Česky   English

Donors

Thank You for your donation..

21.02.2018Eva a Blahoslav Rejentovi
21.02.2018Marie Kuldová
16.02.2018Anděla Chmelová
16.02.2018František Klíma
16.02.2018Marie Floriánová
16.02.2018Marta Jurčíková
16.02.2018Mária Mahdaliková
16.02.2018Markéta Březinová
16.02.2018Josef Dobrovolný
16.02.2018Bohumír Vrátil
16.02.2018Ludmila Rozehnalová
16.02.2018Ludmila Rozehnalová
16.02.2018Marie Fialová
16.02.2018Jaroslava Mokrá
16.02.2018Aloisie Malaniková
16.02.2018Marie Chudáčková
16.02.2018Ladislav Hudec
16.02.2018Otilie Müllerová
16.02.2018Ludmila Smejkalová
16.02.2018Ludmila Smejkalová
16.02.2018Marie Linhartová
16.02.2018Marie Sobotková
16.02.2018Adolf Faifer
16.02.2018Albína Bednárová
16.02.2018Olga Košatková
16.02.2018Joska Pejskar
16.02.2018Dvořáková
16.02.2018Dagmar Arnotová
16.02.2018Josef Batík
16.02.2018Josef Cibuzar
16.02.2018Katarína Toužimská
16.02.2018Josef Hora
16.02.2018Jaroslava Čábelková
16.02.2018Marie Formánková
16.02.2018Anna Bejblíková
16.02.2018Ing. Michael Holaň
16.02.2018Anna Šebelová
16.02.2018Ing. Petr Hříbek
16.02.2018Vladimír Benák
16.02.2018Ivana Novotná
16.02.2018Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí
16.02.2018Římskokatolická farnost Provodov
16.02.2018Jana Zaoralová
16.02.2018Pavel Malášek
16.02.2018Václav Pikeš
16.02.2018Kateřina Kratěnová
16.02.2018Jakub Maršálek
16.02.2018Marie Kuťáková
16.02.2018Olga Šašková
16.02.2018Petr Koubek
16.02.2018Anna Dleštíková
16.02.2018Jana a Jan Gajdošovi
16.02.2018Milan Zimčík
16.02.2018Dana Juříčková
16.02.2018Jaroslava Pospěchová
16.02.2018Hana a Tomáš Ochovi
16.02.2018Miloslava Matulová
16.02.2018Jana a Jan Plavjanikovi
16.02.2018MUDr. Jiří Folta
16.02.2018Stanisław Góra
16.02.2018Diana Svobodová Viktorová
16.02.2018Martin Uedl
16.02.2018Jan Chudý
16.02.2018Petr Pečinka
16.02.2018Jiří Slavík s rodinou
16.02.2018Ludmila Macků
16.02.2018Antonín Maryško
16.02.2018Marie a Vlastimil Bartošovi
16.02.2018Josef Kuklínek
16.02.2018Petr Veselý
16.02.2018Václav Tejkal
16.02.2018Marie Bukovanská
16.02.2018Zdeňka Kohoutová
16.02.2018Milan Kraus
16.02.2018Marie Březinová
16.02.2018Pharm.Dr. Eva Kupková
16.02.2018Aloisie Bednářová
16.02.2018Daniela Feltová
16.02.2018Mgr. Jiří Ochman
16.02.2018Josef Binka
16.02.2018Marie Hejdušková
16.02.2018Marie Grygarová
16.02.2018Ing. Stanislav Šimek
16.02.2018Pavel Záleský
16.02.2018Tyndlová Alžběta
16.02.2018Lidmila Kovácsová
16.02.2018Jarmila Růžková
16.02.2018Anna Mertová
16.02.2018Ing. Václava Hrubá
16.02.2018Mgr. Jiří Záleský
16.02.2018Petra Kubalová
16.02.2018Ludmila Ondráčková
16.02.2018František Janda
16.02.2018Jan Fridrich
16.02.2018Ladislava Ivičičová
16.02.2018Jan Stuchlík
16.02.2018Monika Sirková
16.02.2018Helena Marčanová
16.02.2018Jiřina Něničková
16.02.2018Markéta Šandová
16.02.2018Jan a Jarmila Kielarovi
16.02.2018Pavel Slavíček
16.02.2018Markéta Vísnerová
16.02.2018Weigelovi
16.02.2018Ing. Marie Kubíčková
16.02.2018František Stejskal
16.02.2018Marie Ambruzová
