Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

16.02.2018Ing. Michael Holaň
16.02.2018Anna Šebelová
16.02.2018Vladimír Benák
16.02.2018Ivana Novotná
16.02.2018Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí
16.02.2018Římskokatolická farnost Provodov
16.02.2018Jana Zaoralová
16.02.2018Pavel Malášek
16.02.2018Václav Pikeš
16.02.2018Kateřina Kratěnová
16.02.2018Jakub Maršálek
16.02.2018Marie Kuťáková
16.02.2018Olga Šašková
16.02.2018Petr Koubek
16.02.2018Jana a Jan Gajdošovi
16.02.2018Milan Zimčík
16.02.2018Dana Juříčková
16.02.2018Jaroslava Pospěchová
16.02.2018Miloslava Matulová
16.02.2018Jana a Jan Plavjanikovi
16.02.2018MUDr. Jiří Folta
16.02.2018Stanisław Góra
16.02.2018Diana Svobodová Viktorová
16.02.2018Martin Uedl
16.02.2018Jan Chudý
16.02.2018Petr Pečinka
16.02.2018Jiří Slavík s rodinou
16.02.2018Ludmila Macků
16.02.2018Marie a Vlastimil Bartošovi
16.02.2018Josef Kuklínek
16.02.2018Petr Veselý
16.02.2018Václav Tejkal
16.02.2018Marie Bukovanská
16.02.2018Zdeňka Kohoutová
16.02.2018Milan Kraus
16.02.2018Pharm.Dr. Eva Kupková
16.02.2018Aloisie Bednářová
16.02.2018Daniela Feltová
16.02.2018Mgr. Jiří Ochman
16.02.2018Josef Binka
16.02.2018Marie Hejdušková
16.02.2018Marie Grygarová
16.02.2018Ing. Stanislav Šimek
16.02.2018Pavel Záleský
16.02.2018Tyndlová Alžběta
16.02.2018Lidmila Kovácsová
16.02.2018Jarmila Růžková
16.02.2018Ing. Václava Hrubá
16.02.2018Mgr. Jiří Záleský
16.02.2018Ludmila Ondráčková
16.02.2018František Janda
16.02.2018Ladislava Ivičičová
16.02.2018Monika Sirková
16.02.2018Jiřina Něničková
16.02.2018Jan a Jarmila Kielarovi
16.02.2018Pavel Slavíček
16.02.2018Weigelovi
16.02.2018Ing. Marie Kubíčková
16.02.2018František Stejskal
16.02.2018Marie Ambruzová
16.02.2018Kalábovi
16.02.2018Marie Klášková
16.02.2018Petr Gawlas
16.02.2018Mons. Josef Kajnek
16.02.2018Milada Bortlíková
16.02.2018Ing. František Ruprich
16.02.2018Lukáš Medvěd
16.02.2018Pavel Römer
16.02.2018Farní charita Milonice
16.02.2018Strmiskova Hana
15.02.2018Jiří Peřina
15.02.2018Miluše Ševčíková
15.02.2018Anna Charouzová
15.02.2018Marie Malinová
15.02.2018Jan Revenda
15.02.2018Alena Sobotková
15.02.2018Josef a Marie Pokorní
15.02.2018Ing. Růžena Huková
15.02.2018Lidmila Kocourková
15.02.2018Mgr. Jiří Mikulášek
15.02.2018Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.02.2018Mojmír Brázdil
15.02.2018JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.02.2018P. Petr Smolek
15.02.2018Ing. Petr Kokaisl
15.02.2018Oldřich Běhan
15.02.2018Ing. Petr Durna
15.02.2018Jana Krejčová
15.02.2018Helena Bízová
15.02.2018Petra Uhrová
15.02.2018Ivana a Jiří Ilíkovi
15.02.2018Mgr. Hana Želazková
15.02.2018Lubomír Kopeček
15.02.2018Ing. Ivana Štěpánová
15.02.2018Markéta Honke-Houfková
