Česky   English

Donors

Thank You for your donation..

17.05.2019Judita Šimoníčková
17.05.2019Věra Jurečková
17.05.2019Libuše Nedbalová
17.05.2019Kamil Malík
17.05.2019Lenka Bělohubá
17.05.2019Ing. Ludmila Lechnerová
17.05.2019MUDr. Ludmila Prokešová
17.05.2019Věra Smetková
17.05.2019Petr Koubek
17.05.2019Jan Malík
17.05.2019Jana a Jan Gajdošovi
17.05.2019Mgr. Rostislav Hadraba
17.05.2019Martin Hrabina
17.05.2019Mgr. Miloš Vacek
17.05.2019Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.05.2019Marie Přikrylová
17.05.2019Lucie Stephens
17.05.2019Libor Svoboda
17.05.2019Jan Kohout
17.05.2019Eva Pekárková
17.05.2019Tauchmanovi
17.05.2019Marie Burdová
17.05.2019Jana Pecháčková
17.05.2019Helena Šebellová
17.05.2019Dana Tichá
17.05.2019Dagmar Dvořáková
17.05.2019Anna Mráčková
17.05.2019Ing. Roman Zima
17.05.2019Anna Pravcová
17.05.2019Božena a Jan Valíčkovi
17.05.2019MUDr. Eva Novotná
17.05.2019Ludmila Ondráčková
17.05.2019Marie Machová
17.05.2019Radovan Holý
17.05.2019Eva Havlíčková
17.05.2019Marie Konečná
16.05.2019Hana Hnátová
16.05.2019Vojtěch Kružliak
16.05.2019Vojtěch Kružliak
16.05.2019Jakub Maršálek
16.05.2019Tomáš a Jana Weberovi
16.05.2019Zdeněk Baar
16.05.2019Lukáš Nagy
16.05.2019Zdeněk Seidler
16.05.2019Olga Grucmanová
16.05.2019Ing. Milena Růžičková
16.05.2019Ing. Luděk Hrbáček
16.05.2019Ing. Michael Holaň
16.05.2019Josef Kuklínek
16.05.2019Stanislava Novotná
16.05.2019Miloslava Matulová
16.05.2019Helena Vorlíčková
16.05.2019Jana a Jan Plavjanikovi
16.05.2019Stanisław Góra
16.05.2019Diana Svobodová Viktorová
16.05.2019Hana a David Jechovi
16.05.2019Anežka Mandelíková
16.05.2019Bohumila Kochová
16.05.2019Petr Veselý
16.05.2019Václav Tejkal
16.05.2019Marie Bukovanská
16.05.2019Jan Turoň
16.05.2019MUDr. Pavel Sádlo
16.05.2019Jitka Tichá
16.05.2019Ludmila Wondráková
16.05.2019Karel Kárník
16.05.2019Marie Blahutová
16.05.2019prof. RNDr. Lubomír Opletal CSc. s manželkou
16.05.2019PhDr. Helena Simonová
16.05.2019Zdeněk Paulus
16.05.2019Martin Uedl
16.05.2019Vítězslav Hus
16.05.2019Ing. Vít Tesař
16.05.2019Anna Jankůjová
16.05.2019Fra Jan Evangelista Hacha OSB
16.05.2019Krista Vavříková
16.05.2019Marta Grossová
16.05.2019Tomáš Adée
16.05.2019Ing. Václava Hrubá
16.05.2019Mgr. Jiří Záleský
16.05.2019František Janda
16.05.2019Marta Smyčková
16.05.2019Kamila Kozaková
16.05.2019Petr Gawlas
15.05.2019Jiří Peřina
15.05.2019Zdeněk Dvořáček
15.05.2019Tomáš Voldřich
15.05.2019Marie Janotová
15.05.2019JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.05.2019Pavel Rejl
15.05.2019Vaclav Krupka
15.05.2019Božek Taussig
15.05.2019Oldřich Běhan
15.05.2019Jaroslav Kvaltin
15.05.2019Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.05.2019Jiří Hochman
15.05.2019Petra Uhrová
15.05.2019Ing. Petr Durna
15.05.2019Jana Borkovcová
15.05.2019Vladimír Kubík
15.05.2019Jana Krejčová
15.05.2019Kateřina Kratěnová
15.05.2019Helena Bízová
15.05.2019Mgr. Šárka Klimplová
15.05.2019Ing. Ivana Štěpánová
15.05.2019Markéta Honke-Houfková
