Česky   English

Donors

Thank You for your donation..

22.05.2017Alena Dvořáková
22.05.2017Pavla Kociánová
22.05.2017Josef Plaček
22.05.2017Růžena Kuchařová
22.05.2017Mgr. Irena Černá
22.05.2017Eva Krejčíková
22.05.2017Marta Zogatová
22.05.2017Věra Pustková
22.05.2017Jaroslava Požárová
22.05.2017Marie Přidilová
22.05.2017Josefa Adamcová
22.05.2017Ludmila Skovajsová
22.05.2017Olga Řezáčová
22.05.2017Eduard Kučera
22.05.2017Růžena Čechová
22.05.2017Irena Jarošová
22.05.2017Anežka Hanispáková
22.05.2017Marie Kolářová
22.05.2017Zdeňka Šafránková
22.05.2017rodina Dvořáčkova
22.05.2017Marie Štefflová
22.05.2017Emilie a Antonín Tutrovi
22.05.2017Emilie Jankovská
22.05.2017Stanislav Stanečka
19.05.2017Pavla Hajtmarová
19.05.2017Josefa Blahova
19.05.2017Anna Zámečníková
19.05.2017Jana Gajdušková
19.05.2017Eva Nováková
19.05.2017Eva Martincová
19.05.2017Oblastní charita Uherské Hradiště
19.05.2017Kristina Fižová
19.05.2017Ing. Václav a Jana Hruškovi
19.05.2017David Prokůpek
19.05.2017Marie Rybařová
19.05.2017Iva a Petr Novotní
19.05.2017Martin Betinec
19.05.2017Anežka Mandelíková
19.05.2017Zdeněk Paulus
19.05.2017Náboženská obec Církve československé husitské v Brně - Žabovřeskách
19.05.2017Ružena Kameníková
19.05.2017Emilie Tomková
19.05.2017Slávka Šimorová
19.05.2017Jaroslava Geryková
19.05.2017Anna Nezdařilová
19.05.2017Josef Juriga
19.05.2017Věra Škrobová
19.05.2017Anna Cigánková
19.05.2017Marie Ježková
19.05.2017Anna Urbančíková
19.05.2017Ludmila Silbrniková
19.05.2017Marie Osohová
19.05.2017Zlatica Koníčková
19.05.2017Drahomíra Pohlová
19.05.2017Volákovi
19.05.2017Jana Pánková
19.05.2017Marie Matková
19.05.2017Miroslava Matoušková
19.05.2017Marie Netušilová
19.05.2017Jiří Kula
19.05.2017Magda Stonjeková
19.05.2017Leopold Krajciger
18.05.2017MUDr. Pavel Hlavinka
18.05.2017Jan Nevan
18.05.2017Ing. Petr Kulišťák
18.05.2017Dagmar Pekařová
18.05.2017František Skalník
18.05.2017Ing. Luboš Herz
18.05.2017Ludmila Petrášová
18.05.2017Tereza a Rudolf Petříčkovi
18.05.2017Petr Koubek
18.05.2017Jana a Jan Gajdošovi
18.05.2017Ing. Petra a Zdeněk Beránkovi
18.05.2017Cyrila Balážová
18.05.2017Jan Štancl
18.05.2017MUDr. Karel a Anna Vaňkovi
18.05.2017Helena Mališová
18.05.2017Jana a Zdeněk Kopečkovi
18.05.2017Jarmila Mothejzíková
18.05.2017rodina Cihlářova
18.05.2017Antonie Kučerová
18.05.2017Otakar Skoupý
18.05.2017Miloš a Anna Stanislavovi
18.05.2017Libuše Lipovská
18.05.2017Ruzena Rihova
18.05.2017Ing. František Svoboda
18.05.2017Iveta Palmová
18.05.2017Římskokatolická farnost Choustník
18.05.2017Římskokatolická farnost Soběslav
18.05.2017Římskokatolická farnost Budislav
18.05.2017Jan Pospíšil
18.05.2017Ing. Michael Holaň
18.05.2017Ing. Vít Tesař
18.05.2017Petr Dub
18.05.2017Juráskovi
18.05.2017P. Stanislav Jordán
18.05.2017Anna Zavadilová
18.05.2017Dana Ondičová
18.05.2017Marie a František Tomečkovi
18.05.2017Ludmila Horejsková
18.05.2017Hermína Kopecká
18.05.2017Milada Busková
18.05.2017Regina Krzyžánková
18.05.2017Anna Matějová
18.05.2017Jiřina Hořínková
18.05.2017Anna Jánošíková
18.05.2017Marie Čermáková
18.05.2017Pavla Doležalová
18.05.2017Českobratrská církev evang.
18.05.2017Drahomíra Svobodová
