Česky   English

Podpořili nás

Všem, kteří nám přispěli svým darem, srdečně děkujeme.

23.08.2017Josef Hradilík
22.08.2017Lydie Golasowská
22.08.2017Jindřich Lorinz
21.08.2017Stanislav Beza
21.08.2017Marie Patáková
21.08.2017Římskokatolická farnost - děkanství Skuteč
21.08.2017Jan Hais
21.08.2017Josef Přikryl
21.08.2017Krystyna Vaiglová
21.08.2017Petr Vaigl
21.08.2017Věra Nogová
21.08.2017Anna Pietrová
21.08.2017Helena Geršlová
21.08.2017Marta Szkanderová
21.08.2017Alois Otáhal
21.08.2017Anna Cigánková
21.08.2017Emilie Krejčová
21.08.2017Josef Sedlák
21.08.2017Luděk Vondrák
21.08.2017Marie Juránková
21.08.2017Zdeňka Machů
21.08.2017Jaroslav Bětuňák
21.08.2017František Buchta
21.08.2017Ludmila Leščinská
21.08.2017Helena Rumlerová
21.08.2017Božena Skoumalová
21.08.2017Ing. Jan Kroulík
21.08.2017Marie Jelínková
21.08.2017Petr Kocián
21.08.2017Hana Zíková
21.08.2017František Švancar
21.08.2017Jiřina Kopečná
21.08.2017Marie Jindráková
21.08.2017Marie Formánková
21.08.2017Růžena Tomková
21.08.2017rodina Mouchova
21.08.2017Alexandra Gerhartová
21.08.2017Vítězslav a Ludmila Tůmovi
21.08.2017Dana El-Bittarová
21.08.2017Rozalie Valigurová
21.08.2017Eva Bohuslavská
21.08.2017Ing. Josef a Irena Matějkovi
18.08.2017Eva Balcarová
18.08.2017Jan Nevan
18.08.2017Ing. Petr Kulišťák
18.08.2017Anna Zámečníková
18.08.2017Helena Pašková
18.08.2017Jiří Merčák
18.08.2017Antonín Rehák
18.08.2017Marie Kuběnová
18.08.2017Ludmila Hasmanová
18.08.2017Marta Pintzkerová
18.08.2017Vladimír Dorazil
18.08.2017Ing. Luboš Herz
18.08.2017Ludmila Petrášová
18.08.2017Petr Koubek
18.08.2017Ing. Václav a Jana Hruškovi
18.08.2017Jana a Jan Gajdošovi
18.08.2017JUDr. Magda Kalašová
18.08.2017Helena Mališová
18.08.2017Jan Štancl
18.08.2017MUDr. Karel a Anna Vaňkovi
18.08.2017Jana a Zdeněk Kopečkovi
18.08.2017Jarmila Mothejzíková
18.08.2017rodina Cihlářova
18.08.2017Antonie Kučerová
18.08.2017Otakar Skoupý
18.08.2017Augustin Sláma
18.08.2017Miloš a Anna Stanislavovi
18.08.2017Marie Paulasová
18.08.2017Václav Najzar
18.08.2017Jana Schmidová
18.08.2017P. doc. Ing. Radomil Kaláb CSc.
18.08.2017Ing. Petra a Zdeněk Beránkovi
18.08.2017Cyrila Balážová
18.08.2017Anna Roubalová
18.08.2017Marie a Vlastimil Bartošovi
18.08.2017Mgr. Anežka Němcová
18.08.2017František Voda
18.08.2017Antonín Havlík
18.08.2017Zdeněk Paulus
18.08.2017MUDr. Pavel Radovský
18.08.2017Jana Hájková
18.08.2017Jiří Rozsypal
18.08.2017Emilie Podešvová
18.08.2017Eva Halmová
18.08.2017Mgr. Dagmar Foltová
18.08.2017Petr Adamus
18.08.2017Marie Janalíková
18.08.2017Anděla Chmelová
18.08.2017Římskokatolická farnost Bobrová
18.08.2017Růžena Dejmková
18.08.2017Marie Slimáčková
18.08.2017Marie Slimáčková
18.08.2017Marta Svobodová
18.08.2017Emilie Tomková
18.08.2017Josef Zanáška
18.08.2017Hermína Kopecká
18.08.2017Josef Coufal
18.08.2017Ladislav Coufal
18.08.2017Anežka Svobodová
18.08.2017Eva Kahánková
18.08.2017Regina Krzyžánková
18.08.2017Vanda Gazurová
18.08.2017František Horký
18.08.2017Pavla Doležalová
18.08.2017Marie Sedláková
18.08.2017Jana Chlachulová