15.05.2019Marie Stloukalová
15.05.2019Zdena Kudzbelová
15.05.2019Jan Hubert
15.05.2019Eva Plechatá
15.05.2019Jarmila Huvarová
15.05.2019Inga Kowalczyková
15.05.2019Marcela Kotzurová
15.05.2019Marie Požárková
15.05.2019Marie Nedvědová
15.05.2019Vladimír Jansa
15.05.2019Pavel Vymětálek
15.05.2019Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.05.2019Ing. Jan Ort
15.05.2019Ivana a Jiří Ilíkovi
15.05.2019Ivana Novotná
15.05.2019Yvona Wrožynová
15.05.2019Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.05.2019Jindřiška Kováčová
15.05.2019Věra Mikulášková
15.05.2019Miroslav, Marie Kovalski
15.05.2019Marie Palmová
15.05.2019Daniela a Tomáš Bálkovi
15.05.2019Eva Čelikovská
15.05.2019Jan Netopilík
15.05.2019Radim Franek
15.05.2019Petra Reisiglová
15.05.2019Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.05.2019Alena Kopecká
15.05.2019Milan Peprnik
15.05.2019Karel Kotrla
15.05.2019Martina Žáková
15.05.2019Josef Urbanek
15.05.2019Antonín Vaculík
15.05.2019Anna Kufová
15.05.2019Marek Výleta
15.05.2019Petr Porteš
15.05.2019Marie Rybařová
15.05.2019PaedDr. Michael Chytrý
15.05.2019Miroslav Kešelák
15.05.2019Jiří Knapp
15.05.2019Markéta Šandová
15.05.2019Marie Šťastná
15.05.2019Martin Kudla
15.05.2019Jitka a Martin Janouškovi
15.05.2019Mária Rubášová
15.05.2019Josef Hřibňák
15.05.2019Miroslava Suchomelová
15.05.2019František Macura
15.05.2019Anonym
15.05.2019Josef Koníček
15.05.2019Petr Bečica
15.05.2019Jana Pálková
15.05.2019Jana Ševčíková
15.05.2019Dana Prchalová
15.05.2019Cecilie Šafferová
15.05.2019Anežka Vyoralová
15.05.2019P. Petr Smolek
15.05.2019Jiřina Zemanová
15.05.2019Kotásek Rostislav
15.05.2019P. Karel Janusz Romanski
15.05.2019Lukáš Bernard
15.05.2019Lydie Kamasová
15.05.2019Rodina Hečová
15.05.2019Petr Tesar
15.05.2019Robert Vysloužil
15.05.2019Veronika Novotná
15.05.2019Miroslav Lstibůrek
15.05.2019František Veleba
15.05.2019Ludmila Syslová
15.05.2019Jiřina Nevolová
15.05.2019Blažena Kaďůrková
15.05.2019Hedvika Blizňáková
15.05.2019Marie Jašková
15.05.2019Ladislav Krátký
15.05.2019Jaroslava Prusková
15.05.2019Miriam Marie Chrástecká
15.05.2019Zdena Červinková
15.05.2019Marie Košárková
15.05.2019Eva Jackiewiczová
15.05.2019Kaczyňski
15.05.2019Vanda Gazurová
15.05.2019rodina Kantorova
15.05.2019Pavel Zogata
15.05.2019Helena Geršlová
15.05.2019Teodora Surmajová
15.05.2019Pavel Sukatsch
15.05.2019Věra Pajdlová
15.05.2019Šárka Wagnerová
15.05.2019Marie Palečková
15.05.2019Ludmila Poláková
15.05.2019Josef a Marie Pokorní
15.05.2019Marie Pospíchalová
15.05.2019Zdenka Kratochvílová
15.05.2019Krčálova rodina
15.05.2019Jan Staněk
15.05.2019Marie Šmejdovcová
15.05.2019Cecílie Rašovská
15.05.2019Stanislava Čadová
15.05.2019Marie Janotová
15.05.2019Jaroslav Gajdošík
15.05.2019Marie a Miroslav Kašparovi
15.05.2019Helena Miklová
15.05.2019Helena Šafránková
15.05.2019Františka Masaříková
15.05.2019Jan Fišer
15.05.2019Česlav Černý
15.05.2019Nohelovi
15.05.2019Vít Slouka
15.05.2019Hana Keberlová
