Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

15.02.2019Jiřina Jedličková
15.02.2019Blanka Krnáková
15.02.2019Anna Dudková
15.02.2019Jana Byrtusová
15.02.2019Alžběta Zawadová
15.02.2019Milan Hlisnikovský
15.02.2019Alexandra Bařinová
15.02.2019Josef Moravec
15.02.2019Jitka Oubratová
15.02.2019Josef Viktorin
15.02.2019Aloisie Malaniková
15.02.2019Anežka Horká
15.02.2019Ludmila Paceltová
15.02.2019Anna Honzírková
15.02.2019Chvostovi
15.02.2019Libuše Ježková
15.02.2019Helena Kocurová
15.02.2019Růžena Moravcová
15.02.2019Václav Krupa
14.02.2019Anna Raková
14.02.2019Miroslav Polách
14.02.2019Blažena Kaďůrková
14.02.2019Irena Dostálová
14.02.2019Ludmila Krystyníková
14.02.2019Věra Radilová
14.02.2019Ludmila Vilímková
14.02.2019Věra Habáňová
14.02.2019Zdena Červinková
14.02.2019Eliška Barabášová
14.02.2019Marie Palečková
14.02.2019Marie Kovaříková
14.02.2019Ondřej Vintr
14.02.2019Stanislav Novotný
14.02.2019Jan Bednář
14.02.2019Ludmila Nezvalová
14.02.2019Marie Kočinská
14.02.2019Method Nešpor
14.02.2019P. Mgr. Bohumil Šitavanc
14.02.2019Jaromír Korec
14.02.2019Libuše Polcarová
14.02.2019Anna Křivancová
13.02.2019Marie Zemanová
13.02.2019Zdeňka Hrstková
13.02.2019Eva Svobodová
13.02.2019Jiřina Gutová
13.02.2019Karel Bek ml.
13.02.2019Edita Moravcová
13.02.2019Marta Sukačová
13.02.2019Anna Langrová
13.02.2019Lucie Hradilíková
13.02.2019Rozálie Papučíková
13.02.2019Bohuslava Heryánová
13.02.2019Stanislav Kubenka
13.02.2019Alois Otáhal
13.02.2019Marie Cigánková
13.02.2019Marie Kunická
13.02.2019Františka Kelíšková
13.02.2019Ludmila Šimoníková
13.02.2019Jakubovi
13.02.2019Marie Kovalinková
13.02.2019Anna Černá
13.02.2019Ludmila Reichlová
13.02.2019Miloslava Herynková
13.02.2019Zdeňka Skalová
13.02.2019Jiřina Sotolářová
13.02.2019Jindřiška Zemanová
13.02.2019MUDr. Anna Poplsteinová
13.02.2019Hana Havlíčková
13.02.2019Stodolovských
13.02.2019Marta Ceková
13.02.2019Mgr. František Zeman
13.02.2019Karel Pekař
13.02.2019Hana Zaoralová
12.02.2019Květa Víchová
12.02.2019Ludmila Vlachová
12.02.2019Marie Sedlářová
12.02.2019Marie Petrů
12.02.2019Václav Hačecký
12.02.2019Irena Sedláčková
12.02.2019Lucie Ulrichová
12.02.2019Jiřina Drašáková
12.02.2019Maria Janotová
12.02.2019Dana Bártková
12.02.2019Vít Nosek
12.02.2019Marie Kašpaříková
12.02.2019Františka Šuranská
12.02.2019Marie Vítková
12.02.2019Mária Blahovcová
12.02.2019Bohumila Ondříšková
12.02.2019Ludmila Němcová s rodinou
12.02.2019Jiří Esendr
12.02.2019Ludmila Pomykalová
12.02.2019Marie Zelíková
12.02.2019Božena Pinďáková
12.02.2019Anna Nováková
12.02.2019Bernard Barnat
12.02.2019Anna Pavlů
12.02.2019Alena Řeháčková
12.02.2019Anna Kamlachová
12.02.2019Marie Matouchová
12.02.2019Mgr. Marie Tichá
12.02.2019Tomáš Vlasák
12.02.2019Pražská provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)
11.02.2019Františka Krupová
11.02.2019Bohumír Sojka
11.02.2019Ludmila Hradilová
11.02.2019Marta Kornelová
11.02.2019Marie Harazimová
11.02.2019Ludmila Kašparová
11.02.2019Břetislav Mec
11.02.2019Marie Brhelová
11.02.2019PharmDr. Marie Ondráčková
11.02.2019Milada Přenosilová
11.02.2019Jiří Ventrča
11.02.2019Věra Studénková
11.02.2019Libuše Butorová
11.02.2019Oldřich Macík
11.02.2019Filomena Kokešová
11.02.2019Božena Bučková
11.02.2019Ing. arch. Danuše Košíková
11.02.2019Lubomír Beneš
11.02.2019Jaroslava Štefková
11.02.2019Růžena Jebavá
11.02.2019Jiří Černý
11.02.2019Pavla Koutníková
11.02.2019Jiřina Melicharová
11.02.2019Ludmila Škorová
08.02.2019Marie Marková
08.02.2019Leopold Krajciger
08.02.2019Marie Fryštáková
08.02.2019Bohumila Pavlíková
08.02.2019František Przeczek
08.02.2019Františka Kornellyová
08.02.2019Ludmila Nováková
08.02.2019Marie Vetchá
08.02.2019Marie Špirudová
08.02.2019Milan Sukaný
08.02.2019Ludmila Marková
08.02.2019Božena a Jan Přibylovi
08.02.2019Marie Kosatíková
08.02.2019Marta Rampulová
08.02.2019Josef Kuchta
08.02.2019Marie Tóthová
08.02.2019Anna Fialová
08.02.2019Alena Kartašová
