Česky   English

Úmrtí Jiří Holého

7.4.2017

Pozemská životná pouť Jiří Holého skončila dne 7. dubna, ale my věříme, že jeho život neskončil. Nyní může s láskou přinášet Bohu veškeré dobro, které vykonal i všechny těžkosti, které vytrpěl na zemi.

Úmrtí Jiří Holého

 Jiří Holý se narodil 13.12.1926 v Hradci Králové u obchodníka s textilem, který měl obchod v Hradci Králové na Pražském předměstí. Celá rodina měla velmi pohnutý osud: otec, ruský legionář a Sokol, byl popraven za stanného práva v roce 1942. Zůstala po něm vdova a 4 děti. Zabavený obchod i veškeré jmění bylo v roce 1945 vráceno, ale později během komunistického režimu opět zabaveno.

Pan Jiří Holý vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavitelskou, kde v roce 1946 také maturoval. V té době se však již věnoval malování, ale stavitelství nezapomněl – později se velmi hodilo při budování nemocnic v Indii. Po maturitě byl přijat na Univerzitu Karlovu v Praze (obor Výtvarná výchova na Pedagogické fakultě), ale po roce přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou také v Praze. Během studií těžce onemocněl z důvodů velmi skrovných podmínek, protože jakožto syn obchodníka neměl nárok na stipendium. Po závěrečných zkouškách na VŠUP v roce 1953 se stal profesionálním malířem. Jakožto členem Svazu výtvarných umělců se účastnil mnoha výstav. V roce 1964 měl samostatnou výstavu v Praze.
Po normalizaci byl v roce 1969 vyloučen ze Svazu výtvarných umělců za svůj výstup při sjezdu ve Sjezdovém paláci a nesměl používat legitimaci profesionálního malíře od Českého fondu výtvarného umění. V té době mu již byla oporou manželka Sybilla Klumparová – Holá, která je také akademickou malířkou.
 
Po sametové revoluci v roce 1992 založil, se svojí manželkou, Sybilou a přáteli z modlitebního společenství, dílo LL-Likvidaci lepry. Bylo to na Popeleční středu v kostele svatého Ignáce v Praze. Postupně se přidávali další lidé a dary přicházely se všech koutů republiky. 
Pan Jiří Holý byl až do roku 2011 předsedou LL a zároveň statutárním zástupcem.
Jiří Holý označuje toto období za „radostné utrpení“ pro sebe i jeho paní, která mu celou dobu pomáhala: Utrpení bylo to, že pro nával práce nemohli malovat; radost je to, že žijeme v Božím království již na zemi. A to vše, jak často říkává: K slávě Boží!
18. května 2011 došlo v kostele sv. Ignáce v Praze k podepsání slavnostního ujednání mezi pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Dukou a Jiřím Holým, jakožto stávajícím předsedou LL-Likvidace lepry o.s. Na základě tohoto ujednání přešlo občanské sdružení LL-Likvidace lepry pod arcibiskupství pražské.
 
 

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • V poslední lednovou neděli si připomínáme Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1873 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

72% (475)

12% (79)

2% (16)

1% (8)

5% (35)

6% (45)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1