15.05.2019Jarmila Banningová
15.05.2019Oldřich Sax
15.05.2019Marie a Jiří Přikrylovi
15.05.2019Růžena Burdová
15.05.2019Anna Hrazdilová
15.05.2019Marta Švandová
15.05.2019Helena Nováčková
15.05.2019Marie Karlová
15.05.2019František Sladký
15.05.2019Vladimír Bátor
15.05.2019Jitka Mocková
15.05.2019Mariana Ingrišová
15.05.2019Václav Schneider
15.05.2019Jaroslava Podestátová
15.05.2019Jarmila Linhartová
15.05.2019Václav Hess
15.05.2019Věra Šíslová
15.05.2019Marie a Karel Fedrovi
15.05.2019Marie Gonová
15.05.2019Marie Samková
15.05.2019Petr Novák
15.05.2019Drahomíra Hyršlová
15.05.2019Jana Štěpničková
15.05.2019Marie Jodasová
15.05.2019Ludmila Sakulínová
15.05.2019Pavlína Matějková
15.05.2019Marie Míšková
15.05.2019Ludmila Vaňková
15.05.2019Františka Bílková
15.05.2019Pavlína Matějková
14.05.2019Stanislav a Anna Schindlerovi
14.05.2019Anonym
14.05.2019Petr Kubíček
14.05.2019Hedvika Lindovská
14.05.2019Ludmila a Vojtěch Peřinovi
14.05.2019Františka Solařová
14.05.2019Ing. Vladimír Slezák
14.05.2019Božena Kroupová
14.05.2019Olga Baťová
14.05.2019Petra Vnenková
14.05.2019Ludmila Šteflová
14.05.2019Olga Grucmanová
14.05.2019Ivana Lišková
14.05.2019RNDr. Václav Matyáš
14.05.2019Ludmila Mikulíková
14.05.2019Marie Sodomková
14.05.2019Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Nusle
14.05.2019PhDr. Dagmar a Mgr. Ondřej Štefancovi
14.05.2019Petr Dvořák
14.05.2019MUDr. Petr Jordán
14.05.2019Gabriela Hánečková
14.05.2019Andrea Šimečková
14.05.2019Zdislava Pavelková
14.05.2019Pharm.Dr. Eva Kupková
14.05.2019Jana Baudišová
14.05.2019Zdeňka Majetná
14.05.2019Stanislava Poulová
14.05.2019Jaroslava Kadeřábková
14.05.2019Arnoštka Maťová
14.05.2019Milena Harcová
14.05.2019Marie Radová
14.05.2019Marie Kasalová
14.05.2019Anna Jamborová
14.05.2019Slávka Kundrátová
14.05.2019Marcela Klempová
14.05.2019RNDr. Josef a Marie Leskovjanovi
14.05.2019Dr. Drah.a Jaroslav Syrůčkovi
14.05.2019Marie Černá
14.05.2019Ing. Antonín Olšina
14.05.2019Marie Musterová
14.05.2019Ing. František Káva
14.05.2019Marta Štollová
14.05.2019Kateřina Vojvodíková
14.05.2019Emilie Štikarová
14.05.2019Josef Stoklásek
14.05.2019Karel Bříza
14.05.2019Vojtěch Brádle
14.05.2019Soňa Hřebenová
14.05.2019Drahomíra Voláková
14.05.2019Marie Haškovcová
14.05.2019Jiřina Kopečná
14.05.2019Růžena Mikerová
14.05.2019Volodymyr Zahadayko
14.05.2019Božena Stiborová
14.05.2019Jana Popelková
14.05.2019Marie Kubějová
14.05.2019Jiřina Gutová
14.05.2019Anna Zbranková
14.05.2019Marie Felnerová
14.05.2019Zdeňka Mollinová
14.05.2019Marie Žáková
14.05.2019Angela Kozlovská
14.05.2019Irma Storzerová
14.05.2019Mojmír Demel
14.05.2019Maria Janotová
14.05.2019Vondrovi
14.05.2019Anna Macháčková
14.05.2019Josef Suchý
14.05.2019Zdenka Smejkalová
14.05.2019Anna Šteidlová
14.05.2019Ludmila Fialová
14.05.2019Blanka Žaroská
14.05.2019Jana Chlachulová
14.05.2019Anežka Zajícová
14.05.2019Marie Kašná
14.05.2019Marie Nováková
14.05.2019rodina Němcova
14.05.2019Magdaléna Čajková
14.05.2019Rodina Špérova