15.02.2018Inga Kowalczyková
15.02.2018Marcela Kotzurová
15.02.2018Marie Požárková
15.02.2018Marie Stloukalová
15.02.2018Zdena Kudzbelová
15.02.2018Jan Hubert
15.02.2018Miroslav Kešelák
15.02.2018Věra Mikulášková
15.02.2018Marie Nedvědová
15.02.2018Vladimír Jansa
15.02.2018Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.02.2018Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.02.2018Jiří Knapp
15.02.2018Jindřiška Kováčová
15.02.2018Ing. Jan Ort
15.02.2018Miroslav, Marie Kovalski
15.02.2018Marie Palmová
15.02.2018Yvona Wrožynová
15.02.2018Pavel Vymětálek
15.02.2018Daniela a Tomáš Bálkovi
15.02.2018Irena Sojková
15.02.2018Radim Franek
15.02.2018Jan Netopilík
15.02.2018Petra Reisiglová
15.02.2018Eva Čelikovská
15.02.2018Ing. Marie Fremlová
15.02.2018Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.02.2018Alena Kopecká
15.02.2018Jarmila Janatová
15.02.2018Karel Kotrla
15.02.2018Martina Žáková
15.02.2018Josef Urbanek
15.02.2018Antonín Vaculík
15.02.2018Marie Nedvědová
15.02.2018RNDr. Pavel Adler
15.02.2018Ing. Josef Kubiczek
15.02.2018Martin Kudla
15.02.2018Jitka a Martin Janouškovi
15.02.2018Mária Rubášová
15.02.2018Josef Hřibňák
15.02.2018Jiří Hájek
15.02.2018Mgr. Daniel Hanzlík
15.02.2018Jarmila Jachanová
15.02.2018Marie Tichonová
15.02.2018Marie Dudová
15.02.2018Zdeněk Šimíček
15.02.2018Josef Čajánek
15.02.2018Pavel Sýkora
15.02.2018Marie Kyselová
15.02.2018Marie Štěpánková
15.02.2018Marie Malinská
15.02.2018Marie Součková
15.02.2018Růžena Machová
15.02.2018Jan Novotný
15.02.2018Jarmila Kašpárková
15.02.2018Kateřina Pražáková
15.02.2018Marie Zajícová
15.02.2018Anna Šrůmová
15.02.2018Rostislav Pacholík
15.02.2018Ladislav Borovský
15.02.2018Jana Guldová
15.02.2018Lydie Kamasová
15.02.2018Karel Janusz Romanski
15.02.2018Lukáš Bernard
15.02.2018Petr Tesar
15.02.2018Marie Trubáková
15.02.2018Marie Orlíková
15.02.2018Jitka a František Cvingráfovi
15.02.2018Anežka Lněničková
15.02.2018Antonín Hrubý
15.02.2018Miroslav Hurtik
15.02.2018Ludmila Krčálová
15.02.2018Helena Jandová
15.02.2018Dagmar Janková
15.02.2018Václav Kvapilík
15.02.2018Ludmila Minaříková
14.02.2018Lenka Bělohubá
14.02.2018Jakub Vrbica
14.02.2018Marie Ouředníková
14.02.2018Vaclav Krupka
14.02.2018Jan Černý
14.02.2018Dagmar Janatová
14.02.2018Petr Münster
14.02.2018Gabriela Hánečková
14.02.2018Ilona Krejčová
14.02.2018Gabriel Juchelka
14.02.2018Zdeňka Zikmundová
14.02.2018Jana Baudišová
14.02.2018Marcela Mošková
14.02.2018Stanislava Poulová
14.02.2018Jaroslava Kadeřábková
14.02.2018Arnoštka Maťová
14.02.2018Zdeňka Boušová
14.02.2018Karel Suk
14.02.2018Marie Rybařová
14.02.2018Marcela Klempová
14.02.2018Pavla a Josef Cigánkovi
14.02.2018Pavel Torner
14.02.2018Jiří Rozsypal
14.02.2018Miloslava Pražanová
