Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

25.08.2016Zdenka Kolečářová
25.08.2016Ludmila Smrčková
25.08.2016P. Jiří Ondruš
25.08.2016Anna Cigánková
25.08.2016Anna Svěchová
25.08.2016Bohuslav Plička
25.08.2016Marie Mokrá
25.08.2016Ludmila Vařeková
25.08.2016Fojtova
25.08.2016Jaroslava Dosedlová
25.08.2016Krčálova
25.08.2016Daniela Malenová
25.08.2016Božena Kovaříková
25.08.2016Aloisie Malaniková
25.08.2016rodina Brantalíkova
25.08.2016Ludmila Vávrová
25.08.2016Jana Chrtková
25.08.2016Jana Pánková
25.08.2016Marie Volejníková
25.08.2016Ludmila Šebková
25.08.2016Anna Michaniklová
25.08.2016Jarmila Levorová
25.08.2016Marie Lehečková
25.08.2016Blanka Dvořáková
25.08.2016Marie Vidnerová
25.08.2016Olga Ružičová
25.08.2016Anna a Helena Kopeckých
25.08.2016Vítězslav a Ludmila Tůmovi
25.08.2016Věra Vodičková
25.08.2016Ivana a Jana Rubíkovy
25.08.2016Marie a Pavel Černohlávkovi
24.08.2016Květa Růžková
24.08.2016Zdeňka Mikušová
24.08.2016Ludmila a Miroslav Morávkovi
24.08.2016Zdeňek Páleník
24.08.2016Marta Volková
24.08.2016Eva Jackiewiczová
24.08.2016Pavel Hrubiš
24.08.2016Miroslav Nebroj
24.08.2016Břetislav Dvorský
24.08.2016Agnesa Kříbková
24.08.2016Marie Ježová
24.08.2016Ing. arch. Danuše Košíková
24.08.2016Marie Hanzalová
24.08.2016Petr a Lubomír Černošek
24.08.2016Mgr. Anežka Němcová
24.08.2016Marie Bazalová
24.08.2016Olga Řezáčová
24.08.2016Ludmila Rybecká
24.08.2016Jana Šťastná
24.08.2016Marie Vraňanová
24.08.2016Petr Veverka
24.08.2016Marie Ocásková
24.08.2016Lidmila Tůmová
24.08.2016Marie Blechová
24.08.2016Horváthovi
24.08.2016Oldřich Roháček
24.08.2016Stanislav Sysr
24.08.2016Marie Štarmanová
24.08.2016Zdeňka Šudomová
24.08.2016Marie Prášilová
24.08.2016Marie Fenyková
24.08.2016Jiřina Hrušková
24.08.2016Hana Zíková
24.08.2016Jaroslava Smetanová
24.08.2016Marta Veverová
24.08.2016Blanka Brožková
24.08.2016Anna Příplatová
24.08.2016Jan Uhlíř
24.08.2016Růžena Hronková
24.08.2016Václav Košťál
24.08.2016Dana El-Bittarová
23.08.2016Štěpánka Moravcová
23.08.2016Jan Sivek
23.08.2016Marie Karlová
23.08.2016Jiří Hopp
23.08.2016Libuše Obrová
23.08.2016Helena Boháčová
23.08.2016Božena Friedlová
23.08.2016Jan Havelka
23.08.2016Zdeněk Slaměník
23.08.2016Anežka Morongová
23.08.2016Ludmila Sakulínová
23.08.2016Marta Zogatová
23.08.2016Terezie Kufová
23.08.2016Marie Hornová
23.08.2016Anna Nevrlová
23.08.2016Helena Bartošová
23.08.2016Marie Mrňová
23.08.2016Luděk Vondrák
23.08.2016Květoslava Dufková
23.08.2016Ladislava Konečná
23.08.2016Eva Zigová
23.08.2016Marie Nekvindová
23.08.2016Josef Chadima
23.08.2016Soňa Fučíková
23.08.2016František Musil
23.08.2016Ivana Kepková
23.08.2016Růžena Nedomlelová
23.08.2016Anna Goldmannová
23.08.2016Josef Štětina
23.08.2016Blanka Bláhová
23.08.2016Jan a Josef Svobodovi