08.02.2019Milena Šimánková
08.02.2019Ludmila Adámková
08.02.2019Dr. Stanislava Korjenková
08.02.2019doc. PhDr. Jaroslav Kysučan CSc.
08.02.2019Jan Ječmínek s rodinou
08.02.2019Mgr. Barbara Tranová
08.02.2019Mojmír Brázdil
08.02.2019Pavel Růčka
08.02.2019Eva Procházková
08.02.2019Stanislav Pol
08.02.2019Jaroslava Březinová
08.02.2019Zdeňka Zikmundová
08.02.2019Anna Obrtlíková
08.02.2019Anna Hrčková
08.02.2019Alžběta Jedličková
08.02.2019Římskokatolická farnost Francova Lhota
08.02.2019Libor Dáňa
08.02.2019Ing. Petr Janžura
08.02.2019Markéta Válková
08.02.2019Zdeňka Válková
08.02.2019Římskokatolická farnost u kostela sv. Bartoloměje, Brno - Žebětín
08.02.2019Pavel Malášek
08.02.2019Mons. Josef Kajnek
08.02.2019Sestry OSF
08.02.2019Miloslava Márová
08.02.2019Zdeňka Vavrošová
08.02.2019Marek Zalubil
08.02.2019Josefa Blahova
07.02.2019Římskokatolická farnost Křenovice u Slavkova
07.02.2019Anna Pustějovská
07.02.2019Zdeněk Oleškow
07.02.2019Marie Sviridová
07.02.2019Josefa Stiasná
07.02.2019Kateřina Žváková
07.02.2019Agnesa Kříbková
07.02.2019Eva Palátová
07.02.2019Marie Kupcová
07.02.2019Marie Šimčíková
07.02.2019Královi
07.02.2019Josef Říha
07.02.2019Ludmila a Rudolf Plachých
07.02.2019Anna Slaběňáková
07.02.2019Jana Hamingerová
07.02.2019Marie Tichá
07.02.2019Marie Hejmaličková
07.02.2019Ing. Ladislav Malinka
07.02.2019Růžena Bodláková
07.02.2019Náboženská obec Církve československé husitské v Brně - Žabovřeskách
07.02.2019Vladimír Dorazil
07.02.2019Pavel Tenora
07.02.2019Jan Kačmár
07.02.2019Eduard Regál
07.02.2019Ing. Jan a Julie Němečkovi
07.02.2019Marta Zatloukalová
07.02.2019Jitka Šromová
07.02.2019Hana Samková
07.02.2019Radek Zima
07.02.2019Stanislava Milotová
07.02.2019Eva Bartošová
07.02.2019Radana Prokopová
07.02.2019Zdeněk Hanák
06.02.2019Římskokatolická farnost Orlová
06.02.2019Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily Praha - Chvaly
06.02.2019Zdeňka Mikušová
06.02.2019Františka Kubíčková
06.02.2019Anna Kupková
06.02.2019Jozefa Skřivánková
06.02.2019Marie Veselá
06.02.2019Marie Sklenářová
06.02.2019Ludmila Došková
06.02.2019Vlasta Bohdálková
06.02.2019Ludmila Strážnická
06.02.2019Marie Šimečková
06.02.2019Bedřiška Floderová
06.02.2019Luděk Synek
06.02.2019Pavla Davidová
06.02.2019Drahomíra Geislerová
06.02.2019Marie Nekvindová
06.02.2019Marie Karlová
06.02.2019Věra Houtová
06.02.2019Eva Soukupová
06.02.2019Eva Soukupová
06.02.2019Josef Tararík
06.02.2019Václav Brixi
06.02.2019Ludmila a Zdeněk Prokešovi
06.02.2019Růžena Štreblová
06.02.2019Marta Halbichová
06.02.2019Josef Hladký
06.02.2019Anna Lacinová
06.02.2019Jan Jašek
06.02.2019Ing. Michal a Pavlína Čechmánkovi
06.02.2019Václav Fuchs
06.02.2019Zdena Bartáčková
06.02.2019Antonín Vajbar
06.02.2019Římskokatolická farnost Bílovice
06.02.2019Marie Fujeríková
06.02.2019Marie Janalíková
06.02.2019David Vlček
06.02.2019Pavel Marek
06.02.2019Carmen Paděrová
06.02.2019Eva Holečková
06.02.2019Květoslava Němcová
06.02.2019Anna Kusalíková
06.02.2019Mgr. Marcela Drdlová
06.02.2019P. Mgr. Jan Pražan SJ
06.02.2019Ing. Břetislav Kvapil
06.02.2019Václav Pešek
06.02.2019František Seifried
06.02.2019Ludmila Moriová
06.02.2019Silvie Šimonová
06.02.2019Ing. Jiří Marenczok
06.02.2019Římskokatolická farnost u kostela sv. Matěje Praha - Dejvice
06.02.2019Ing. Alena Filípková
06.02.2019Ing. Stanislav Havelka
06.02.2019Marie Fialová
06.02.2019Ladislav Bečica
06.02.2019MUDr. Marie Rádlová
06.02.2019Michaela Esterková
06.02.2019Ludmila Vokounová
06.02.2019Jan Musil
06.02.2019Hildegarda Richtarová
06.02.2019František Dvořák
06.02.2019Martin Ben
06.02.2019Josef Hořák
06.02.2019Jan Videman

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • V poslední lednovou neděli si připomínáme Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1873 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

72% (475)

12% (79)

2% (16)

1% (8)

5% (35)

6% (45)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1