14.02.2018Marcela Petrová
14.02.2018Michal Winkelbauer
14.02.2018Eliška Hromádková
14.02.2018Marie Nečasová
14.02.2018Růžena a Jiří Dohnalovi
14.02.2018Jan Urbánek
14.02.2018Jitka Maliková
14.02.2018Ivan Vejda
14.02.2018Jana Jánská
14.02.2018Miroslav Machálek
14.02.2018Stanislav Chovanec
14.02.2018Karel Vesely
14.02.2018Marie Kolarova
14.02.2018František Javůrek
14.02.2018RNDr. Zdeněk Trdlička
14.02.2018Jan Cerný
14.02.2018František Tauchman
14.02.2018Marta Záleská
14.02.2018Ivo Vlk
14.02.2018Dagmar Jandorová
14.02.2018Bedrřch Bečka
14.02.2018Ludmila Zinburgová
14.02.2018MUDr. Vladimír Molnár
14.02.2018Marie Chlupsová
14.02.2018Antonĺn Hrubý
14.02.2018Marie Sejkorová
14.02.2018Jana a Stanislav Javůrkovi
14.02.2018Jan Faltus
14.02.2018Ludmila a Jan Novákovi
14.02.2018Ludmila a Vojtěch Talířovi
14.02.2018Jana Zdeňková
14.02.2018Vladimír Bunďálek
14.02.2018Miroslava Šmerdová
14.02.2018František Martinec
14.02.2018Josef Havlicek
14.02.2018Ludmila Kovařiková
14.02.2018Ing. Irena Rozsypálková
14.02.2018Jana Benešová
14.02.2018Marie Stanislavova
14.02.2018Marie Janalíková
14.02.2018Jindřiška Lengálová
14.02.2018Ludmila Skřebská
14.02.2018Františka Rimanovská
14.02.2018Josef Šaliga
14.02.2018Marie Bolfová
14.02.2018Norbert Bsumek
14.02.2018Anna Norbert Hanslíkovi
14.02.2018Růžena Vogelová
14.02.2018Josef David
14.02.2018Štefania Barviková
14.02.2018Bohuslava Heryánová
14.02.2018Robert Plaček
14.02.2018Josef Kokeš
14.02.2018Jiřina Slívová
14.02.2018Ing. Zdenek Zdráhal
14.02.2018Ludmila Gazdíková
14.02.2018Anonym
14.02.2018Antonín Kolář
14.02.2018Anna Marková
14.02.2018Jan Staněk
14.02.2018Vlasta Zlatušková
14.02.2018Ludmila Sedláková
14.02.2018Dobromila Kvasničková
14.02.2018Jan Migota
14.02.2018Jan Staněk
14.02.2018Vít Blaha
14.02.2018Rodina Strnadova
14.02.2018Marie Šůstková
14.02.2018Marie Petrusková
14.02.2018Josef Přibyl
14.02.2018Jindřiška Slouková
14.02.2018Anonym
14.02.2018Stanislava Bartoňková
14.02.2018Marie Bilinová
14.02.2018Věra Bouzková
14.02.2018Milada Černohousová
14.02.2018Anna Dvořáková
14.02.2018Ilona a Ondřej Hlubučkovi
14.02.2018Rodina Kuříkova
14.02.2018Zdeňka Jebavá
14.02.2018Marie Pokorná
14.02.2018Vladimír Ležík
14.02.2018Stanislava Janková
14.02.2018Marie Matková
14.02.2018Tomislav Dáňa
14.02.2018Milada Chválová
14.02.2018Marie Wojtowiczová
14.02.2018Jan Janeček
14.02.2018Helena a Josef Hořejší
14.02.2018Zdenka Matějíčková
14.02.2018Marta Solničková
14.02.2018Čadková
14.02.2018Marcela Bouzová
14.02.2018Marek
14.02.2018Mgr. Martina Bidlová
14.02.2018Eva Hrabětová
13.02.2018Anna Pešatová
13.02.2018Josef Polášek
13.02.2018Bohdana Kolářová
13.02.2018Petr a Zdenka Šímovi
13.02.2018Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti
13.02.2018Cyril Sedláček