18.08.2017Antonín Vrága
18.08.2017Emilie Jankůjová
18.08.2017Farní společenství
18.08.2017Fatimské večeřadlo
18.08.2017Božena Bernátková
18.08.2017Stanislav a Marta Stöhrovi
18.08.2017Ludmila Silbrniková
18.08.2017Aloisie Burešová
18.08.2017Antonín Řehák
18.08.2017Petra Bartošová
18.08.2017Josef Kuchta
18.08.2017Jaromír Korec
18.08.2017Marie Štanclová
18.08.2017Ludmila Malá
18.08.2017Marie Bořková
18.08.2017Jiřina Hrušková
18.08.2017Marie Balková
18.08.2017Marie Trnková
18.08.2017Kroupová
18.08.2017Hana Zdislava Podlešáková
18.08.2017Zdeňka Bodláková
18.08.2017Milena Chytilová
18.08.2017Jan Harigel
18.08.2017Marie Niedermertlová
18.08.2017Marie Plecháčková
18.08.2017Robert a B. Valeriánovi
17.08.2017Ludmila Ondráčková
17.08.2017Jiří Žalud
17.08.2017Marie Trubáková
17.08.2017Maria Komárková
17.08.2017Ludmila Reiterová
17.08.2017Vojtěch Kostelanský
17.08.2017Václav Lolek
17.08.2017Ivo Ševčík
17.08.2017Jana Marková
17.08.2017Jan Šolc
17.08.2017Ing. Pavel Šajdler
17.08.2017Lucie Stephens
17.08.2017Jan Kohout
17.08.2017Anna Kučerová
17.08.2017Zdenka Kollerova
17.08.2017Kristýna Visková
17.08.2017Ing. Jan Sklenář
17.08.2017Vladimír Jansa
17.08.2017MUDr. Marie Zemenová
17.08.2017Vladimír Stoklas
17.08.2017Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.08.2017Marie Burdová
17.08.2017Helena Šebellová
17.08.2017Anežka Mandelíková
17.08.2017Marie Vodehnalová
17.08.2017Václav Žďárský
17.08.2017MUDr. Kubelková Radomíra
17.08.2017Alžběta a Tadeáš Mokroszovi
17.08.2017Jana a Stanislav Buchtovi
17.08.2017Náboženská obec Církve československé husitské v Chebu
17.08.2017Eva Petrželková
17.08.2017Jana Haničáková
17.08.2017Pharm.Dr. Eva Kupková
17.08.2017Ing. Karel a Lenka Kloudovi
17.08.2017Dagmar Dvořáková
17.08.2017Anna Mráčková
17.08.2017Ing. Roman Zima
17.08.2017Milan Kraus
17.08.2017Anna Šťavíková
17.08.2017Bohdan Sroka
17.08.2017Radka Rosová
17.08.2017Hana Najmanová
17.08.2017Olga Grucmanová
17.08.2017Vilma Legátová
17.08.2017Eva a Anatol Neverklovi
17.08.2017Noela Frolková
17.08.2017Marie Fryštáková
17.08.2017Jiřina Zbořilová
17.08.2017Marie Rýcová
17.08.2017Anna Lacinová
17.08.2017Anna Jančálková
17.08.2017Josefa Novotná
17.08.2017Josef Szkandera
17.08.2017Stanislav Zogata
17.08.2017Dana Bártková
17.08.2017Ladislav Pospíšil
17.08.2017Marie Hrubošová
17.08.2017Božena Hobzová
17.08.2017Jindřiška Švaříčková
17.08.2017Miroslav Doležal
17.08.2017Marie a Hana Dvořákovy
17.08.2017Mária Blahovcová
17.08.2017Ludmila Rozehnalová
17.08.2017Marie Krepčíková
17.08.2017Jiří Ventrča
17.08.2017Šticová
17.08.2017Jiří Gajda
17.08.2017Marie Knotková
17.08.2017Terezie Dobešová
17.08.2017Ludmila Bílková
17.08.2017Anna Herková
17.08.2017František Martinec
17.08.2017Jarmila Veselá
17.08.2017Josef Prokop
17.08.2017Bohumil Vlach
17.08.2017Marie Líkařová
17.08.2017Miroslav Piskatý
17.08.2017Miroslav Piskatý
17.08.2017Alžběta Bezděková
17.08.2017Stanislav a Milada Měrtlovi
17.08.2017Ludmila Zavřelová
17.08.2017Ludmila Vávrová
17.08.2017Vilém Dobeš
17.08.2017Božena Dyntarová
17.08.2017Božena Nyškovská
