Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

26.04.2018Miroslav Polách
25.04.2018Vojtěch Mátl
24.04.2018Dominik Hric
24.04.2018Jana Březinová
24.04.2018Bohumila Cábová
24.04.2018Vít Náměstek
24.04.2018Helena Boháčová
24.04.2018Emílie Večeřová
24.04.2018Anna Seidlerová
24.04.2018Ludmila Horejsková
24.04.2018Anna Válková
24.04.2018Antonín Vala
24.04.2018Vlastimila Vaculíková
24.04.2018Josef Fiala
24.04.2018Marie Hanzalová
24.04.2018Tomáš Lanč
24.04.2018Ludmila Šuranská
24.04.2018Františka Nováková
24.04.2018Vojtěch Buchta
24.04.2018rodina Štefkova
24.04.2018Maria Mičánová
24.04.2018Marie Chudáčková
24.04.2018Marie Podlešáková
24.04.2018Marie Klementová
24.04.2018Věra Borská
24.04.2018Marie Langová
24.04.2018Marie Fenyková
24.04.2018Hana Zíková
24.04.2018Blanka Brožková
24.04.2018Marie Chadimová
24.04.2018Magda a Václav Balíčkovi
24.04.2018Hana a Václav Poncarovi
24.04.2018Drahomíra Hyršlová
24.04.2018Jiří Hopp
24.04.2018Tomáš Meca
24.04.2018Anonym
23.04.2018František Fica
23.04.2018Anna Závodská
23.04.2018Marta Böhmová
23.04.2018Alena Trčková
23.04.2018Růžena Zemanová
23.04.2018Anna Fillová
23.04.2018Ing. Ludmila Moniaková
23.04.2018Marie a Pavel Lysoňkovi
23.04.2018Angela Michálková
23.04.2018Marie Matůšů
23.04.2018Eduard Kučera
23.04.2018Jaroslava Vávrová
23.04.2018Marie Vaňáčková
23.04.2018Jindřich a Zora Jakubcovi
23.04.2018Jiří Odehnal
23.04.2018Drahomíra Pohlová
23.04.2018Marie Nekvindová
23.04.2018Lubomír Fišer
23.04.2018Josef Hartl
23.04.2018Josef Jaroš
23.04.2018Marie Hrunková
23.04.2018Růžena Jiroušková
23.04.2018Marie Carbolová
20.04.2018Stanislav Vašků
20.04.2018Jiří Valenta
20.04.2018Emilie Tomková
20.04.2018Jarmila Doležalová
20.04.2018Marie Hamerníková
20.04.2018Zdeněk Tengler
20.04.2018Hermína Kopecká
20.04.2018Eliška Očenášková
20.04.2018Marie Havranová
20.04.2018Růžena Kuchařová
20.04.2018rodina Kantorova
20.04.2018Dagmar Jurečková
20.04.2018Anna Ryšánová
20.04.2018Ludmila a Karel Navrkalovi
20.04.2018rodina Požárova
20.04.2018Josef Koníček
20.04.2018Helena Bartošová
20.04.2018Marie Ježková
20.04.2018Milada Slabá
20.04.2018Luděk Vondrák
20.04.2018Marta Zvoníčková
20.04.2018Oldřiška Kocháňová
20.04.2018Helena Vidláková
20.04.2018Jarmila Jandová
20.04.2018Martina Scholtzová
20.04.2018M. Zajíčková
20.04.2018Marie Štanclová
20.04.2018Jarmila Kloudová
20.04.2018Jaroslav Majíř
20.04.2018Zdeňka Šafránková
20.04.2018Josef Worsch
20.04.2018Marie Vrbská
20.04.2018Ludmila Kabátová
20.04.2018Miroslav Kroneisl
20.04.2018Emilie a Antonín Tutrovi
20.04.2018Jaroslava Pokorná
20.04.2018Dana El-Bittarová
20.04.2018Marie Carbolová
20.04.2018Lenka Bělohubá
20.04.2018doc. František Šmíd
20.04.2018Pavel Janča
20.04.2018Eremiášová Jana
20.04.2018Ing. Václav a Jana Hruškovi
20.04.2018Monika Jemelková
20.04.2018František Pirkl
20.04.2018František Fojtách
20.04.2018Miroslav Huspeka