13.02.2018Marie Říhová
13.02.2018P. Mgr. Jan Kulíšek
13.02.2018František Němčík
13.02.2018Ing. Jakub Hajný
13.02.2018Martin Chleborád
13.02.2018Václava Rambousková
13.02.2018Jaroslava Francová
13.02.2018Františka Čudovská
13.02.2018MUDr. Bohunka Buzziová
13.02.2018Marie Hlavicová
13.02.2018Libuše Kunová
13.02.2018Emílie Novotná
13.02.2018Richard Pospíšil
13.02.2018Gabriela Minářová
13.02.2018Ing. Martin Vačkář
13.02.2018Monika Filipi
13.02.2018Mgr. Tomáš Parma Ph.D.
13.02.2018Marie Novotná
13.02.2018Lenka Čadílková
13.02.2018MUDr. Svatava Štěpánová
13.02.2018Robert Adámek
13.02.2018Pavel Pitrun
13.02.2018Římskokatolická farnost Holešov
13.02.2018Mariana Pavlátová
13.02.2018Božena Radilová
13.02.2018Jiři Zarský
13.02.2018Marie Fialová
13.02.2018bc. Eva Šáchová
13.02.2018Václav Schwarz
13.02.2018Aloisie a Josef Wawrzeczkovi
13.02.2018Jaroslav Šolc
13.02.2018Petr Civela
13.02.2018Helena Havelková
13.02.2018František Dvořák
13.02.2018MUDr. Mária Mašková
13.02.2018Andela Morcinková
13.02.2018Marie Toupaliková
13.02.2018Hana Pavlikova
13.02.2018Radek Vanis
13.02.2018Josef Šimka
13.02.2018Jarmila Tyralová
13.02.2018Zdenka Suchánková
13.02.2018Marta Kanová
13.02.2018Marie Šimůnková
13.02.2018RNDr. Jan Mourek
13.02.2018Marie Dolejší
13.02.2018Marie Rittrová
13.02.2018Alena Čechová
13.02.2018Ing. Petr Novotný
13.02.2018MUDr. Hana Bártová
13.02.2018Jaroslava Gomolová
13.02.2018Ing. Ján Roubal
13.02.2018Veronika Jónová
13.02.2018Petr Kubiš
13.02.2018Felicitas J. Stránská
13.02.2018Vítězslav Krontorád
13.02.2018Miroslava Gongolová
13.02.2018Radomíring. Andrýs
13.02.2018Eva Gurecká
13.02.2018Antonie Sladkova
13.02.2018Jiří Jeniš
13.02.2018Petr Zedník
13.02.2018Zdeňka Foltýnová
13.02.2018Karel Poucha
13.02.2018Vojtěch Mikyška
13.02.2018Kořistková Petra
13.02.2018Marie Sekulová
13.02.2018Marie Hovorková
13.02.2018Miloslava Žemličková
13.02.2018Marie Hrubá
13.02.2018Marie Konečná
13.02.2018Marie a Frant. Kovářová
13.02.2018Pavel Rýznar
13.02.2018Koutňáková
13.02.2018Věra Gracová
13.02.2018Irma Storzerová
13.02.2018Jiřina Jedličková
13.02.2018Miloslav Satora
13.02.2018Anonym
13.02.2018Marie a Pavel Hoferkovi
13.02.2018Ludmila Šimoníková
13.02.2018Jindřich a Zora Jakubcovi
13.02.2018Marie Lehká
13.02.2018A. Kubalcová
13.02.2018Jaroslav Staněk
13.02.2018Anna Honzírková
13.02.2018Pavel Janíček
13.02.2018Václav Kubíček
13.02.2018Jaroslava Štefková
13.02.2018Marie Martinková
13.02.2018Pavel Syrovátko
13.02.2018Václav Kumprecht
13.02.2018Anonym
13.02.2018Jarmila Urbanová
13.02.2018Libuše Polcarová
13.02.2018Jiřina Nováková
13.02.2018František Říha
13.02.2018Kateřina Trutnovská
13.02.2018Marie Kabíčková
13.02.2018Marie Adamcová
13.02.2018Ludmila Jančíková
13.02.2018Petr Zedník
13.02.2018Jiřina Gutová