16.02.2018Kalábovi
16.02.2018Tomáš Lojkásek
16.02.2018Marie Slavíčková
16.02.2018Marie Klášková
16.02.2018Karel Klaška
16.02.2018Petr Gawlas
16.02.2018Mons. Josef Kajnek
16.02.2018Jana Černohubová
16.02.2018Milada Bortlíková
16.02.2018Ing. Milan Stohel
16.02.2018Olga Sazimová
16.02.2018Ing. František Ruprich
16.02.2018Jaroslava Janáčková
16.02.2018Lukáš Medvěd
16.02.2018Kamil Regner
16.02.2018Stanislav Cihal
16.02.2018Miroslav Krpec
16.02.2018Pavel Römer
16.02.2018Marta Riedlova
16.02.2018Šárka Zikanová
16.02.2018Zuzana Lochmanová
16.02.2018Farní charita Milonice
16.02.2018Strmiskova Hana
15.02.2018Anna Herková
15.02.2018Gabriela Františka Sedláčková
15.02.2018Jan Coufal
15.02.2018Ludmila Kašparová
15.02.2018Emília Ambrožová
15.02.2018Zdena Červinková
15.02.2018Marta Doležalová
15.02.2018Anna Procházková
15.02.2018Marie Ježová
15.02.2018Marie Vávrová
15.02.2018Anežka Minaříková
15.02.2018Ondřej Vintr
15.02.2018Eva Mráková
15.02.2018Anežka Hubáčková
15.02.2018Marie Vraňanová
15.02.2018Marie Špirudová
15.02.2018Růžena Hromádková
15.02.2018Arnošt Červinka
15.02.2018Římskokatolícka farnost Vysoké Popovice
15.02.2018Marie Marková
15.02.2018Marie a František Hlouškovi
15.02.2018prof. PhDr. Josef Unger CSc.
15.02.2018Miloslava Herynková
15.02.2018Milena Sumcová
15.02.2018Marie Malinková
15.02.2018Eva Pecháčková
15.02.2018Marie Štěpová
15.02.2018Marie Patáková
15.02.2018Rudolf Lochman
15.02.2018Emilie Průchová
15.02.2018Ludmila Slabá
15.02.2018Farní charita
15.02.2018Mgr. Eva Kovandová
15.02.2018Marie Janoutová
15.02.2018Pavel Kohout
15.02.2018Marie Podoláková
15.02.2018Anna Hooszová
15.02.2018Růžena Vaňková
15.02.2018František Šámek
15.02.2018Alena Kvapilíková
15.02.2018Jiřina Zbořilová
15.02.2018Věra Pekařová
15.02.2018Ingrid Fojtíková
15.02.2018Blažena Berková
15.02.2018Farní sbor Slezské církve evangelické v Karviné - Fryštátě
15.02.2018Bronislava Kutáčová
15.02.2018Josef Krátký
15.02.2018Anna Stušková
15.02.2018Anna Mitášková
15.02.2018Emilie Blažková
15.02.2018Miloslava Dejmková
15.02.2018Marie Plundraková
15.02.2018Marie Škrobáková
15.02.2018Petr Štědrý
15.02.2018Slavomil Hanzl
15.02.2018Zdeněk Hatina
15.02.2018Václav Lhotecký
15.02.2018Věra Fialová
15.02.2018František Musil
15.02.2018František Koňařík
15.02.2018Jana Brandtnerová
15.02.2018Petr Novák
15.02.2018Blažena Mikešová
15.02.2018Klaudovi
15.02.2018Růžena Vaňková
15.02.2018Růžena Vaňková
15.02.2018Marie Vlachová
15.02.2018Anna Štefaniková
15.02.2018Marie Samková
15.02.2018Věra Greharová
15.02.2018Věra Greharová
15.02.2018Marie Průchová
15.02.2018Blanka Řičánková
15.02.2018Jiří Peřina
15.02.2018Miluše Ševčíková
15.02.2018Anna Charouzová
15.02.2018Marie Malinová
15.02.2018Jan Revenda
15.02.2018Alena Sobotková
15.02.2018Josef a Marie Pokorní
15.02.2018Ing. Růžena Huková
15.02.2018Lidmila Kocourková
15.02.2018Mgr. Jiří Mikulášek
15.02.2018Mgr. Kristina a Ing. Vojtěch Švihlíkovi
15.02.2018Mojmír Brázdil
15.02.2018JUDr. Markéta Selucká Ph.D.