23.08.2016Václav Lochman
23.08.2016Marie Pavlíčková
23.08.2016Josef Fiurášek
22.08.2016Helena Kudličková
22.08.2016Vědunka Vavrošová
22.08.2016Ludmila Matoušková
22.08.2016Jaroslav Tříska
22.08.2016Antonie Strnadlová
22.08.2016Marie Hlavicová
22.08.2016Ing. Jiří Skládal
22.08.2016Marie Molčíková
22.08.2016Eliška Očenášková
22.08.2016Anna Lacinová
22.08.2016Marie Kopecká
22.08.2016Eva Mrázková
22.08.2016Manželé Holainovi
22.08.2016Anna Hauerlandová
22.08.2016Ludmila Cinková
22.08.2016Květa Zavrtálková
22.08.2016Milada Tomšová
22.08.2016Jaroslav Bětuňák
22.08.2016Jana Hamingerová
22.08.2016Růžena Čechová
22.08.2016Helena Vidláková
22.08.2016Božena Skoumalová
22.08.2016Ludmila Hyláková
22.08.2016Jaroslav Tomas
22.08.2016Petr Kocián
22.08.2016Josef Hartl
22.08.2016Milan Petřina
22.08.2016Josef Horký
22.08.2016Marie Kajerová
22.08.2016doc. MUDr. Jitka Kočová CSc.
22.08.2016Věra Šíslová
22.08.2016Zdeňka Šafránková
22.08.2016Tomandlová
22.08.2016Jana Váchová
22.08.2016Miluše Dlouhá
22.08.2016Marie Fulínová
22.08.2016Marta Lišková
22.08.2016Stanislava Hájková
22.08.2016Božena Kolková
22.08.2016Brigita Šestáková
19.08.2016Květa Víchová
19.08.2016Robert Skalka
19.08.2016Helena Pašková
19.08.2016František Marada
19.08.2016Ing. Václav a Jana Hruškovi
19.08.2016Martin Betinec
19.08.2016Jaromír Bartoš
19.08.2016Vlasta Žídková
19.08.2016Michaela Novotná
19.08.2016Iveta Palmová
19.08.2016Jaroslava Fendrychová
19.08.2016Marie Žídková
19.08.2016Zina Komárková
19.08.2016MUDr. Radmila Hrušková
19.08.2016Ludmila Běhanová
19.08.2016Anežka Veselá
19.08.2016Jana a Zdeněk Kopečkovi
19.08.2016Hedvika Kubná
19.08.2016Antonie Kučerová
19.08.2016Otakar Skoupý
19.08.2016Ludmila Tomášková
19.08.2016Marie a Pavel Laušmanovi
19.08.2016Ludmila Petrášová
19.08.2016Miroslav Baumruk
19.08.2016Pavel a Ludmila Suší
19.08.2016Hana Pešková
19.08.2016Kamila a Roman Jarolímovi
19.08.2016Anna Moravová
19.08.2016Jiří Valenta
19.08.2016Ludmila Baruchová
19.08.2016Marie Matysková
19.08.2016Jaroslava Svozilová
19.08.2016Vojtěch Kryl
19.08.2016Růžena Zemanová
19.08.2016Ladislav Komínek
19.08.2016Marie Králíčková
19.08.2016Antonín a František Nevařilovi
19.08.2016Marie Ježková
19.08.2016P. Josef Požár
19.08.2016Ludmila Račická
19.08.2016František Krejčí
19.08.2016Petr Štrejbar
19.08.2016Anežka Krcháková
19.08.2016Marta Tormová
19.08.2016Jan Horák
19.08.2016Marie Hrdličková
19.08.2016Marie Zieglerová
19.08.2016Olga Kosinová
19.08.2016Anežka Markvartová
19.08.2016Helena Dalíková
19.08.2016Marie Formánková
19.08.2016Ludmila Kabátová
18.08.2016Milada Michalová
18.08.2016Ludmila Silbrniková
18.08.2016Marie Papoušková
18.08.2016Jan Nevan
18.08.2016Vojtěch Spudil
18.08.2016Marie a Pavel Julínkovi
18.08.2016Karel Dolák
18.08.2016Vojtěch Lunga
18.08.2016Blanka Weissová