17.08.2017Marta Švandová
17.08.2017Anastázie Pavlasová
17.08.2017Mariana Ingrišová
17.08.2017Erna Horáková
17.08.2017Regina Gažiová
17.08.2017Olga Košatková
17.08.2017Václav Štaif
17.08.2017Marie Váchalová
17.08.2017Vlasta Kryslová
17.08.2017Marie a Milan Skalovi
17.08.2017Marie Kučerová
17.08.2017Jiřina Rosnecká
17.08.2017Marie Ptáčková
17.08.2017Marie Bergmanová
17.08.2017Bohumila Kuchtová s rodinou
17.08.2017Kateřina Žváková
17.08.2017Medvědovi
16.08.2017Věra Chobotová
16.08.2017Ing. Václava Hrubá
16.08.2017Mgr. Jiří Záleský
16.08.2017František Janda
16.08.2017Ing. Marie Eugenie Langerová
16.08.2017MUDr. Josef Holík
16.08.2017Pavel Slavíček
16.08.2017Petr Gawlas
16.08.2017Veronika Zemanová
16.08.2017Miroslava Staňková
16.08.2017Jaroslav Červenka
16.08.2017Zdeněk Dvořáček
16.08.2017Olga Šašková
16.08.2017Jindřiška a Václav Jirákovi
16.08.2017Miroslav Baumruk
16.08.2017Jakub Maršálek
16.08.2017Božena Brožová
16.08.2017Marie Janotová
16.08.2017Hedvika Hobzová
16.08.2017Danuše Dreiseitlová
16.08.2017MUDr. Stanislav Mezlík
16.08.2017Václav Tejkal
16.08.2017Marie Bukovanská
16.08.2017Karel Suk
16.08.2017Jan Němeček
16.08.2017Františka Solařová
16.08.2017Josef Kryštof
16.08.2017Miloslava Matulová
16.08.2017Jana a Jan Plavjanikovi
16.08.2017MUDr. Jiří Folta
16.08.2017Stanisław Góra
16.08.2017Diana Svobodová Viktorová
16.08.2017Iva a Petr Kafkovi
16.08.2017Helena Krocová
16.08.2017Hana Dubová
16.08.2017MUDr. Jana Kopřivíková
16.08.2017MUDr. Zdeněk Kovář
16.08.2017Josef Kuklínek
16.08.2017Mária Míčková
16.08.2017Milan Bětík
16.08.2017Marta Havelková
16.08.2017Ladislava Provazníková
16.08.2017Jan Marek
16.08.2017Jana Navrátilová
16.08.2017Mons. Mgr. Josef Šich
16.08.2017Martin Uedl
16.08.2017Jan Chudý
16.08.2017Michaela Matláková
16.08.2017Josef Binka
16.08.2017P. Josef Večeřa
16.08.2017Jan Suchánek
16.08.2017Mgr. Emil Morav
16.08.2017Věra Vlasáková
16.08.2017Věra Jakešová
16.08.2017Pavel a Ludmila Suší
16.08.2017Zdislava Pavelková
16.08.2017Jana Röschová
16.08.2017Miloslava Nemravová
16.08.2017Jiřina Blatoňová
16.08.2017Marie Floriánová
16.08.2017Římskokatolická farnost Brumovice na Moravě
16.08.2017Marie Papoušková
16.08.2017Klaudovi
16.08.2017O. Míčková
16.08.2017Marcela Slížová
16.08.2017Jaroslav Tříska
16.08.2017Blažena Kaďůrková
16.08.2017Božena Friedlová
16.08.2017Ludmila Baruchová
16.08.2017Marie Kubicová
16.08.2017Eva Procházková
16.08.2017Jarmila Pavlová
16.08.2017Jiřina Zemanová
16.08.2017Marie Macháčková
16.08.2017Marie Sbečková
16.08.2017Jaroslava Komárková
16.08.2017Anna Foldynová
16.08.2017Zdeněk Tengler
16.08.2017Jan Ženčák
16.08.2017Jaroslava Marková
16.08.2017Pavel Hoďák
16.08.2017Zdeňka Cochlarová
16.08.2017Marie Šimíčková
16.08.2017Jaroslava Růčková
16.08.2017Ondřej Lincer
16.08.2017Štěpánka Žídková
16.08.2017Marie Juráčková
16.08.2017Foltánkovi
16.08.2017MUDr. Jarmila Sárazová
16.08.2017Vlasta Krystýnová
16.08.2017Josef Moravec
16.08.2017Bohumír Vrátil
16.08.2017Ludmila Račická
16.08.2017Ludmila Cinková
16.08.2017Anežka Šťastná
16.08.2017Eva Mráková
