Česky   English

Donors

Thank You for your donation..

22.11.2018Markéta Sklenaříková
22.11.2018Jarmila Chalupová
22.11.2018Jana Gavlasová
22.11.2018Marie Kokešová
22.11.2018Božena Puklická
22.11.2018Marie Hanzalová
22.11.2018Marie Křížová
22.11.2018Jana Gabrhelová
22.11.2018Marie Kolářová
22.11.2018Ludmila Zugarová
22.11.2018Ludmila a Jiří Jamborovi
22.11.2018Julie Farkašová
22.11.2018Marta Bártová
22.11.2018Ivan Hrubý
22.11.2018Edeltraud Jonová
22.11.2018Zdislava Filipiová
22.11.2018Milada Perníčková
22.11.2018Marie Musilová
21.11.2018Miroslav Kýr
21.11.2018Anna Ševčíková
21.11.2018Marie Hlavicová
21.11.2018Zuzana a Libor Mačátovi
21.11.2018Edita Šimunová
21.11.2018Farní sbor Slezské církve evangelické v Karviné - Fryštátě
21.11.2018Anna Cigánková
21.11.2018Jan Vlčík
21.11.2018Františka Chudárková
21.11.2018Irena Jarošová
21.11.2018Miroslav Boris
21.11.2018Martina Scholtzová
21.11.2018Miloslava Vítová
21.11.2018Markéta Kolářová
21.11.2018Zdeňka Bečvářová
21.11.2018Ludmila Janáčová
21.11.2018Jan Adamec
21.11.2018Marie Hrazdirová
21.11.2018Marta Halbichová
20.11.2018Petr Novák
20.11.2018Jiří Kaloč
20.11.2018Bohuslav Plička
20.11.2018Drahomíra Svobodová
20.11.2018Marie Stloukalová
20.11.2018Antonín a František Nevařilovi
20.11.2018Ludmila Silbrniková
20.11.2018Jiřina Nezvalová
20.11.2018Marie Ševčáková
20.11.2018Jiřina Olivová
20.11.2018Lubomír Beneš
20.11.2018Jitka Kašubová
20.11.2018Eliška Šteffanová
20.11.2018Anna Moučková
20.11.2018Marie Jodasová
19.11.2018Marie Šustrová
19.11.2018Marie a Pavel Gorylovi
19.11.2018Marie Pečínková
19.11.2018Valentin a Milada Vaňkovi
19.11.2018Božena Jadrníčková
19.11.2018Alžběta Dvořáková
19.11.2018Marie Kotlánová
19.11.2018Marie Šustrová
19.11.2018Marie Kupcová
19.11.2018Vlasta Horáková
16.11.2018Anděla Horáková
16.11.2018Kotýnkovi
16.11.2018Petr Holásek
16.11.2018Marie Luková
16.11.2018Marečkovi
16.11.2018Dagmar a Josef Horáčkovi
16.11.2018Štěpánka Jirovcová
16.11.2018Blanka Čiháková
16.11.2018Milan Sobotka
16.11.2018Volodymyr Zahadayko
15.11.2018Renata Dohnálková
15.11.2018Růžena Vašíková
15.11.2018Marie Lízalová
15.11.2018Marie Šrajerová
15.11.2018Marie Uhrová
15.11.2018Emilie Krejčová
15.11.2018Marie Ondrůchová
15.11.2018Jan Kolařík
15.11.2018Olga Spáčilová
15.11.2018Anna Hošková
15.11.2018Marie Brzobohatá
15.11.2018Petr Bednář
15.11.2018Miloslava Herynková
15.11.2018Václav Adamec
15.11.2018Ludmila Bubeníková
15.11.2018Milena Veselá
15.11.2018Milena Veselá
15.11.2018Zdeňka Černá
14.11.2018Josefa Laníčková
14.11.2018Aloisie Hubáčková
14.11.2018Renata Veronika Šimová
14.11.2018Jiřina Gutová
14.11.2018Hilda Šmídlová
14.11.2018Zdena Červinková
14.11.2018Marie Kociánová
14.11.2018Božena Dostálová
14.11.2018Ludmila Strýčková
14.11.2018Ludmila Vodáková
14.11.2018Anděla Ondroušková
14.11.2018Marie Marková
