Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

22.06.2017Agnesa Kříbková
22.06.2017Římskokatolická farnost Rožná nad Pernštejnem
22.06.2017rodina Štefkova
22.06.2017Ing. Radek Váša
22.06.2017Věra Zwingrová
22.06.2017Stanislav Kubenka
22.06.2017Rostislav Mladý
22.06.2017Imelda Prašivková
22.06.2017Miroslav Jandl
22.06.2017Josef Fiala
22.06.2017Marie Hanzalová
22.06.2017Tomáš Lanč
22.06.2017Jiřina Tomečková
22.06.2017Ludmila Stillová
22.06.2017Jiřina Preisslerová
22.06.2017Anděla Ondroušková
22.06.2017Františka Klívarová
22.06.2017Marie Klementová
22.06.2017Marie Nekvindová
22.06.2017Vítězslava Neužilová a farní společenství
22.06.2017Josef Trýzna
22.06.2017Věra Prajerová
22.06.2017Josef Fiurášek
22.06.2017Svatava Čvančarová
21.06.2017Milada Drašnarová
21.06.2017Jarmila Studená
21.06.2017Jitka Pikulíková
21.06.2017Dana Bártková
21.06.2017Dana Bártková
21.06.2017Anna Cigánková
21.06.2017Marie Podmelová
21.06.2017Jan Slíva
21.06.2017Jiří Kozlíček
21.06.2017Ludmila Nezvalová
21.06.2017Jiřina Hrušková
21.06.2017Bedřich Turek
21.06.2017Jaroslav Sloup
21.06.2017Josef Svoboda
20.06.2017Marie Voňková
20.06.2017Marie Matochová
20.06.2017Helena Kolářová
20.06.2017Markéta Pawlasová
20.06.2017MUDr. Eva Nováková
20.06.2017Eva Palátová
20.06.2017Drahomíra Svobodová
20.06.2017Pavel Vlk
20.06.2017Anna Lungová
20.06.2017Anna Svobodová
20.06.2017Anna Černíčková
20.06.2017Ludmila Silbrniková
20.06.2017Ludmila Barešová
20.06.2017Karel Petráš
20.06.2017Pavel Nejedlý
20.06.2017Genovéva Prieschlová
20.06.2017Michaela Gressnerová
20.06.2017Cyrilka Nováková
20.06.2017P. Mgr. Bohumil Šitavanc
20.06.2017Marie Bulvová
20.06.2017Římskokatolická farnost Mladočov
19.06.2017Marie Šafaříková
19.06.2017Dana Somorovská
19.06.2017Vlaďka Kubátová
19.06.2017Marie Mackerlová
19.06.2017Ludmila Francová
19.06.2017Zdislava Kubánková
19.06.2017Eva Slámová
19.06.2017Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
19.06.2017Senior-klub
19.06.2017Ing. Osvald Sýkora
16.06.2017Ing. Václava Hrubá
16.06.2017Mgr. Jiří Záleský
16.06.2017Ludmila Ondráčková
16.06.2017František Janda
16.06.2017Ondřej Kaňák
16.06.2017Ing. Marie Eugenie Langerová
16.06.2017Pavel Slavíček
16.06.2017Alena Sobotková
16.06.2017Martin Kotěra
16.06.2017Antonín Mařík
16.06.2017Jakub Maršálek
16.06.2017Adelajda Bilan
16.06.2017Petr Koubek
16.06.2017Jana a Jan Gajdošovi
16.06.2017Miloslava Matulová
16.06.2017Jana a Jan Plavjanikovi
16.06.2017Bohumila Poláčková
16.06.2017MUDr. Jiří Folta
16.06.2017Stanisław Góra
16.06.2017Josef Kuklínek
16.06.2017Diana Svobodová Viktorová
16.06.2017Pavel Klouček
16.06.2017Václav Tejkal
16.06.2017Marie Bukovanská
16.06.2017Iva a Petr Kafkovi
16.06.2017Pharm.Dr. Eva Kupková
16.06.2017Anežka Mandelíková
16.06.2017Jiří Pleva
16.06.2017Martin Uedl
16.06.2017Jan Chudý
16.06.2017Eva a Jan Dolákovi
16.06.2017FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o.
16.06.2017JUDr. Marek Neustupný
16.06.2017Zdeněk Oleškow