13.02.2018Olga Bedáňová
13.02.2018Radomír Geryk
13.02.2018Elfrída Prasková
13.02.2018Marta Sukačová
13.02.2018Antonín Smyčka
13.02.2018Lucie Hradilíková
13.02.2018Anna a Josef Byrtusovi
13.02.2018Karel Franta
13.02.2018Olga Zegzulková
13.02.2018Alois Otáhal
13.02.2018Marie Palečková
13.02.2018Marie Gasparová
13.02.2018Irena Ulrichová
13.02.2018Božena Jadrníčková
13.02.2018Františka Mikolajková
13.02.2018Mojmíra Minxová
13.02.2018Jana Křivánková
13.02.2018Růžena Jebavá
13.02.2018Josef Ulrich
13.02.2018Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk
13.02.2018Ludmila Hudcová
13.02.2018Eva Hutterová
13.02.2018Ludmila Karvanová
13.02.2018Pavel Dolejš
13.02.2018Eva Svobodová
13.02.2018Blanka Červenková
13.02.2018Marta Lišková
12.02.2018Miluše Došková
12.02.2018Václav Zouhar
12.02.2018Jiří Merčák
12.02.2018Renata Birteková
12.02.2018Ludmila Hasmanová
12.02.2018Jana Příborská
12.02.2018Mgr. Emil Morav
12.02.2018Pavel Rejl
12.02.2018Radek Burget
12.02.2018Novotný Karel
12.02.2018Jana Stárková
12.02.2018Mgr. Leona Matějková
12.02.2018Ing. Jaroslav Koten
12.02.2018Josef Klaška
12.02.2018Světlana Němčáková
12.02.2018Mária Trávníková
12.02.2018MUDr. Ludmila Hlaváčová
12.02.2018MUDr. Jan Nekula
12.02.2018Marie Kočí
12.02.2018Miroslava Musilová
12.02.2018MUDr. Šárka Kopová
12.02.2018Monika Koperová
12.02.2018Tomáš Zezula
12.02.2018P. Mgr. Jan Turek
12.02.2018Věra a Petr Psíkovi
12.02.2018Ing. Karel Tomek
12.02.2018Jana Fantová
12.02.2018Josef Klír
12.02.2018Martina Filipová
12.02.2018Iveta Havlátková
12.02.2018Vondráčkovi
12.02.2018Jana a Petr Markovi
12.02.2018Milada Drahorádová
12.02.2018Jana Vokurková
12.02.2018Libuše Havrlantová
12.02.2018Anna a František Juračkovi
12.02.2018Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Dvoře Králové nad Labem
12.02.2018Františka Dokoupilová
12.02.2018Jaroslav Vrbenský
12.02.2018Ladislav Mejdr
12.02.2018Anna Šimečková
12.02.2018Věra Koukalová
12.02.2018Marie Kasalová
12.02.2018MUDr. Alena KOUDELOVÁ
12.02.2018Ing. Stanislav Forejt
12.02.2018Jitka a Václav Wachtlovi
12.02.2018Marie Křečková
12.02.2018Petr Jakoubek
12.02.2018Marie Klegová
12.02.2018Zdeněk Bureš
12.02.2018Miroslava Bartyzalová
12.02.2018Klement Frýbort
12.02.2018Jaroslav Šimkanin
12.02.2018Jan Škoda
12.02.2018František Jirkovsk
12.02.2018Eliška Rotreklová
12.02.2018Vladimira Vorlickova
12.02.2018Julia Otradovcová
12.02.2018Mynář Jan
12.02.2018Oldřiška Nečasová
12.02.2018Jaroslava Salomová
12.02.2018Jan Hunar
12.02.2018Tu Coop
12.02.2018Libuše Mydlarčíková
12.02.2018František Martinek
12.02.2018Julie Wenclová
12.02.2018Pavel Holešinský
12.02.2018Marie Polášková
12.02.2018Pavel Švec
12.02.2018Junková Jana MUDr. - ambulantní pediatrie
12.02.2018Sanofero s.r.o.