18.05.2017Anna Malinová
18.05.2017Antonín Svoboda
18.05.2017Jindřiška Švaříčková
18.05.2017Jarmila a Karel Prokešovi
18.05.2017Ludmila Schwendtová
18.05.2017Marie Škapová
18.05.2017Maří Magda Gondolová
18.05.2017Marie Knotková
18.05.2017Ludmila a Rudolf Plachých
18.05.2017Miroslav Holešinský
18.05.2017Božena Kovaříková
18.05.2017Anna Vašíčková
18.05.2017Ludmila Cambalová
18.05.2017Božena Bučková
18.05.2017Anna Konicarová
18.05.2017Františka Viktorinová
18.05.2017Milena Suchánková
18.05.2017Anežka Faltysová
18.05.2017Jana Pluchová
18.05.2017Ludmila Malá
18.05.2017PhDr. Zdenka Švejdová
18.05.2017Ludmila Macholdová
18.05.2017Anna Švehlová
18.05.2017Daniela Kameníková
18.05.2017Ing. Petr Hříbek
18.05.2017Jiří Jirsa
18.05.2017Marie Šindelářová
17.05.2017Marie Keprtová
17.05.2017Helena Riedlová
17.05.2017Ludmila Ondráčková
17.05.2017Eliška Kargerová
17.05.2017MUDr. Josef Holík
17.05.2017Ing. Václava Hrubá
17.05.2017Jindřich Kaplan
17.05.2017Ing. Jan Hladký
17.05.2017Božena a Jan Valíčkovi
17.05.2017Alena Sobotková
17.05.2017Václav Zouhar
17.05.2017Vlasta Veselá
17.05.2017Kateřina a MUDr. Martin Malých
17.05.2017Lucie Stephens
17.05.2017Jan Kohout
17.05.2017Ladislav a Marie Zatloukalovi
17.05.2017Marie Burdová
17.05.2017Helena Šebellová
17.05.2017Jaromír Bartoš
17.05.2017Římskokatolická farnost Liptál
17.05.2017Římskokatolická farnost Všemina
17.05.2017Dagmar Dvořáková
17.05.2017Anna Mráčková
17.05.2017Ing. Roman Zima
17.05.2017Zdenka Kořínková
17.05.2017Petr Dvořák
17.05.2017Pharm.Dr. Eva Kupková
17.05.2017PhDr. Dagmar Amemori
17.05.2017Martin Uedl
17.05.2017Římskokatolická farnost Bílovice
17.05.2017Michal Winkelbauer
17.05.2017Jarmila Fantová
17.05.2017Iveta Janatová
17.05.2017Veronika Toralová
17.05.2017Jiřina Zemanová
17.05.2017Marta Kaletová
17.05.2017Anna Křížová
17.05.2017Marie Boudová
16.05.2017Ing. Marie Eugenie Langerová
16.05.2017Mgr. Jiří Záleský
16.05.2017František Janda
16.05.2017Jiří Merčák
16.05.2017Ondřej Kaňák
16.05.2017Pavel Slavíček
16.05.2017Václav Dvořák
16.05.2017Josef Šteidl
16.05.2017Miloslava Zapletalová
16.05.2017Petr Gawlas
16.05.2017Libuše Charvátová
16.05.2017Stanislava Lužná
16.05.2017Ing. Jan Lokaj CSc.
16.05.2017Radovan Mana
16.05.2017MUDr. Mlada Kamínková
16.05.2017Ludmila a Vojtěch Peřinovi
16.05.2017Jakub Maršálek
16.05.2017Dagmar Štoková
16.05.2017Eva Kuncová
16.05.2017Michaela Dočkalová
16.05.2017Josef Kuklínek
16.05.2017Pavel Klouček
16.05.2017Václav Tejkal
16.05.2017Marie Bukovanská
16.05.2017Jarmila Kuhnová
16.05.2017Vlasta Klevetová
16.05.2017Miloslava Matulová
16.05.2017Mária Rubášová
16.05.2017Jana a Jan Plavjanikovi
16.05.2017MUDr. Jiří Folta
16.05.2017Stanisław Góra
16.05.2017Diana Svobodová Viktorová
16.05.2017Iva a Petr Kafkovi
16.05.2017Kristina Jílková
16.05.2017Manželé Procházkovi
16.05.2017Drahomíra Svobodová
16.05.2017Ing. Miroslav Kadlec
16.05.2017Jan Chudý
16.05.2017Jan Ott
16.05.2017Oldřich Brázdil
16.05.2017Josef Purkert
16.05.2017Jaroslava Prusková
16.05.2017Gerta Vavřincová
16.05.2017Jaroslava Komárková
16.05.2017Antonie Vehovská
16.05.2017Marie Harazimová
16.05.2017Marie Navrátilová
16.05.2017Jaroslava Svozilová
16.05.2017Blažena Berková
16.05.2017Štefana Janečková