14.05.2019Zdeňka Machů
14.05.2019Stanislav Fojtík
14.05.2019Božena Jadrníčková
14.05.2019Anna Renata Masařová
14.05.2019Jakubovi
14.05.2019Jarmila Veselá
14.05.2019Eva Řičánková
14.05.2019Jan Bednář
14.05.2019Jenovefa Komárková
14.05.2019Anna Černá
14.05.2019Marie Malinková
14.05.2019Stanislav a Milada Měrtlovi
14.05.2019Stanislav a Milada Měrtlovi
14.05.2019Jana Hamerská
14.05.2019Milada Kulhánková
14.05.2019Ivana Štěpánková
14.05.2019Václav Schreiber
14.05.2019Josef Chadima
14.05.2019Rozálie Jílková
14.05.2019Eva a Ivo Hrdinovi
14.05.2019Jiřina a Jiří Matouškovi
14.05.2019Hana Kuntová
14.05.2019Marie Prchalová
14.05.2019Marie Patáková
14.05.2019Zdeňka Hrstková
14.05.2019Olga Konečná
14.05.2019Helena Navarová
14.05.2019Marie Vozárová
14.05.2019Marie Váchalová
14.05.2019Jiřina Sotolářová
14.05.2019Anna Příplatová
14.05.2019Marie Voláková
14.05.2019Stanislava Bláhová
14.05.2019Jan Honzl
14.05.2019Helena Dalíková
14.05.2019Jiří a Jan Vykypělovi
14.05.2019Libuše Polcarová
14.05.2019Božena Hůlová
14.05.2019Marta Váňová
14.05.2019Helena Čejková
14.05.2019Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově nad Labem
14.05.2019Mgr. Hana Benešová
14.05.2019Petr Novák
14.05.2019Irena Vágnerová
14.05.2019Marek
14.05.2019Zdeňka Černá
14.05.2019Jan Marek
14.05.2019Augustin Mario Petřík
14.05.2019Jiřina Jedličková
14.05.2019Michaela Dostálová
14.05.2019Zdeňka Skalová
14.05.2019Jana Marášková
14.05.2019Václava Rambousková
14.05.2019Anna Moravová
13.05.2019Ing. arch. Jiří Havrda
13.05.2019Eva a Jan Dolákovi
13.05.2019Jaromír Bartoš
13.05.2019Helena Autratová
13.05.2019Václav David
13.05.2019Jana a Josef Mazačovi
13.05.2019Petra Pollaková
13.05.2019Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové
13.05.2019Václav Barbořák
13.05.2019Josef Binka
13.05.2019Božena a Libor Barvíkovi
13.05.2019Jana Fatěnová
13.05.2019Zdenka Bartáková
13.05.2019Josef Kulička
13.05.2019Jana Holá
13.05.2019Petr Moravec
13.05.2019Jana Kuncová
13.05.2019František Němčík
13.05.2019Ilona Krejčová
13.05.2019Pevel Souček
13.05.2019Ing. Jakub Hajný
13.05.2019Rodina Kučerikova
13.05.2019Martin Chleborád
13.05.2019Ludmila Brichcínová
13.05.2019Michal Suszka
13.05.2019Milan Zimčík
13.05.2019Monika Ludvová
13.05.2019Marie Kočí
13.05.2019Almuta Marková
13.05.2019Jarmila a Alois Brackovi
13.05.2019Jana Hrdličková
13.05.2019Marta Pízová
13.05.2019Hana Vovsová
13.05.2019Anna a Pavel Býmovi
13.05.2019Julie Wenclová
13.05.2019Anna Bečičková
13.05.2019Libuše Kunová
13.05.2019Emílie Novotná
13.05.2019Richard Pospíšil
13.05.2019Gabriela Minářová
13.05.2019Ing. Martin Vačkář
13.05.2019Monika Filipi
13.05.2019Světlana Němčáková
13.05.2019MUDr. Šárka Kopová
13.05.2019Gabriela Povolná
13.05.2019P. Mgr. Jan Turek
13.05.2019Lenka Kramplová
13.05.2019Václava Rambousková
13.05.2019Martina Filipová
13.05.2019Milada Drahorádová
13.05.2019Jana Vokurková
13.05.2019Miluše Došková
13.05.2019Břetislav Štěpánek
13.05.2019Josef Polášek
13.05.2019Anna Jančálková
13.05.2019Vladimír Jansa