20.04.2018MVDr. Josef Boháč
20.04.2018Markéta Sítařová
20.04.2018Marie Matušková
20.04.2018Helena a Petr Sedláčkovi
20.04.2018Jan Žufánek
20.04.2018MUDr. David Coufal
20.04.2018Rudolf Sklenský
20.04.2018Dominika Hermannová
20.04.2018Marie Štverková
20.04.2018Ing. Petra Kylerová
20.04.2018Marie Szmaragowská
20.04.2018Dana Svobodová
20.04.2018Stanislava Dostálová
20.04.2018Ludmila Cigániková
20.04.2018Jiří Smrčina
20.04.2018Karel Dokoupil
20.04.2018Ivana Paikova
20.04.2018Petra Luzarová
20.04.2018Naďa a Marcel Štefkovi
20.04.2018Antonie Kučerová
20.04.2018Hana Borková
20.04.2018Marie Křížová
20.04.2018Mgr. Jana Gruberová
20.04.2018Bořivoj Sekanina
20.04.2018Jana Klimešová
20.04.2018Tauchmanovi
20.04.2018Eva a Josef Juřičkovi
20.04.2018Marie Kapounková
20.04.2018Jiřina Pavelková
20.04.2018Jindřich Dobrovolný
20.04.2018Hedvika Bartošková
20.04.2018Marie Rybařová
20.04.2018Vladimír Halounek
20.04.2018Jaroslava Novotná
20.04.2018Antonín Fajmon
20.04.2018Marta Novotná
20.04.2018Marie Kuchyňková
20.04.2018Dobroslava Jakubcová
20.04.2018Marie Sejkorová
20.04.2018Ing. Josef Kubiczek
20.04.2018Zuzana Smékalová
20.04.2018Denisa a Viktor Fruňkovi
20.04.2018Tomáš Nováček
20.04.2018Stanislav Hlavica
20.04.2018Jindřich a Marie Pajerovi
20.04.2018Tomáš Kajtár
20.04.2018Václav Macák
20.04.2018Luděk Brostík
20.04.2018Martina Sejkorová
20.04.2018Jakub Vavrečka
20.04.2018Ing. Jana Kopečná
20.04.2018Ludmila Štěpničková
20.04.2018Marie Kanioková
20.04.2018Irena Zejdliková
20.04.2018Ivana Kepková
19.04.2018Zdeňka Brachtlová
19.04.2018Marie Hrubá
19.04.2018Ludmila Konečná
19.04.2018Štefana Janečková
19.04.2018Ludmila Smrčková
19.04.2018Jana Skupień
19.04.2018Jiřina a Jan Dundovi
19.04.2018Marie Knotková
19.04.2018Ludmila Cambalová
19.04.2018Květoslava Málková
19.04.2018Alžběta Bezděková
19.04.2018Jana a Vladimír Paculovi
19.04.2018Ludmila Bubeníková
19.04.2018Miloslava Herynková
19.04.2018Květa Bracková
19.04.2018Marta Švandová
19.04.2018František Musil
19.04.2018Ivan Hrubý
19.04.2018František Holkup
19.04.2018Marie Štefflová
19.04.2018Růžena Vojtová
19.04.2018Ludmila Škopková
19.04.2018Zdeňka Bodláková
19.04.2018Miroslav Balík
19.04.2018Anežka Rücklová
19.04.2018Jaroslava Svozilová
19.04.2018Jaroslav Tomas
19.04.2018Adam Lichtblau
19.04.2018Jaroslav Tříska
19.04.2018Antonie Pospěchová
19.04.2018Zdeněk Seidler
19.04.2018Marie Radilová
19.04.2018Jiri Urbanek
19.04.2018Rosemarie Konečná
19.04.2018Marie Janotová
19.04.2018Anežka a Antonín Malinovi
19.04.2018Jiří Heiser
19.04.2018Jan Malík
19.04.2018Marie Důbravová
19.04.2018Anna Volfová
19.04.2018P. doc. Ing. Radomil Kaláb CSc.
19.04.2018Marie Rybařová
19.04.2018Miloš a Anna Stanislavovi
19.04.2018Jaroslava Filipová
19.04.2018Martin Betinec
19.04.2018Marie Burdová
19.04.2018Manželé Procházkovi
19.04.2018Václav Dvořák
19.04.2018Zdeněk Paulus