14.11.2018Ludmila Petrželová
14.11.2018Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk
14.11.2018Marie Petrů
14.11.2018Růžena Moravcová
14.11.2018Vlasta Procházková
14.11.2018Vlasta Roseová
14.11.2018Josef Fiurášek
14.11.2018Karin Steinerová
13.11.2018Hana Soběslavová
13.11.2018Ing. Petr Chlebek
13.11.2018Mgr. Lukáš Kozák
13.11.2018Jan Šimoník
13.11.2018Zdislava Slezáková
13.11.2018Ing. Josef Cagášek
13.11.2018Marie a Pavel Laušmanovi
13.11.2018Petr Moravec
13.11.2018František Němčík
13.11.2018Ilona Krejčová
13.11.2018Ing. Jakub Hajný
13.11.2018Martin Chleborád
13.11.2018Antonín Maryško
13.11.2018Libuše Kunová
13.11.2018Emílie Novotná
13.11.2018Jaroslav Novák
13.11.2018Richard Pospíšil
13.11.2018Ing. Martin Vačkář
13.11.2018Monika Filipi
13.11.2018Gabriela Minářová
13.11.2018Václava Rambousková
13.11.2018Zdeňka Šotolová
13.11.2018Zdeňka a Hynek Větříčkovi
13.11.2018Alena Eisenreichová
13.11.2018RNDr. Milada Horáková
13.11.2018Daniela Růžičková
13.11.2018Jana Sachsová s rodinou
13.11.2018Josef Pospíšil
13.11.2018Marie Míčková
13.11.2018Eliška Richterová
13.11.2018Aloisie Bednářová
13.11.2018Ing. Mojmír Němec
13.11.2018Ing. Petr Marušiak
13.11.2018Robert Adámek
13.11.2018Karel Sodomka
13.11.2018Mgr. Ivana Lupoměská
13.11.2018Stanislava Machalová
13.11.2018Helena Aubrechtová
13.11.2018Marie Čermáková
13.11.2018Pavel a Ludmila Suší
13.11.2018Daniela Feltová
13.11.2018Jaroslav Kubín
13.11.2018RNDr. Jan Mourek
13.11.2018Andela Morcinková
13.11.2018František Kroutil
13.11.2018Anna Válková
13.11.2018Agnesa Kříbková
13.11.2018Jitka Venená
13.11.2018Vilém Pavelka
13.11.2018Jiří Pacelt
13.11.2018Marie Felnerová
13.11.2018Renata Šímová
13.11.2018Marie Pánová
13.11.2018Anežka a Josef Havelkovi
13.11.2018Marie Palečková
13.11.2018Vít Nosek
13.11.2018Anna Popelková
13.11.2018Mária Blahovcová
13.11.2018Marie Ježková
13.11.2018Josef Šafařík
13.11.2018Anna Černá
13.11.2018Jiří Ptáček
13.11.2018Ivana Štěpánková
13.11.2018Zdeňka Hrstková
13.11.2018Marie - Louise Valentová

DO YOU KNOW…

  • We are helping people affected by leprosy in India, Liberia, Columbia and Tanzania. For more click HERE.
  • Czech Leprosy Relief is helps to heal Leprosy and TB more than 22 years?
  • 31th of January is World Leprosy Day?
  • Bacteria of Leprosy (Mycobacterium leprae) was discover in 1874 by Norwegian microbiologist Hansen?
  • Around 95% of world population has nature immunity against Leprosy?
  • Bacteria of tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) was discover in 1882 by German Robert Koch?
  • Since 1941 has been Leprosy treatable?
  • To treat Leprosy is using Multidrug therapy (MDT), commbinations of dapson, rifampicin, clofazimin?

More information


XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Llikvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1