15.02.2018P. Petr Smolek
15.02.2018Ing. Petr Kokaisl
15.02.2018Oldřich Běhan
15.02.2018Ing. Petr Durna
15.02.2018Jana Krejčová
15.02.2018Helena Bízová
15.02.2018Petra Uhrová
15.02.2018Ivana a Jiří Ilíkovi
15.02.2018Mgr. Hana Želazková
15.02.2018Lubomír Kopeček
15.02.2018Ing. Ivana Štěpánová
15.02.2018Markéta Honke-Houfková
15.02.2018Inga Kowalczyková
15.02.2018Marcela Kotzurová
15.02.2018Marie Požárková
15.02.2018Marie Stloukalová
15.02.2018Zdena Kudzbelová
15.02.2018Jan Hubert
15.02.2018Miroslav Kešelák
15.02.2018Věra Mikulášková
15.02.2018Marie Nedvědová
15.02.2018Vladimír Jansa
15.02.2018Eliška a Zdeněk Charouzovi
15.02.2018Ing. Jan a Anna Ponížilovi
15.02.2018Jiří Knapp
15.02.2018Jindřiška Kováčová
15.02.2018Ing. Jan Ort
15.02.2018Miroslav, Marie Kovalski
15.02.2018Marie Palmová
15.02.2018Yvona Wrožynová
15.02.2018Pavel Vymětálek
15.02.2018Daniela a Tomáš Bálkovi
15.02.2018Lukáš Zdražila
15.02.2018Irena Sojková
15.02.2018Radim Franek
15.02.2018Jan Netopilík
15.02.2018Petra Reisiglová
15.02.2018Eva Čelikovská
15.02.2018Ing. Marie Fremlová
15.02.2018Kvetoslava a Petr Miencilovi
15.02.2018Alena Kopecká
15.02.2018Jarmila Janatová
15.02.2018Anna Fialová
15.02.2018Karel Kotrla
15.02.2018Martina Žáková
15.02.2018Josef Urbanek
15.02.2018Marcela a Milan Groulovi
15.02.2018Antonín Vaculík
15.02.2018Marie Nedvědová
15.02.2018RNDr. Pavel Adler
15.02.2018Ing. Josef Kubiczek
15.02.2018Martin Kudla
15.02.2018Jitka a Martin Janouškovi
15.02.2018Mária Rubášová
15.02.2018Josef Hřibňák
15.02.2018Jiří Hájek
15.02.2018Mgr. Daniel Hanzlík
15.02.2018Jarmila Jachanová
15.02.2018Marie Tichonová
15.02.2018Marie Dudová
15.02.2018Zdeněk Šimíček
15.02.2018Tereza Pecková
15.02.2018Josef Čajánek
15.02.2018Pavel Sýkora
15.02.2018Marie Kyselová
15.02.2018Marie Štěpánková
15.02.2018Marie Malinská
15.02.2018Marie Součková
15.02.2018Růžena Machová
15.02.2018Ing. Pavel Vecera
15.02.2018Jaroslav Daníček
15.02.2018Jan Novotný
15.02.2018Jarmila Kašpárková
15.02.2018Kateřina Pražáková
15.02.2018Marie Zajícová
15.02.2018Stomatologie
15.02.2018Anna Šrůmová
15.02.2018Lenka Škrabalová
15.02.2018Maria Slámová
15.02.2018Štěpánka Janoušková
15.02.2018Bohumil Vyvozil
15.02.2018Rostislav Pacholík
15.02.2018Ladislav Borovský
15.02.2018Jana Guldová
15.02.2018Lydie Kamasová
15.02.2018Karel Janusz Romanski
15.02.2018Lukáš Bernard
15.02.2018Petr Tesar
15.02.2018Marie Trubáková
15.02.2018Marie Orlíková
15.02.2018Jitka a František Cvingráfovi
15.02.2018Anežka Lněničková
15.02.2018Antonín Hrubý
15.02.2018Anna Hanzlikova