16.05.2017Pavel Hoďák
16.05.2017Anna Lacinová
16.05.2017Josef Čegan
16.05.2017Marie Říhová
16.05.2017Františka Valentová
16.05.2017Jaroslav Bachan
16.05.2017Božena Jadrníčková
16.05.2017Filomena Kokešová
16.05.2017Hana Grunová
16.05.2017Zdeněk Pospíšil
16.05.2017Gabriela Venclovská
16.05.2017Marta Rampulová
16.05.2017Marie Hájková
16.05.2017Ladislava Chmelková
16.05.2017Alena Horáková
16.05.2017Ivana Kepková
16.05.2017Pavel Kolář
16.05.2017Jan Janeček
16.05.2017Helena Hrušková
16.05.2017Hana Zdislava Podlešáková
16.05.2017Marie Vidnerová
16.05.2017Jana Kupková
16.05.2017Jiří Janovský
16.05.2017Helena Votýpková
16.05.2017Ludmila Vaňková
16.05.2017Zdenka Chalupská
16.05.2017Ivanka Spáčilová
15.05.2017Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie
15.05.2017Stanislav Jurčík
15.05.2017Martina Sejkorová
15.05.2017Lydie Kamasová
15.05.2017Karel Janusz Romanski
15.05.2017Eva Nehybová
15.05.2017Lukáš Bernard
15.05.2017Michal Klíma
15.05.2017RNDr. Jan Mourek
15.05.2017Andela Morcinková
15.05.2017Petr Tesar
15.05.2017Ondřej Brodzki
15.05.2017Zdenka Kopčáková
15.05.2017Ludmila Cinková
15.05.2017Jiří Peřina
15.05.2017Lidmila Kocourková
15.05.2017Ing. Petr Junek
15.05.2017Jindřich Lněnička
15.05.2017Andrea Sopůšková
15.05.2017Ján Selvek
15.05.2017Marie Hrůzová
15.05.2017Marie Dvořáková
15.05.2017Marie Traplová
15.05.2017Martin Chleborád
15.05.2017Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.05.2017Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.05.2017Ing. Marie Bláhová
15.05.2017Mojmír Brázdil
15.05.2017JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.05.2017Ludvik Vacula
15.05.2017Daniela a Tomáš Bálkovi
15.05.2017Lukáš Zdražila
15.05.2017Irena Sojková
15.05.2017Radim Franek
15.05.2017Jan Netopilík
15.05.2017Eva Čelikovská
15.05.2017Petra Reisiglová
15.05.2017Cecilie Tomanová
15.05.2017Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Orlové
15.05.2017PaedDr. Michael Chytrý
15.05.2017Šlachtovi
15.05.2017Stanislava Urubová
15.05.2017Julie Hinzeová
15.05.2017Marie Míčková
15.05.2017Marie Maryšková
15.05.2017Oldřich Běhan
15.05.2017Marcel Holeček
15.05.2017Jan Čech
15.05.2017Vladislav Kroczek
15.05.2017Ing. Petr Durna
15.05.2017Petra Uhrová
15.05.2017Helena Bízová
15.05.2017Ing. Ivana Štěpánová
15.05.2017Kateřina Kratěnová
15.05.2017Markéta Honke-Houfková
15.05.2017Marcela Kotzurová
15.05.2017Ivana a Jiří Ilíkovi
15.05.2017Ivana Novotná
15.05.2017Marie Stloukalová
15.05.2017Marie Nedvědová
15.05.2017Vladimír Jansa
15.05.2017Jan Hubert
15.05.2017Miroslav Kešelák
15.05.2017Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.05.2017Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.05.2017Jiří Knapp
15.05.2017Jindřiška Kováčová
15.05.2017Ing. Jan Ort
15.05.2017Yvona Wrožynová
15.05.2017Pavel Vymětálek
15.05.2017Marie Palmová
15.05.2017Emílie Novotná
15.05.2017Ing. Martin Vačkář
15.05.2017Monika Filipi
15.05.2017Jana Baudišová
15.05.2017Jarmila Janatová
15.05.2017Václava Rambousková
15.05.2017Stanislava Poulová
15.05.2017Petr Veselý
15.05.2017Helena a Vojtěch Míkovi
15.05.2017Milan Peprnik
15.05.2017Anna Fialová
15.05.2017Jaroslava Kadeřábková
15.05.2017Karel Kotrla
