Česky   English

Česko-indická nemocnice sv. Josefa pro malomocné a TBC v Bhilai Pahari (u Jamshedpur)

                  

Adresa:
St. Joseph´s Hospital, Bhilai Pahari
NH – 33, Mango
Jamshedpur 831012
Jharkhand, India

 

                  Jamshedpurské biskupství
                  Catholic Diocese of Jamshedpur
                  Bishops House, Golmuri
                  Jamshedpur, 831003
                  Jharkhand, India
                 

Fr. George Mannarakam
Director
St. Joseph’s Hospital, Bhilai Pahari
NH – 33, Mango,
Jamshedpur 831012
Jharhand, India

 

 

 

 

 
 


 
 
Vybudování první česko-indické nemocnice, kam by se mohli uchylovat všichni nemocní z blízkého i vzdálenějšího okolí a dočkali se tak potřebné lékařské péče, která  je zcela zadarmo, se neobešlo bez složitých vyjednávání s indickou vládou.
První návrhy byly zamítnuty, protože lepra je považována za čistě národní problém a spolupráce se společností z jiné země nebyla žádoucí.
Naštěstí přišla žádost ze strany jamshedpurského biskupství, které bylo schopno uvolnit své pozemky v Bhilai Pahari, na kterých se mohlo začít s budováním první česko-indické nemocnice.
Stavba nemocnice byla zahájena v roce 2003 a do úplného provozu byla uvedena 12. prosince 2006. Spolupracovníkem celého projektu je jamshedpurské biskupství, které se stalo vlastníkem nemocnice a tím převzalo i právní odpovědnost s tím spojenou.
Ředitele nemocnice jmenuje / odvolává biskupství, stejně tak i pokladníka a architekta, to vše v koordinaci s LL.
Personál tvoří zdravotní řádové sestry, které pracují zadarmo. Zaměstnaci, tj. doktoři a ostatní personál, jsou Indové.
 
Odpovědné osoby:
Jamshedpurské biskupství: Otec biskup Felix Toppo
Generální vikář: Fr. George Mannarakamem,
Architekt: Efrem Kispotta.
 

Nemocniční komplex sestává z:

Nemocnice: 30 lůžek (cca 45/30m)
Dispenzáře:  ambulance včetně laboratoře, 4 lůžka (21/16m)
Konvent: místo pro sestry (21/16m)
Garáže pro pojízdnou kliniku
Kaple (9/7m)
Český dům
Terasa pro slavnosti
 

Dále bylo vybudováno:

Vlastní vodárna a kanalizace s čističkou, rozvod elektřiny, solární panely, rybník.
Náklady na vybudování celého komplexu, mimo vybavení lékařskými přístroji, byly: 14 miliónů korun českých.
 
 

Mobilní kliniky:

Užívají se k tzv. plošnému vyhledávání malomocných a tuberkulózních v širokém okolí (cca 50 km). Díky tomu se daří zachytit nemoc v raném stádiu.
Bratr Arnold na motocyklu dělá průzkum do hůře přístupných míst a určuje, kam by měla vyrazit mobilní klinika.
Chudí nemocní bývají na místě ošetřeni a poučeni, vážnější případy pak dopraveny přímo do nemocnice.
Za dva roky tohoto provozu bylo ošetřeno více jak 10 000 pacientů – nejvíce případů malárie a TBC, malomocenství, ale i jiné choroby.
Velmi oblíbené jsou tzv. medical camps (zdravotní tábory), které se podnikají cca 4x za měsíc. Všichni potřební jsou, pokud je to možné, na místě ošetřeni a především poučeni o příznacích nemoci a dále o tom, jak se zachovat v případě kontaktu s nemocným.
 

Farma v Patamdě – centrum sv. Josefa

LL zakoupila přilehlé pozemky u nemocnice o rozloze 45 000 m2, na kterých byla postavena farma, která zásobuje nemocnici a blízké vesnice zeleninou, rýží a díky ovocnému sadu i ovocem. Mimo jiné zde nalezneme i chov králíků, slepic a ryb.
 

Bambino - domov Ježíška

Ubytování pro přibližně 40 dětí. Jedná se především o sirotky po malomocných a TBC, ale i o ostatní chudé děti z okolí.
 

Škola sv. Josefa

Společně s Domovem Ježíška byla vybudována i Škola sv. Josefa, která má pomoci dětem (téměř 300) získat základní vzdělání; toto navazuje na gymnázium, jež provozuje jamshedpurské biskupství, zajišťující i výuku řemesel.
 
Těmito kroky chceme přispět k celkové sociální rehabilitici nemocných a všech chudých nezaměstnaných, kteří mohou pracovat na farmě. Toto vše má tedy pomoci v boji proti hladu, negramotnosti a kastovnictví.

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • V poslední lednovou neděli si připomínáme Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1873 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

72% (674)

12% (116)

2% (21)

1% (11)

5% (50)

6% (59)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1