16.08.2017Marie Rumlerová
16.08.2017Anna Hósová
16.08.2017Božena Jadrníčková
16.08.2017Anna Renata Masařová
16.08.2017Anna Nováková
16.08.2017Anna Hošková
16.08.2017Anna Brožová
16.08.2017Gabriela Venclovská
16.08.2017Jaroslav Jirásek
16.08.2017Anna Hrazdilová
16.08.2017Anna Vrátná
16.08.2017Manželé Menšíkovi
16.08.2017Věra Zemanová
16.08.2017Marie Macháňová
16.08.2017Hana Semeráková
16.08.2017Ladislava Chmelková
16.08.2017Božena Rychterová
16.08.2017Jaroslava Podestátová
16.08.2017Jan Vochoc
16.08.2017Marie Kryslová
16.08.2017Krystyna Podkulová
16.08.2017Vojtěška Königbauerová
16.08.2017Helena a Josef Hořejší
16.08.2017Helena Kocurová
16.08.2017Jan Pisařík
16.08.2017Václav Brich
16.08.2017Marie Piskačová
16.08.2017Lubor Mohyla
16.08.2017Eva Svobodová
16.08.2017Zuzana Sedláčková
16.08.2017Josef Loub
16.08.2017Věra Vodičková
16.08.2017Anna Bejblíková
15.08.2017Petr Tesar
15.08.2017Petr Jaroš
15.08.2017Lukáš Bernard
15.08.2017Lydie Kamasová
15.08.2017Karel Janusz Romanski
15.08.2017Michal Klíma
15.08.2017Ludmila Sádovská
15.08.2017P. Mgr. Jindřich Tluka
15.08.2017Ing. Jan Petkov
15.08.2017Marie Budilová
15.08.2017Marie Ferdová
15.08.2017Římskokatolická farnost Soběslav
15.08.2017Římskokatolická farnost Budislav
15.08.2017Josef Hamrozi
15.08.2017Magda Lepková
15.08.2017Jiří Peřina
15.08.2017Helena Jedrysková
15.08.2017Martin Kudla
15.08.2017Mgr. Jana Flídrová
15.08.2017Jitka a Martin Janouškovi
15.08.2017Mária Rubášová
15.08.2017Josef Hřibňák
15.08.2017Mojmír Brázdil
15.08.2017Josef Špinler
15.08.2017JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.08.2017Daniela a Tomáš Bálkovi
15.08.2017Lukáš Zdražila
15.08.2017Irena Sojková
15.08.2017Radim Franek
15.08.2017Jan Netopilík
15.08.2017Eva Čelikovská
15.08.2017Petra Reisiglová
15.08.2017Zdeňka Ondráčková
15.08.2017Zdenka Filipová
15.08.2017Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.08.2017Alena Kopecká
15.08.2017Jarmila Janatová
15.08.2017Petr Veselý
15.08.2017Helena a Vojtěch Míkovi
15.08.2017Milan Peprnik
15.08.2017Anna Fialová
15.08.2017Karel Kotrla
15.08.2017Martina Žáková
15.08.2017Josef Urbanek
15.08.2017Marcela a Milan Groulovi
15.08.2017Antonín Vaculík
15.08.2017Jarmila Rybová
15.08.2017Jiřina Holíková
15.08.2017Karel Hasoň
15.08.2017Anna Jamborová
15.08.2017Al. a Rastislav Dvořákovi
15.08.2017Julie Hinzeová
15.08.2017Oldřich Běhan
15.08.2017Petra Uhrová
15.08.2017Ing. Petr Durna
15.08.2017Kateřina Kratěnová
15.08.2017Helena Bízová
15.08.2017Lubomír Kopeček
15.08.2017Ing. Ivana Štěpánová
15.08.2017Markéta Honke-Houfková
15.08.2017Inga Kowalczyková
15.08.2017Marcela Kotzurová
15.08.2017Marie Požárková
15.08.2017Ivana a Jiří Ilíkovi
15.08.2017Ivana Novotná
15.08.2017Marie Stloukalová
15.08.2017Jan Hubert
15.08.2017Miroslav Kešelák
15.08.2017Marie Nedvědová
15.08.2017Vladimír Jansa
15.08.2017Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.08.2017Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.08.2017Jiří Knapp
15.08.2017Jindřiška Kováčová
15.08.2017Věra Mikulášková
