.2017Vladimír Mach
24.04.2017Božena Smolová
24.04.2017Anna a Zdeněk Kadlecovi
24.04.2017Miluše Jakoubková
24.04.2017Sestry CJ
24.04.2017Gertruda Drozdová
24.04.2017Bezděkovi
24.04.2017Margareta Šimčíková
24.04.2017Blanka Brožková
24.04.2017Vlasta Huřtáková
24.04.2017Danuše Hlouchová
24.04.2017Jana Vrbíková
24.04.2017Helena Dalíková
24.04.2017Douchová
24.04.2017Dagmara Jílková
24.04.2017Petra Ondrášková
24.04.2017Vojtěška Königbauerová
24.04.2017Marie Račáková
24.04.2017Anna Kamlachová
24.04.2017Božena Soukupová
24.04.2017Stanislav Hudec
24.04.2017Jiří Pavelka
24.04.2017MUDr. Marie Černá
24.04.2017Vyšínová Holanová
24.04.2017Milan Klauz
24.04.2017Stanislav Růžička
24.04.2017prof.ThDr. Václav Wolf
24.04.2017Miroslav Dušek
24.04.2017Miloslav Nerad
24.04.2017Olga Žilková
24.04.2017Anna a Helena Kopeckých
24.04.2017Václav Lochman
24.04.2017Periklis Avramovszky
24.04.2017Karel Pekař
24.04.2017Zdenka Kolečářová
24.04.2017Náboženská obec Církve československé husitské v Troubelicích
24.04.2017Jaroslav Wolf
24.04.2017Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě
24.04.2017Petr Záleský
24.04.2017Římskokatolická farnost Křepice u Hustopečí
24.04.2017Libuše Ježková
24.04.2017Růžena Tipplová
24.04.2017Janeta Paulyová
24.04.2017Jana Staňková

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (306)

13% (58)

2% (12)

0% (4)

4% (21)

6% (30)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1