15.05.2017Martina Žáková
15.05.2017Josef Urbanek
15.05.2017Marcela a Milan Groulovi
15.05.2017Antonín Vaculík
15.05.2017Arnoštka Maťová
15.05.2017Jitka Procházková
15.05.2017Ing. František Káva
15.05.2017Marie Gazurová
15.05.2017Jiří Uhlík
15.05.2017MUDr. Miroslava a Mgr. František Zimovi
15.05.2017Mgr. Tomáš Parma Ph.D.
15.05.2017Vladimír Hudousek
15.05.2017Anna a Václav Šťastní
15.05.2017Anna Tláskalová
15.05.2017Jitka a Josef Daňkovi
15.05.2017MUDr. Petr Fiala
15.05.2017Evženka Zolichová
15.05.2017Jitka Böhmová
15.05.2017Mgr. Leona Matějková
15.05.2017Ing. Pavla Nesrstová
15.05.2017Římskokatolická farnost - děkanství Mašťov
15.05.2017Marie Radilová
15.05.2017Martin Kudla
15.05.2017Mgr. Jana Flídrová
15.05.2017Jitka a Martin Janouškovi
15.05.2017Josef Hřibňák
15.05.2017František Macura
15.05.2017Jindřich Šudoma
15.05.2017Pavel a Ludmila Suší
15.05.2017Helena Šindýlková
15.05.2017Jiří Pacelt
15.05.2017Věra Nogová
15.05.2017Jaroslava Hrbáčková
15.05.2017Jiřina Zdařilová
15.05.2017Libuše Calábková
15.05.2017Antonín Neuwirth
15.05.2017Evžen Bortlík
15.05.2017Krista Vilášková
15.05.2017Angela Kozlovská
15.05.2017Eva Pavlíková
15.05.2017Vojtěch Hrudník
15.05.2017Blanka Karlíčková
15.05.2017Josef Buba
15.05.2017Marie Carbolová
15.05.2017Alžběta a Zdeněk Podlipní
15.05.2017Jiří Havlíček
15.05.2017Pavel Sukatsch
15.05.2017Bohuslav Plička
15.05.2017Ing. František Krejčíř
15.05.2017Ladislav Pospíšil
15.05.2017Marie Králíčková
15.05.2017Anežka Zajícová
15.05.2017Marie Fridrichová
15.05.2017František Chudík
15.05.2017Marie Chmelařová
15.05.2017Jiřina Stávková
15.05.2017Stanislava Čadová
15.05.2017Josef Stoklásek
15.05.2017Marie Macíková
15.05.2017Josefa Šintálová
15.05.2017Marie Kotlánová
15.05.2017Jan Ličman
15.05.2017Anna Černá
15.05.2017Jana Humpolová
15.05.2017Antonín Řehák
15.05.2017Blanka Motlová
15.05.2017Marta a Václav Řádkovi
15.05.2017Zdeňka Hanzalová
15.05.2017Marie Holá
15.05.2017Alois Bártl
15.05.2017Marie Svobodová
15.05.2017Římskokatolická farnost Křešice u Litoměřic
15.05.2017Marie Haškovcová
15.05.2017Rudolf Kováč
15.05.2017P. Stanislav Muzikář CSsR
15.05.2017Pavel Lněnička
15.05.2017Richard Štípek
15.05.2017Zuzana Sedláčková
15.05.2017Dana Cimická
15.05.2017Marie Šplíchalová
15.05.2017Jan Altrichter
15.05.2017Marie Kašná
15.05.2017Marie Svačinová
15.05.2017Jan Chadima
15.05.2017Alena Jánská

DO YOU KNOW…

  • We are helping people affected by leprosy in India, Liberia, Columbia and Tanzania. For more click HERE.
  • Czech Leprosy Relief is helps to heal Leprosy and TB more than 22 years?
  • 31th of January is World Leprosy Day?
  • Bacteria of Leprosy (Mycobacterium leprae) was discover in 1874 by Norwegian microbiologist Hansen?
  • Around 95% of world population has nature immunity against Leprosy?
  • Bacteria of tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) was discover in 1882 by German Robert Koch?
  • Since 1941 has been Leprosy treatable?
  • To treat Leprosy is using Multidrug therapy (MDT), commbinations of dapson, rifampicin, clofazimin?

More information


XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

Llikvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1