15.02.2018Miroslav Hurtik
15.02.2018Ludmila Krčálová
15.02.2018Adéla Schmiedová
15.02.2018Helena Jandová
15.02.2018Dagmar Janková
15.02.2018Václav Kvapilík
15.02.2018Jana Horká
15.02.2018Jana Rychlá
15.02.2018Ludmila Minaříková
14.02.2018Jana Martinková
14.02.2018Věra Šlosarová
14.02.2018Ludmila Havlíčková
14.02.2018Marie Kvitová
14.02.2018Helena Lipková
14.02.2018Alois Seifert
14.02.2018Irena Grzegorzová
14.02.2018Jan Ramík
14.02.2018Anna Ryšánová
14.02.2018Jaroslav Kubenka
14.02.2018Ludmila Stupková
14.02.2018Emilie Krejčová
14.02.2018Marie Pečínková
14.02.2018Emilie Štikarová
14.02.2018Marie Pospíchalová
14.02.2018Evženie Matzenauerová
14.02.2018Marie Pařízková
14.02.2018Jan Trtek
14.02.2018Anna Žeravíková
14.02.2018rodina Špačkova
14.02.2018Jitka Oubratová
14.02.2018Marie Vránková
14.02.2018Cyril Omasta
14.02.2018Ladislav Suchomel
14.02.2018Ladislav Suchomel
14.02.2018Ing. Vojtěch Přehnal
14.02.2018Anna Černá
14.02.2018Marta Rampulová
14.02.2018Ludmila Šafková
14.02.2018František Strouhal
14.02.2018Marie Karlová
14.02.2018Vlasta Rábová
14.02.2018Marie a Karel Fedrovi
14.02.2018Helena Čejková
14.02.2018Marie Kozelková
14.02.2018Milan Kovář
14.02.2018Marie Tylšarová
14.02.2018Jaroslav Matúš
14.02.2018Lenka Bělohubá
14.02.2018Jakub Vrbica
14.02.2018Jakub Pleskot
14.02.2018Petr Hlavacek
14.02.2018Marie Ouředníková
14.02.2018Vaclav Krupka
14.02.2018Jan Černý
14.02.2018Dagmar Janatová
14.02.2018Petr Münster
14.02.2018Gabriela Hánečková
14.02.2018Helena Rumlerová
14.02.2018Ilona Krejčová
14.02.2018Gabriel Juchelka
14.02.2018Zdeňka Zikmundová
14.02.2018Petr Dvořák
14.02.2018Jana Baudišová
14.02.2018Marcela Mošková
14.02.2018Stanislava Poulová
14.02.2018Jaroslava Kadeřábková
14.02.2018Arnoštka Maťová
14.02.2018Zdeňka Boušová
14.02.2018Karel Suk
14.02.2018Marie Rybařová
14.02.2018Marcela Klempová
14.02.2018Jarmila Langerová
14.02.2018Pavla a Josef Cigánkovi
14.02.2018Ladislava a Petr Jansovi
14.02.2018Pavel Torner
14.02.2018Jiří Rozsypal
14.02.2018Miloslava Pražanová
14.02.2018Marcela Petrová
14.02.2018Michal Winkelbauer
14.02.2018Ing. Miroslav Škeřík
14.02.2018Bc. Dana Kochaníčková
14.02.2018Eliška Hromádková
14.02.2018Josef Krejčí
14.02.2018Marie Nečasová
14.02.2018Bohumír Sedlák
14.02.2018Bernadeta Pernická
14.02.2018Ladislava Modlitbová
14.02.2018Růžena a Jiří Dohnalovi
14.02.2018Jan Urbánek
14.02.2018Jitka Maliková
14.02.2018Ivan Vejda
14.02.2018Jana Jánská
14.02.2018Marta Hrčková
14.02.2018Miroslav Machálek
14.02.2018Stanislav Chovanec