16.06.2017Jana Byrtusová
16.06.2017Anna Hanáková
16.06.2017Josefa Novotná
16.06.2017Alžběta Mičková
16.06.2017Anna Janečková
16.06.2017Anna Janečková
16.06.2017Ludmila Vávrová
16.06.2017Jan Fišer
16.06.2017Jarmila Červenková
16.06.2017Drahomíra Voláková
16.06.2017Pavel Smetáček
16.06.2017Jiřina Zemanová
16.06.2017Jaroslava Komárková
16.06.2017Marie Patáková
16.06.2017Růžena Kolařová
15.06.2017Lydie Kamasová
15.06.2017Karel Janusz Romanski
15.06.2017Lukáš Bernard
15.06.2017Eva Nehybová
15.06.2017Michal Klíma
15.06.2017Petr Tesar
15.06.2017Stanislav Havel
15.06.2017Libor Dáňa
15.06.2017Jiří Peřina
15.06.2017Anna Jankůjová
15.06.2017Ivana Novotná
15.06.2017Jarmila Klímová
15.06.2017Marcela Chrobočková
15.06.2017Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.06.2017Mojmír Brázdil
15.06.2017JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.06.2017Martina a Radek Zicháčkovi
15.06.2017Daniela a Tomáš Bálkovi
15.06.2017Lukáš Zdražila
15.06.2017Irena Sojková
15.06.2017Radim Franek
15.06.2017Jan Netopilík
15.06.2017Eva Čelikovská
15.06.2017Petra Reisiglová
15.06.2017Julie Hinzeová
15.06.2017Oldřich Běhan
15.06.2017Ing. Petr Durna
15.06.2017Helena Bízová
15.06.2017Petra Uhrová
15.06.2017Kateřina Kratěnová
15.06.2017Ing. Ivana Štěpánová
15.06.2017Marcela Kotzurová
15.06.2017Marie Požárková
15.06.2017Markéta Honke-Houfková
15.06.2017Ivana a Jiří Ilíkovi
15.06.2017Marie Stloukalová
15.06.2017Jan Hubert
15.06.2017Miroslav Kešelák
15.06.2017Marie Nedvědová
15.06.2017Vladimír Jansa
15.06.2017Věra Mikulášková
15.06.2017Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.06.2017Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.06.2017Jiří Knapp
15.06.2017Jindřiška Kováčová
15.06.2017Pavel Vymětálek
15.06.2017Marie Palmová
15.06.2017Ing. Jan Ort
15.06.2017Yvona Wrožynová
15.06.2017Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.06.2017Jarmila Janatová
15.06.2017Petr Veselý
15.06.2017Helena a Vojtěch Míkovi
15.06.2017Milan Peprnik
15.06.2017Anna Fialová
15.06.2017Karel Kotrla
15.06.2017Martina Žáková
15.06.2017Josef Urbanek
15.06.2017Marcela a Milan Groulovi
15.06.2017Antonín Vaculík
15.06.2017Ludmila Pochopová
15.06.2017Jan Farlík
15.06.2017P. Mgr. Václav Fojtík
15.06.2017Martin Kudla
15.06.2017Mgr. Jana Flídrová
15.06.2017Jitka a Martin Janouškovi
15.06.2017Mária Rubášová
15.06.2017Josef Hřibňák
15.06.2017Vojtěch Lunga
15.06.2017Mgr. Anežka Němcová
15.06.2017Antonie Hrušková
15.06.2017Marie Šimíčková
15.06.2017Marie Konvičková
15.06.2017Pavla a Jiří Cvešperovi
15.06.2017Anežka Nováková
15.06.2017Anděla Doležalová
15.06.2017Žofie Padělková
15.06.2017Marie Rajchmanová
15.06.2017Mária Varmačová
15.06.2017Průchovi
15.06.2017Petr Rejsek
15.06.2017Jaroslava Růčková
15.06.2017Markéta Sklenaříková
15.06.2017Marie Havranová
15.06.2017Zdeněk Janeček

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (311)

13% (59)

2% (13)

0% (4)

4% (21)

7% (31)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1