15.08.2017Ing. Jan Ort
15.08.2017Yvona Wrožynová
15.08.2017Pavel Vymětálek
15.08.2017Marie Palmová
15.08.2017Ing. Jaroslav Klaška
15.08.2017Anna Ničová
15.08.2017Ludmila a Oldřich Čechovi
15.08.2017Vladimír Beníšek
15.08.2017Vlasta Žídková
15.08.2017Václav Dvořák
15.08.2017Marie Trojková
15.08.2017Jitka Frýbortová
15.08.2017MUDr. Marta Lukešová
15.08.2017Marie Sejkorová
15.08.2017Jana Mištová
15.08.2017Petr Gurban
15.08.2017Drahomíra Svačinová
15.08.2017Ing. Pavla Nesrstová
15.08.2017Ludmila a Josef Mužátkovi
15.08.2017Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze
15.08.2017Jiřina Něničková
15.08.2017Petra Krupová
15.08.2017Eva Kuncová
15.08.2017Marek Výleta
15.08.2017Jan Borkovec
15.08.2017Marie Tichonová
15.08.2017Bohdana Kolářová
15.08.2017Ludmila Vaňková
15.08.2017Dobromila Kvasničková
15.08.2017Božena Šimičková
15.08.2017Jaroslava Fialová
15.08.2017Ludmila Zhánělová
15.08.2017Jaroslav Regner
15.08.2017Zdeněk Šilhan
15.08.2017Bohumil Kozohorský
15.08.2017Helena Šindýlková
15.08.2017Jaromíra Štěpánková
15.08.2017Jiřina Gutová
15.08.2017Věra Radilová
15.08.2017Marie Valentová
15.08.2017Hilda Šmídlová
15.08.2017Zdenka Kolečářová
15.08.2017Krista Vilášková
15.08.2017Vláčilovi
15.08.2017Marie Bukovjanová
15.08.2017Jarmila Bergerová
15.08.2017Marie Vráblová
15.08.2017Marie Košárková
15.08.2017Marta Němcová
15.08.2017Jan a Žofie Wojnarovi
15.08.2017Jaroslava Harazimová
15.08.2017Marie Giergielová
15.08.2017Irena Biravská
15.08.2017Anna Ryšánová
15.08.2017Pavla a Jiří Cvešperovi
15.08.2017Karel Homola
15.08.2017Českobratrská církev evang.
15.08.2017Evženie Matzenauerová
15.08.2017Františka Němcová
15.08.2017Josefa Adamcová
15.08.2017Marta Čechová
15.08.2017Marie Vítková
15.08.2017Věra Klímková
15.08.2017Ludmila Vodáková
15.08.2017Marie Vránková
15.08.2017Františka Klívarová
15.08.2017Šomanová
15.08.2017Ing. Karel Petráš
15.08.2017Zdislava Ďulíková
15.08.2017Pažourková
15.08.2017Jana Prchalová
15.08.2017Olga Spáčilová
15.08.2017Jakubovi
15.08.2017Marie Brzobohatá
15.08.2017Magdalena Balabánová
15.08.2017Augustin Černý
15.08.2017Jaroslav Šmeral
15.08.2017Alena Metyšová
15.08.2017Marie Musilová
15.08.2017Miloslava Vrtílková
15.08.2017Zdenka Kratochvílová
15.08.2017Marie Sázavská
15.08.2017Jana Pánková
15.08.2017Hana Kuntová
15.08.2017František Svoboda
15.08.2017Helena Nováčková
15.08.2017Věra Doležalová
15.08.2017Jana Brandtnerová
15.08.2017Veronika Uzlíková
15.08.2017Jarmila Kloudová
15.08.2017Jaromír a Miloslava Pechovi
15.08.2017Blanka Dvořáková
15.08.2017Věznice Oráčov
15.08.2017Emingerová
15.08.2017Libuše Polcarová
15.08.2017Marta Ceková
15.08.2017Anna Křivancová
15.08.2017Tomáš Vlasák
15.08.2017Zdenka Ferešová
15.08.2017Anna Roháčková
15.08.2017Eva a Jan Spieglovi
15.08.2017Anonym

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • 31. leden je Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1874 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

70% (320)

13% (60)

2% (13)

0% (4)

4% (21)

7% (34)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1