18.08.2016Petr Adamus
18.08.2016Ing. Jan Kolomý
18.08.2016Ing. Lubomír Ježek
18.08.2016JUDr. Magda Kalašová
18.08.2016MUDr. Karel a Anna Vaňkovi
18.08.2016Cyrila Balážová
18.08.2016Miloš Rosa
18.08.2016Stanislava a Pavel Žůrkovi
18.08.2016Marie Kuchyňková
18.08.2016Marie Sodomková
18.08.2016Ladislava a Petr Jansovi
18.08.2016Marie Grúňová
18.08.2016Anna Frýdková
18.08.2016Pavel Jakes
18.08.2016Tomáš Hejda
18.08.2016Tomáš Kučera
18.08.2016Božena Bartošová
18.08.2016Jiri Kolecek
18.08.2016Ludmila Šupinová
18.08.2016Jiřina Štosová
18.08.2016Jitka Hochmanová
18.08.2016Ing. Josef Cagášek
18.08.2016Ladislav a Marie Zatloukalovi
18.08.2016František Pikal
18.08.2016Miroslav Zelina
18.08.2016Marie Kasalová
18.08.2016Vít Haman
18.08.2016Jitka Tichá
18.08.2016Iva a Petr Novotní
18.08.2016Vladimír Marek
18.08.2016Ivana Novotná
18.08.2016Ing. Petr Kulišťák
18.08.2016Ing. Petra a Zdeněk Beránkovi
18.08.2016Helena Mališová
18.08.2016Petr Koubek
18.08.2016Radim Pospíšil
18.08.2016Pavla Hajtmarová
18.08.2016Drahomíra Nedbalová
18.08.2016Anežka Vítková
18.08.2016Jan Coufal
18.08.2016Vlasta Danková
18.08.2016Marie a František Tomečkovi
18.08.2016Anežka Vychodilová
18.08.2016Blažena Berková
18.08.2016Sládečkovi
18.08.2016Milada Busková
18.08.2016Anna Nezdařilová
18.08.2016Zdenka Čajanová
18.08.2016Mária Křečková
18.08.2016Jiřina Hořínková
18.08.2016Markéta Břusková
18.08.2016Marta Štěpničková
18.08.2016Marie Novotná
18.08.2016Jana Křesťanová
18.08.2016Drahomíra Svobodová
18.08.2016Alois Měřínský
18.08.2016Emilie Jankůjová
18.08.2016Anna Stušková
18.08.2016Antonín Svoboda
18.08.2016rodina Kopečkova
18.08.2016Ludmila Andrýsková
18.08.2016Marie Rajchmanová
18.08.2016Eva Calábková
18.08.2016František Martinec
18.08.2016Anna Vašíčková
18.08.2016Marie Resová
18.08.2016Jiří Kadlec
18.08.2016Jan Bednář
18.08.2016Helena Rumlerová
18.08.2016Marie Bednářová
18.08.2016Robert Eisenhardt
18.08.2016Božena Rychterová
18.08.2016Anastázie Pavlasová
18.08.2016Jindra Brettová
18.08.2016Josef Zámečník
18.08.2016Ludmila Malá
18.08.2016Jiřina Hrušková
18.08.2016Mgr. Eva Kovandová
18.08.2016Emil Kamiš
18.08.2016P. Václav Hušek
18.08.2016Anežka Zívrová
18.08.2016Rostislav Mladý
18.08.2016František Zrzavý
18.08.2016Jana Kmochová
17.08.2016Pharm.Dr. Eva Kupková
17.08.2016Jan Hnat
17.08.2016Marie Otýpková
17.08.2016Jana a Dana Salajkovy
17.08.2016Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.08.2016Marie Kabrdová
17.08.2016Helena Šebellová
17.08.2016Marie Kristová
17.08.2016Anna Uhrová
17.08.2016Marie Hrčkuláková
17.08.2016Ivana Korsesková
17.08.2016Jiří Macháček
17.08.2016Růžena Kochmannová
17.08.2016Zdeněk Paulus
17.08.2016Zdena Bartáčková
17.08.2016Anna Krmelová
17.08.2016Ing. Jan Kureš
17.08.2016Božena a Libor Barvíkovi
17.08.2016Ing. Jan Lokaj CSc.