14.02.2018Karel Vesely
14.02.2018Marie Kolarova
14.02.2018František Javůrek
14.02.2018RNDr. Zdeněk Trdlička
14.02.2018Jan Cerný
14.02.2018František Tauchman
14.02.2018Marta Záleská
14.02.2018Helena Jirsová
14.02.2018Vít Polách
14.02.2018Ivo Vlk
14.02.2018Dagmar Jandorová
14.02.2018Bedrřch Bečka
14.02.2018Ludmila Zinburgová
14.02.2018MUDr. Vladimír Molnár
14.02.2018Marie Chlupsová
14.02.2018Ladislava Rýznarová
14.02.2018Eliška Kokešová
14.02.2018Ludmila Medová
14.02.2018Petra Lovečková
14.02.2018Antonĺn Hrubý
14.02.2018Eva Tvrdíková
14.02.2018Marie Sejkorová
14.02.2018Jana a Stanislav Javůrkovi
14.02.2018Jan Faltus
14.02.2018Ludmila a Jan Novákovi
14.02.2018Ludmila a Vojtěch Talířovi
14.02.2018Pavel Rotter
14.02.2018Jana Zdeňková
14.02.2018Vladimír Bunďálek
14.02.2018Miroslava Šmerdová
14.02.2018František Martinec
14.02.2018Josef Havlicek
14.02.2018Ludmila Kovařiková
14.02.2018Jiří Káňa
14.02.2018Ing. Irena Rozsypálková
14.02.2018Jana Benešová
14.02.2018Miluše Slapaková
14.02.2018Marie Stanislavova
14.02.2018Marie Janalíková
14.02.2018Jindřiška Lengálová
14.02.2018Ludmila Skřebská
14.02.2018Františka Rimanovská
14.02.2018Josef Šaliga
14.02.2018Marie Bolfová
14.02.2018Norbert Bsumek
14.02.2018Anna Norbert Hanslíkovi
14.02.2018Růžena Vogelová
14.02.2018Josef David
14.02.2018Štefania Barviková
14.02.2018Bohuslava Heryánová
14.02.2018Robert Plaček
14.02.2018Josef Kokeš
14.02.2018Jiřina Slívová
14.02.2018Ing. Zdenek Zdráhal
14.02.2018Ludmila Gazdíková
14.02.2018Anonym
14.02.2018Antonín Kolář
14.02.2018Anna Marková
14.02.2018Jan Staněk
14.02.2018Vlasta Zlatušková
14.02.2018Ludmila Sedláková
14.02.2018Dobromila Kvasničková
14.02.2018Jan Migota
14.02.2018Jan Staněk
14.02.2018Vít Blaha
14.02.2018Rodina Strnadova
14.02.2018Marie Šůstková
14.02.2018Marie Petrusková
14.02.2018Josef Přibyl
14.02.2018Jindřiška Slouková
14.02.2018Anonym
14.02.2018Stanislava Bartoňková
14.02.2018Marie Bilinová
14.02.2018Věra Bouzková
14.02.2018Milada Černohousová
14.02.2018Anna Dvořáková
14.02.2018Ilona a Ondřej Hlubučkovi
14.02.2018Rodina Kuříkova
14.02.2018Zdeňka Jebavá
14.02.2018Marie Pokorná
14.02.2018Vladimír Ležík
14.02.2018Stanislava Janková
14.02.2018Marie Matková
14.02.2018Tomislav Dáňa
14.02.2018Milada Chválová
14.02.2018Marie Wojtowiczová
14.02.2018Jan Janeček
14.02.2018Helena a Josef Hořejší
14.02.2018Zdenka Matějíčková
14.02.2018Marta Solničková
14.02.2018Čadková
14.02.2018Marcela Bouzová
14.02.2018Marek
14.02.2018Mgr. Martina Bidlová
14.02.2018Eva Hrabětová
13.02.2018Anna Pešatová