12.02.2018Ivana Čiperová
12.02.2018P. Petr Káňa
12.02.2018Eugenie Miškovská
12.02.2018P. Václav Hejč
12.02.2018Jindřich Lněnička
12.02.2018Ivo Matyska
12.02.2018Marie Žáčková
12.02.2018Jan Kofroň
12.02.2018Vilibald Hejtmanek
12.02.2018Marie Holá
12.02.2018Jana Bursová
12.02.2018František Kuchejda
12.02.2018Radko Slampa
12.02.2018Helena Jurenková
12.02.2018Marie Plachá
12.02.2018Vilma Legátová
12.02.2018Anna Javůrková
12.02.2018Marie Šulcová
12.02.2018Ing. Antonín Hladky
12.02.2018Barbora Greplová
12.02.2018Tomáš Chramosta
12.02.2018Jana Lukášová
12.02.2018Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové
12.02.2018Marie a Pavel Machálkovi
12.02.2018Hana Urbanová
12.02.2018Jana Popelková
12.02.2018Anonym
12.02.2018Irena Popelková
12.02.2018Marie Šuláková
12.02.2018MUDr. Jana Burelová
12.02.2018Bohumil Válek
12.02.2018Jana Němcová
12.02.2018Alois Janáč
12.02.2018Ladislav Háva
12.02.2018Ludmila Cíchová
12.02.2018Markéta Koláčková
12.02.2018František Čada
12.02.2018Anna Kalábova
12.02.2018Marta a Václav Řádkovi
12.02.2018Eva Mikešová
12.02.2018Miluše a Ilona Fürstovy
12.02.2018Marie Chvojková
12.02.2018Marie Zýmová
12.02.2018Anna Příplatová
12.02.2018Z. Soušková
12.02.2018Františka Hajdová
12.02.2018Jaroslav Ferenc
12.02.2018Lucie Ulrichová
12.02.2018Jiřina Drašáková
12.02.2018Anna Kynclová
12.02.2018Lenka Ryšková
12.02.2018Maria Janotová
12.02.2018Věra Křížová
12.02.2018PharmDr. Marie Ondráčková
12.02.2018Jiřina Jelínková
12.02.2018Ludmila Němcová s rodinou
12.02.2018Marie Zelíková
12.02.2018Libuše Zvoníčková
12.02.2018Jan Bednář
12.02.2018Jiří Koudelka
12.02.2018Františka Cemperová
12.02.2018Ludmila Horáčková
12.02.2018Šranková
12.02.2018Alena Řeháčková
12.02.2018Lída a Martin Háchovi
12.02.2018Marie Beznosková
12.02.2018Zdeněk Beránek
12.02.2018Miroslava Matoušková
12.02.2018Ondřej Lukášek
12.02.2018Římskokatolická farnost Dobříš
11.02.2018Pavel Cempírek

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (369)

13% (72)

2% (13)

1% (6)

5% (28)

7% (39)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1