17.08.2016Božena Rousová
17.08.2016Dagmar Dvořáková
17.08.2016Anna Mráčková
17.08.2016Ing. Roman Zima
17.08.2016Marie Baráčková
17.08.2016Michaela Šticová
17.08.2016Helena Benetková
17.08.2016J. Bártl
17.08.2016Václav Tejkal
17.08.2016Anna Šťavíková
17.08.2016Václav Schreiber
17.08.2016Anežka Lněničková
17.08.2016Ludmila Bochňáková
17.08.2016Marie Kuderová
17.08.2016P. Pavel Kuneš
17.08.2016PhDr. Dana Rabiňáková
17.08.2016Jakub Maršálek
17.08.2016Pavel Klouček
17.08.2016Marek Broda
17.08.2016Marie Přidilová
17.08.2016Helena Šindýlková
17.08.2016P. Stanislav Jordán
17.08.2016Jaroslava Petrášová
17.08.2016Jarmila Pavlová
17.08.2016Josef Zanáška
17.08.2016Jiřina Zemanová
17.08.2016S. Antonína Kuřinová
17.08.2016Marie Sbečková
17.08.2016Anna Kolečkářová
17.08.2016Jaroslava Komárková
17.08.2016Milan Vogel
17.08.2016Krista Valná
17.08.2016František Římský
17.08.2016Marie Kopečná
17.08.2016Jana Byrtusová
17.08.2016Vanda Gazurová
17.08.2016Tadeáš Wiszczor
17.08.2016Anna Nesibová
17.08.2016Stanisl. a Jaros. Musálkovi
17.08.2016Rozália Nováková
17.08.2016Pavla a Jiří Cvešperovi
17.08.2016Alfons Buchta
17.08.2016Anna Součková
17.08.2016Šujanovi
17.08.2016František Baldík
17.08.2016Jana Chlachulová
17.08.2016Zdenka Šopíková
17.08.2016Marie a Tadeáš Vašíčkovi
17.08.2016Josef Moravec
17.08.2016Milada Slabá
17.08.2016Dana Svobodová
17.08.2016Anna Herková
17.08.2016Jaroslav Bachan
17.08.2016Miroslav Urubek, ml.