13.02.2018Josef Polášek
13.02.2018Bohdana Kolářová
13.02.2018Petr a Zdenka Šímovi
13.02.2018Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti
13.02.2018Cyril Sedláček
13.02.2018Marie Říhová
13.02.2018P. Mgr. Jan Kulíšek
13.02.2018František Němčík
13.02.2018Ing. Jakub Hajný
13.02.2018Martin Chleborád
13.02.2018Václav Pešek
13.02.2018Josef Střecha
13.02.2018Václava Rambousková
13.02.2018Jaroslava Francová
13.02.2018Františka Čudovská
13.02.2018MUDr. Bohunka Buzziová
13.02.2018Marie Hlavicová
13.02.2018Libuše Kunová
13.02.2018Emílie Novotná
13.02.2018Richard Pospíšil
13.02.2018Gabriela Minářová
13.02.2018Ing. Martin Vačkář
13.02.2018Monika Filipi
13.02.2018Mgr. Tomáš Parma Ph.D.
13.02.2018Marie Novotná
13.02.2018Lenka Čadílková
13.02.2018MUDr. Svatava Štěpánová
13.02.2018Robert Adámek
13.02.2018Pavel Pitrun
13.02.2018Římskokatolická farnost Holešov
13.02.2018Mariana Pavlátová
13.02.2018Božena Radilová
13.02.2018Jiři Zarský
13.02.2018Marie Fialová
13.02.2018bc. Eva Šáchová
13.02.2018Jan Bartošek
13.02.2018Václav Schwarz
13.02.2018Rudolf Vavruška
13.02.2018Marcela a Milan Groulovi
13.02.2018Pavla Bartůšková
13.02.2018Aloisie a Josef Wawrzeczkovi
13.02.2018Jaroslav Šolc
13.02.2018Petr Civela
13.02.2018Helena Havelková
13.02.2018František Dvořák
13.02.2018MUDr. Mária Mašková
13.02.2018Andela Morcinková
13.02.2018Marie Kuboková
13.02.2018Marie Toupaliková
13.02.2018Hana Pavlikova
13.02.2018Radek Vanis
13.02.2018Josef Šimka
13.02.2018Jarmila Tyralová
13.02.2018Zdenka Suchánková
13.02.2018Marta Kanová
13.02.2018Dagmar Řídká
13.02.2018Marie Šimůnková
13.02.2018Anna Podperová
13.02.2018RNDr. Jan Mourek
13.02.2018Marie Dolejší
13.02.2018Alena Šumberová
13.02.2018Marie Rittrová
13.02.2018František Hrubý
13.02.2018Alena Čechová
13.02.2018Ing. Petr Novotný
13.02.2018MUDr. Hana Bártová
13.02.2018Anna Krajčovičová
13.02.2018Jaroslava Gomolová
13.02.2018Ing. Ján Roubal
13.02.2018Veronika Jónová
13.02.2018Petr Kubiš
13.02.2018Felicitas J. Stránská
13.02.2018Vítězslav Krontorád
13.02.2018Anna Sekundová
13.02.2018Marta Javůrková
13.02.2018Helena Lotterová
13.02.2018Blanka Zajícová
13.02.2018Miroslava Gongolová
13.02.2018Radomíring. Andrýs
13.02.2018Mgr. Jana Tobolová
13.02.2018Eva Gurecká
13.02.2018Antonie Sladkova
13.02.2018Jiří Jeniš
13.02.2018Petr Zedník
13.02.2018Zdeňka Foltýnová
13.02.2018Božena Benešová
13.02.2018Karel Poucha
13.02.2018PhDr. Jiří Němeček
13.02.2018Vojtěch Mikyška
13.02.2018Kořistková Petra
13.02.2018Marie Sekulová
13.02.2018Marie Hovorková