13.05.2019Jan Petrovič
13.05.2019Libuše Pecháčková
13.05.2019MUDr. Svatava Štěpánová
13.05.2019MUDr. Markéta Voborská
13.05.2019Marie Kučerová
13.05.2019Ing. Stanislav Forejt
13.05.2019Zuzana Dvořáková
13.05.2019Jiří Ertelt
13.05.2019Lenka Čadílková
13.05.2019PhDr. Ludmila Martinková
13.05.2019Alena Nováková
13.05.2019Jaroslav Kalousek
13.05.2019Robert Adámek
13.05.2019JUDr. Daniel a PhDr. Ludmila Weinholdovi
13.05.2019Ing. Irena Šroubková
13.05.2019Marie Valentová
13.05.2019Stanislava Urubová
13.05.2019Mgr. Emil Morav
13.05.2019Petr Marek
13.05.2019Helena Machalová
13.05.2019MUDr. Pavla Adéeová
13.05.2019Alois a Anna Nedvědovi
13.05.2019Jaroslav Havránek
13.05.2019RNDr. Jan Mourek
13.05.2019P. Petr Káňa
13.05.2019Andela Morcinková
13.05.2019P. Václav Hejč
13.05.2019Monika Bínová
13.05.2019Iveta Demová
13.05.2019Pavla Kolářová
13.05.2019H. Zámečníková
13.05.2019Marie Synková
13.05.2019Ludmila Douchová
13.05.2019Josef a Libuše Karlíkovi
13.05.2019Jana Pavlíčková
13.05.2019Ludmila Baruchová
13.05.2019Petr Vaigl
13.05.2019Krystyna Vaiglová
13.05.2019Ludmila Černocká
13.05.2019Ludmila Holubová
13.05.2019Libuše Schustková
13.05.2019Anna Foldynová
13.05.2019Lubomír Vicherek
13.05.2019Helena Zbranková
13.05.2019Sylva Fišerová
13.05.2019Věra Křížová
13.05.2019Jiřina Hořínková
13.05.2019Jaroslava Bojanovská
13.05.2019Mária Blahovcová
13.05.2019Marie Sklenáková
13.05.2019Juráskovi
13.05.2019Eva Calábková
13.05.2019Milena Škorpíková
13.05.2019Luděk Synek
13.05.2019Miloslava Vrtílková
13.05.2019Ján Gajdošík
13.05.2019František Čada
13.05.2019Táňa Vondrová
13.05.2019Eva Vojáčková
13.05.2019Anuše Tilšerová
13.05.2019Marie Štěpánová
13.05.2019Vlasta Huřtáková
13.05.2019Josef Kapoun
13.05.2019Milada Chválová
13.05.2019Alena Řeháčková
13.05.2019Marie a Josef Holkupovi
13.05.2019Anna Kamlachová
13.05.2019Věra Prajerová
13.05.2019Františka Soukupová
13.05.2019Anna Goldmannová
13.05.2019Věra Grenarová
13.05.2019Marie Zemanová
13.05.2019Blanka Čiháková
13.05.2019Jan KLIEGL
11.05.2019Ing. Josef Plch
10.05.2019Alois Plšek
10.05.2019Jitka Oubratová
10.05.2019Lubomír Knoll
10.05.2019Bedřiška Ráblová
10.05.2019František Šamánek
10.05.2019Zdeňka Mikušová
10.05.2019Anežka Zavalová
10.05.2019Ludmila Mlynářová
10.05.2019Miroslava Šeligová
10.05.2019Svatoslava Hegerová
10.05.2019Jarmila a Josef Rozsypalovi
10.05.2019Marie Šmatelková
10.05.2019Zdeňka Cochlarová
10.05.2019Anna Nezdařilová
10.05.2019Josef Szkandera
10.05.2019Jarmila Kalousová
10.05.2019Karel Dudek
10.05.2019Marie Lysoňková
10.05.2019Růžena Hejtmánková
10.05.2019Žofie Padělková
10.05.2019Bohumír Vrátil
10.05.2019Ladislav Háva
10.05.2019Marie Chmelařová
10.05.2019Jana a Josef Štěpánkovi
10.05.2019Mária Fojtíková
10.05.2019Libuše Zvoníčková
10.05.2019Ludmila Cambalová
10.05.2019Marie Opršalová
10.05.2019Jiřina Chloupková
10.05.2019Alžběta Bezděková
10.05.2019Oldřich Roháček
10.05.2019Marie Lehká
10.05.2019Jaroslava Štefková
10.05.2019Hana Urbanová
10.05.2019Alžběta Apltauerová