17.08.2016Anežka Pučálková
17.08.2016Ludmila Leščinská
17.08.2016Pavel Hanák
17.08.2016Marie Řiháčková
17.08.2016Františka Klimešová
17.08.2016Ing. Ludmila Forejtková
17.08.2016Anna Brožová
17.08.2016Gabriela Venclovská
17.08.2016Věra Hrůzová
17.08.2016Růžena Gaevská
17.08.2016Jiří Zapletal
17.08.2016JUDr. Alois Beránek
17.08.2016Jiří Kužel
17.08.2016Karel Keprt
17.08.2016Adolf Faifer
17.08.2016Ladislava Chmelková
17.08.2016Marie Bodláková
17.08.2016Pavel Kejdana
17.08.2016Ludmila Krákorová
17.08.2016Olga Košatková
17.08.2016Anna Sarová
17.08.2016Tereza Malá
17.08.2016Pavla Grigorová
17.08.2016Marie Brožáková
17.08.2016MUDr. Vojen Reitinger
17.08.2016Marie Laštovičková
17.08.2016Hana Slivčáková
17.08.2016Marta Vejsadová
17.08.2016Zdeněk Kraml mladší
17.08.2016Marta Kůlová
17.08.2016Libuše Kohlová
17.08.2016Růžena Tipplová
17.08.2016Marie Sovová
17.08.2016Mons. Josef Kajnek
17.08.2016Mons. Josef Kajnek
17.08.2016Anna Polomíková
17.08.2016Drahomíra Hyršlová
17.08.2016Rudolf Scheuch
17.08.2016Milan Mihok
17.08.2016Sestry Těšitelky BSJ
17.08.2016Římskokatolická farnost Nasavrky
17.08.2016Josef Hora
17.08.2016Ludmila Vršecká
17.08.2016Ing. Radek Váša
16.08.2016Jiří Záleský
16.08.2016František Janda
16.08.2016Ondřej Kaňák
16.08.2016Veronika Smutná
16.08.2016Miroslav Čaňo
16.08.2016Jaroslav Vašíček
16.08.2016Petr Zedník
16.08.2016Petr Tesar
16.08.2016Petr Gawlas
16.08.2016Anna Šebelová
16.08.2016Jaroslava Buráňová
16.08.2016Ing. Robert Sušír
16.08.2016Kielarovi
16.08.2016Radek Hořák
16.08.2016František Putala
16.08.2016Miloslava Matulová
16.08.2016Mária Rubášová
16.08.2016Jana a Jan Plavjanikovi
16.08.2016MUDr. Jiří Folta
16.08.2016Helena Krocová
16.08.2016Anna Ničová
16.08.2016Anna Tomanová
16.08.2016Lenka Čadílková
16.08.2016Ladislav Pospíšil
16.08.2016Ludmila Polášková
16.08.2016Jitka Böhmová
16.08.2016Kateřina Havelková
16.08.2016Hana Juráková
16.08.2016Kožní ordinace
16.08.2016Miloslava Pražanová
16.08.2016Pavlína a Josef Fiedorovi
16.08.2016Marie Polášková
16.08.2016Marta Cudziková
16.08.2016Jarmila Lainová
16.08.2016Josef Binka
16.08.2016Zdenka Czurdová
16.08.2016Ludmila a Vojtěch Peřinovi
16.08.2016Marie Konieczná
16.08.2016Helena a Rudolf Wzatkovi
16.08.2016Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Opatově
16.08.2016Václava Rambousková
16.08.2016Stanislava Poulová
16.08.2016Lukáš Zdražila
16.08.2016Helena a Vojtěch Míkovi
16.08.2016Milan Peprnik
16.08.2016Anna Fialová
16.08.2016Jaroslava Kadeřábková
16.08.2016Karel Kotrla
16.08.2016Josef Uhlík
16.08.2016Josef Urbanek
16.08.2016Arnoštka Maťová
16.08.2016Soňa Filipová
16.08.2016Lenka Hnilicová
16.08.2016Anna Veselá
16.08.2016Karel Hasoň
16.08.2016Alena Kosinová
16.08.2016RNDr. Zbyněk Štěpánek
16.08.2016Věra Koukalová
16.08.2016Stanislava Kulhánková
16.08.2016Marie Blahutová
16.08.2016František Voda
16.08.2016Růžena Tomková
16.08.2016Milan Větrovec
16.08.2016PhDr. Karel Gleisner
16.08.2016Ludek Tichota
16.08.2016Marie Šouláková
16.08.2016Marie Bukovanská
16.08.2016Jana Cielarová
16.08.2016Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
16.08.2016Marie Janotová
16.08.2016 Lucie a Lukáš Zelených