19.04.2018Marie Tydláčková
19.04.2018Marie Štěpančíková
19.04.2018Božena Davidová
19.04.2018Helena Havelková
19.04.2018Ing. Jan Petkov
19.04.2018Daniela Lisá
19.04.2018Martin Bohuslav
19.04.2018Marie Kovandová
19.04.2018Gizela Boriková a farní společenství
18.04.2018Josef Mareš
18.04.2018František Macíček
18.04.2018Marie Kuběnová
18.04.2018Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka
18.04.2018Anna Michalčíková
18.04.2018Ludmila Petrášová
18.04.2018Ing. Luboš Herz
18.04.2018Petr Koubek
18.04.2018Jana a Jan Gajdošovi
18.04.2018Pavlína a Josef Fiedorovi
18.04.2018Helena Mališová
18.04.2018Jan Štancl
18.04.2018MUDr. Karel a Anna Vaňkovi
18.04.2018Josef Kos
18.04.2018Jana a Zdeněk Kopečkovi
18.04.2018Jarmila Mothejzíková
18.04.2018Anna Mištová
18.04.2018Otakar Skoupý
18.04.2018Soňa Filipová
18.04.2018Eduard Urbánek
18.04.2018Helena Juránková
18.04.2018Božena Hobzová
18.04.2018Anna Šťastná
18.04.2018Olga Šašková
18.04.2018Ing. Petra a Zdeněk Beránkovi
18.04.2018Cyrila Balážová
18.04.2018Ludmila Nevařilová
18.04.2018Anna Veselá
18.04.2018Jiří Chvatík
18.04.2018Marie Vlková
18.04.2018Ladislav Solovský
18.04.2018Dana Krzikallová
18.04.2018Marta Záleská
18.04.2018Iva Kupková
18.04.2018Jana Sachsová s rodinou
18.04.2018Richard Voborník
18.04.2018Marie Mendlová
18.04.2018Ing. Petr Kulišťák
18.04.2018Anna Zámečníková
18.04.2018Jan Nevan
18.04.2018Jaroslava Brejchová
18.04.2018Jarmila Rektoříková
18.04.2018Marie Sbečková
18.04.2018Emilie Gronychová
18.04.2018Jan Boleček
18.04.2018Anna Cigánková
18.04.2018P. Mgr. Jan Vecheta
18.04.2018A. a R. Pazderovi
18.04.2018Drahomíra Svobodová
18.04.2018Marie Podmelová
18.04.2018Ludmila Olbertová
18.04.2018Zdenka Šopíková
18.04.2018Milena Rančíková
18.04.2018Anděla Bartošková
18.04.2018Marie Škapová
18.04.2018Marie Rumlerová
18.04.2018Stanislav Novotný
18.04.2018Marie Janotová
18.04.2018Ludmila Silbrniková
18.04.2018Ilona Kratinová
18.04.2018Jana Pavlíčková
18.04.2018František Martinec
18.04.2018Marie Vítečková
18.04.2018Milena Suchánková
18.04.2018Františka Viktorinová
18.04.2018Marie Dobešová
18.04.2018Jiřina Hrušková
18.04.2018Jiřina Hrušková
18.04.2018Marie Svobodová
18.04.2018Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk
18.04.2018Růžena Skořepová
18.04.2018Petr Švancar
18.04.2018Marie Ferebauerová
18.04.2018Karla Ladwigová
18.04.2018Marta Železná
18.04.2018Marie Nyergesová
18.04.2018Anna Hooszová
18.04.2018Antonín Lutrin
18.04.2018Michaela Gressnerová
18.04.2018Marie Hrubišová
18.04.2018Margit Matějková
18.04.2018Dana Ondičová
18.04.2018Lidmila Matochová
18.04.2018Marie Pikhartová
18.04.2018Římskokatolická farnost Křenovice u Slavkova
17.04.2018Ludmila Taitlová
17.04.2018Miloslava Kotová
17.04.2018Krista Hurníková
17.04.2018ING. Josef Kroužil
17.04.2018Alena Sobotková
17.04.2018J. Bártl
17.04.2018Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (horní sbor)