13.02.2018Miloslava Žemličková
13.02.2018Marie Hrubá
13.02.2018Marie Konečná
13.02.2018Marie a Frant. Kovářová
13.02.2018Pavel Rýznar
13.02.2018Koutňáková
13.02.2018Věra Gracová
13.02.2018Irma Storzerová
13.02.2018Jiřina Jedličková
13.02.2018Miloslav Satora
13.02.2018Anonym
13.02.2018Marie a Pavel Hoferkovi
13.02.2018Ludmila Šimoníková
13.02.2018Jindřich a Zora Jakubcovi
13.02.2018Marie Lehká
13.02.2018A. Kubalcová
13.02.2018Jaroslav Staněk
13.02.2018Anna Honzírková
13.02.2018Pavel Janíček
13.02.2018Václav Kubíček
13.02.2018Jaroslava Štefková
13.02.2018Marie Martinková
13.02.2018Pavel Syrovátko
13.02.2018Václav Kumprecht
13.02.2018Anonym
13.02.2018Jarmila Urbanová
13.02.2018Libuše Polcarová
13.02.2018Jiřina Nováková
13.02.2018František Říha
13.02.2018Kateřina Trutnovská
13.02.2018Marie Kabíčková
13.02.2018Marie Adamcová
13.02.2018Ludmila Jančíková
13.02.2018Petr Zedník
13.02.2018Jiřina Gutová
13.02.2018Olga Bedáňová
13.02.2018Radomír Geryk
13.02.2018Elfrída Prasková
13.02.2018Marta Sukačová
13.02.2018Antonín Smyčka
13.02.2018Lucie Hradilíková
13.02.2018Anna a Josef Byrtusovi
13.02.2018Karel Franta
13.02.2018Olga Zegzulková
13.02.2018Alois Otáhal
13.02.2018Marie Palečková
13.02.2018Marie Gasparová
13.02.2018Irena Ulrichová
13.02.2018Božena Jadrníčková
13.02.2018Františka Mikolajková
13.02.2018Mojmíra Minxová
13.02.2018Jana Křivánková
13.02.2018Růžena Jebavá
13.02.2018Josef Ulrich
13.02.2018Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk
13.02.2018Ludmila Hudcová
13.02.2018Eva Hutterová
13.02.2018Ludmila Karvanová
13.02.2018Pavel Dolejš
13.02.2018Eva Svobodová
13.02.2018Blanka Červenková
13.02.2018Marta Lišková

DO YOU KNOW…

  • We are helping people affected by leprosy in India, Liberia, Columbia and Tanzania. For more click HERE.
  • Czech Leprosy Relief is helps to heal Leprosy and TB more than 22 years?
  • 31th of January is World Leprosy Day?
  • Bacteria of Leprosy (Mycobacterium leprae) was discover in 1874 by Norwegian microbiologist Hansen?
  • Around 95% of world population has nature immunity against Leprosy?
  • Bacteria of tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) was discover in 1882 by German Robert Koch?
  • Since 1941 has been Leprosy treatable?
  • To treat Leprosy is using Multidrug therapy (MDT), commbinations of dapson, rifampicin, clofazimin?

More information


XML Sitemap  |  Sitemap  |  Content Management System WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

Llikvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1