16.08.2016Ing. Karel Špalek
16.08.2016Jan Kunc
16.08.2016Zdeněk Holzknecht
16.08.2016Diana Viktorová
16.08.2016Marie Radíkovská
16.08.2016Pavel Svoboda
16.08.2016Helena Kotulanová
16.08.2016Anna Adamcová
16.08.2016Magda Roháčková
16.08.2016Anežka Miskeříková
16.08.2016Ing. Zdeněk Ohlídal
16.08.2016Marie Šrubařová
16.08.2016Stanislava Stavarčíková
16.08.2016Viera Nováková
16.08.2016Tomáš Kopáček
16.08.2016Alžběta Bělohradská
16.08.2016MUDr. Aleš a Helena Novotných
16.08.2016Bohumil Kozohorský
16.08.2016Ing. Karel Havlík
16.08.2016Blažena Kaďůrková
16.08.2016Ing. Jarmila Vrbecká
16.08.2016Vlasta Vašíčková
16.08.2016Kaďůrkova
16.08.2016Anna Koperová
16.08.2016Jarmila Sedláčková
16.08.2016Hilda Šmídlová
16.08.2016Zdeňka Mollinová
16.08.2016Jan a Eliška Honusovi
16.08.2016Marie Martínková
16.08.2016Josef Dušek
16.08.2016Jan Ženčák
16.08.2016Zdena Červinková
16.08.2016Adolfina Horáčková
16.08.2016Marie Košárková
16.08.2016Marie Konvičková
16.08.2016Bohumila Šuláková
16.08.2016Jiří Breyer
16.08.2016Irena Biravská
16.08.2016Marie Volná
16.08.2016Anna Ryšánová
16.08.2016Břetislav Bůžek
16.08.2016Emilie Krejčová
16.08.2016Ludmila Vystrčilová
16.08.2016Jaroslava Bojanovská
16.08.2016Marie Pospíchalová
16.08.2016Anežka Holásková
16.08.2016Antonín Vrága
16.08.2016Ondřej Vintr
16.08.2016Helena Špačková
16.08.2016Michaela Hašová
16.08.2016František Chudík
16.08.2016Anna a Vítězslav Horákovi
16.08.2016Anděla Bartošková
16.08.2016Emilie a Vladimír Petrů
16.08.2016Růžena Tomšejová
16.08.2016Ludmila Cíchová
16.08.2016Anna Svízelová
16.08.2016Ilona Kratinová
16.08.2016Božena Jadrníčková
16.08.2016Zdislava Ďulíková
16.08.2016Olga Vilímková
16.08.2016Miroslava Kohutová
16.08.2016Ludmila Jakešová
16.08.2016Marie Fidrmucová
16.08.2016Černý
16.08.2016rodina Hukova
16.08.2016Hana Odehnalová
16.08.2016Marie Marková
16.08.2016Jaroslav Šmeral
16.08.2016Zdenka a Jan Matějíčkovi
16.08.2016Pavla Davidová
16.08.2016Miloslava Vrtílková
16.08.2016Amalie Vávrová
16.08.2016Marie Veselíková
16.08.2016Zdeňka Jebavá
16.08.2016Ladislav Zelenka
16.08.2016Římskokatolická farnost Křešice u Litoměřic
16.08.2016Marie Maryšková
16.08.2016Marie Sedláčková
16.08.2016Taťana Musilová
16.08.2016Jaroslava Podestátová
16.08.2016MUDr. Vlastislav Lehečka
16.08.2016Marie Wojtowiczová
16.08.2016Jiřina Kopečná
16.08.2016Marie Gonová
16.08.2016Soňa Kratochvílová
16.08.2016Marie Jindráková
16.08.2016Lidmila Vinšová
16.08.2016Jiří Pavelka
16.08.2016Božena Belzová
16.08.2016Anna Křivancová
16.08.2016Vlasta Petrásková
16.08.2016Marie Žáčková
16.08.2016Jitka Lišková
16.08.2016Pavel Smetáček
16.08.2016Miloslava Neumanová
16.08.2016Antonín Lutrin
16.08.2016Jana Fantová
16.08.2016Božena Venerová
16.08.2016Julie Kuklová

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

69% (201)

14% (43)

2% (8)

0% (2)

5% (15)

7% (21)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2016

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1 

NETservis s.r.o. - redakční systém, aktualizace webu, cms, publikační systém, administrační systém, webové stránky, webdesign | Autoškola | Čokoláda | iPhone navigace | Květiny online