17.04.2018Pavel Nejedlý
17.04.2018Josef Maňák
17.04.2018Marie Filipiová
17.04.2018JUDr. Magda Kalašová
17.04.2018Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.04.2018Marie Přikrylová
17.04.2018Lucie Stephens
17.04.2018Libor Svoboda
17.04.2018Jan Kohout
17.04.2018Jana Benešová
17.04.2018Bohumila Kozubová
17.04.2018Dana Skálová
17.04.2018Radek Soupal
17.04.2018Jiří Holan
17.04.2018Helena Šebellová
17.04.2018Jaromír Bartoš
17.04.2018Anežka Mandelíková
17.04.2018Ludmila Stehlíková
17.04.2018Antonín Zapletal
17.04.2018Lubomír Hudek
17.04.2018Lenka Čadílková
17.04.2018MUDr. Kubelková Radomíra
17.04.2018Dominik Bauchner
17.04.2018Josef Riegr
17.04.2018Stanislava Urubová
17.04.2018Marie Janošková
17.04.2018Ing. Mojmír Němec
17.04.2018Martin Uedl
17.04.2018Dagmar Dvořáková
17.04.2018Anna Mráčková
17.04.2018Ing. Roman Zima
17.04.2018Vítězslav Hus
17.04.2018Jan Chudý
17.04.2018PhDr. Dagmar Amemori
17.04.2018Římskokatolická farnost Svébohov
17.04.2018Irena Sokolová
17.04.2018Zdeňka Vavrošová
17.04.2018Martin Zástěra
17.04.2018Ludmila Ondráčková
17.04.2018Luboš Žilka
17.04.2018P. Mgr. Jindřich Tluka
17.04.2018Breník Jan
17.04.2018Radovan Holý
17.04.2018Římskokatolická farnost Střelice u Brna
17.04.2018Jarmila Pavlová
17.04.2018Krista Valná
17.04.2018Lubomír Vicherek
17.04.2018Jarmila Adámková
17.04.2018Anežka Paznochtová
17.04.2018Marie Laštovičková
17.04.2018Růžena Mikerová
17.04.2018Jan KLIEGL
17.04.2018Marie Konečná
17.04.2018Renata Veronika Šimová
17.04.2018Marta Pajdlová
17.04.2018Jaroslava Komárková
17.04.2018Václav Pavlík
17.04.2018Marie Kopečná
17.04.2018Anna Lacinová
17.04.2018Pavel Hoďák
17.04.2018Jaroslava Růčková
17.04.2018Martin Pém
17.04.2018Anna Halasová
17.04.2018Sylva Fišerová
17.04.2018Marcela Persichová
17.04.2018Antonín a Marie Zemánkovi
17.04.2018Robert a B. Valeriánovi
17.04.2018Foltánkovi
17.04.2018Rudolf Vrabec
17.04.2018Anna Hanáková
17.04.2018Ludmila Hoferková
17.04.2018Stanislava Čadová
17.04.2018Zdislava Ďulíková
17.04.2018Anna Hošková
17.04.2018Jindřiška Urbánková
17.04.2018Libuše Tesařová
17.04.2018Anna Olšanová
17.04.2018Zdeňka Vogtová
17.04.2018Hana Keberlová
17.04.2018Jan Kovář
17.04.2018Vladislav Hrubý
17.04.2018Marie Matková
17.04.2018Olga Konečná
17.04.2018Olga Košatková
17.04.2018Josef Tararík
17.04.2018Marie Balková
17.04.2018Pavel Nejedlý
17.04.2018Jiří a Jan Vykypělovi
17.04.2018Libuše Polcarová
17.04.2018Helena a Josef Hořejší
17.04.2018Hana Zdislava Podlešáková
17.04.2018Ing. Marie Langrová
17.04.2018Erika Kožmínová
17.04.2018Marie Bergmanová
17.04.2018Tomáš Mec
17.04.2018Valík
17.04.2018Jiřina Zemanová
17.04.2018Ludmila Pomykalová
17.04.2018Věra Voňková

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (394)

13% (74)

2% (14)

1% (7)

5% (28)

7% (40)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1