10.05.2019Hedvika Kropfová
10.05.2019Božena Machová
10.05.2019Alois Bártl
10.05.2019Margareta Šimčíková
10.05.2019Marie Dušková
10.05.2019Lidmila Huchová
10.05.2019Marie Brousková
10.05.2019Miloslava Kostěncová
10.05.2019Marie Kučerová
10.05.2019Emil Kamiš
10.05.2019Zdenka Matějíčková
10.05.2019Olga Ružičová
10.05.2019Jiří Jirsa
10.05.2019Marie Bláhová
10.05.2019Alena Kartašová
10.05.2019Markéta Sklenaříková
10.05.2019Gražyna Puzoňová
10.05.2019Marie Blaháková
10.05.2019Blanka Řičánková
10.05.2019Marie Honišová
10.05.2019Květa Víchová
10.05.2019Augusta Alertová
10.05.2019Růžena Tomšejová
10.05.2019František Jankovský
10.05.2019Ing. Blanka Hrnčířová
10.05.2019Bohdana Furiková
10.05.2019Anna Kubičková
10.05.2019Marie Vávrová
10.05.2019doc. RNDr. Marián Fabián
10.05.2019Zdeňka Škařupová
10.05.2019Pavel Pitrun
10.05.2019Sbor Církve bratrské v Neratovicích
10.05.2019Zdeňka Vařechová
10.05.2019Jana Příborská
10.05.2019Pavel Růčka
10.05.2019Michaela Novotná
10.05.2019MUDr. Ludmila Hlaváčová
10.05.2019MUDr. Jan Nekula
10.05.2019Eva Cicvárková
10.05.2019Jiřina Pěničková
10.05.2019Marcela Chrobočková
10.05.2019Tomáš Zezula
10.05.2019Mgr. Jitka Bulejková
10.05.2019Jana Fantová
10.05.2019Josef Klír
10.05.2019Marie Rosecká
10.05.2019Iveta Havlátková
10.05.2019Vondráčkovi
10.05.2019Jana a Petr Markovi
10.05.2019Libuše Havrlantová
10.05.2019Vít Haman
10.05.2019Oldřich Ludacká
10.05.2019Oldřich Ludacká
10.05.2019Jan Farlík
10.05.2019Marie Němcová
10.05.2019Věra a Libor Šoupalovi
10.05.2019Věra Koukalová
10.05.2019Ing. Marta Vavřičková
10.05.2019Ing. Karel Tomek
10.05.2019Jana Stránská Matějová
10.05.2019Jitka a Václav Wachtlovi
10.05.2019Marie Křečková
10.05.2019Petr Jakoubek
10.05.2019Pavel Zourek
10.05.2019Zdeněk Nádeníček
10.05.2019Marie Kmentová
10.05.2019Vanda Zielinová
10.05.2019MUDr. Radmila Hrušková
10.05.2019Jarmila Kabaštová
10.05.2019Ing. František Ruprich
10.05.2019Marie Findová s rodinou
10.05.2019Jiřina a Alois Žilinští
10.05.2019Ing. Pavel Mach
10.05.2019Anna Francová
10.05.2019Jan Kalocsanyi
10.05.2019Mgr. Marie Špeldová
10.05.2019Eugenie Miškovská
10.05.2019Marie Sneberková
10.05.2019Naděžda Doksanská

DO YOU KNOW…

  • We are helping people affected by leprosy in India, Liberia, Columbia and Tanzania. For more click HERE.
  • Czech Leprosy Relief is helps to heal Leprosy and TB more than 22 years?
  • 31th of January is World Leprosy Day?
  • Bacteria of Leprosy (Mycobacterium leprae) was discover in 1874 by Norwegian microbiologist Hansen?
  • Around 95% of world population has nature immunity against Leprosy?
  • Bacteria of tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) was discover in 1882 by German Robert Koch?
  • Since 1941 has been Leprosy treatable?
  • To treat Leprosy is using Multidrug therapy (MDT), commbinations of dapson, rifampicin, clofazimin?

More information


XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Llikvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1