Česky   English

Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé

14.12.2015

Blíží se Vánoce a jako každý rok se některým z nás zdá, že se blíží až příliš rychle. V adventní době často ani nevíme, kde nám hlava stojí. Najednou nám připadá, že se počet lidí všude zdvojnásobil, či dokonce i ztrojnásobil.

Tím více se na sváteční chvíle těšíme, s radostí očekáváme společné chvíle s rodinou a s přáteli, které prožijeme v atmosféře lidské otevřenosti a srdečnosti, jenž o svátcích vánočních nabývá své zvláštní vynalézavé štědrosti v podobě rozličných dárků, které rozdáváme i přijímáme. Vánoce jsou také časem, kdy slyšíme i na volání různých charitativních organizací, které se obracejí právě v tomto období s důvěrou na dobrotu a štědrost lidí.

Pro biblické texty předvánoční doby adventní je charakteristické, že se dovolávají lidské ušlechtilosti a dobroty, jež se mají projevit jako odpověď na blízkost Pána. V liturgických textech 3. neděle adventní čteme, nejdříve u apoštola Pavla: “Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko.“ (Flp 4,4-5) A poté, v evangeliu podle Lukáše, slova Jana Křtitele: "Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně." (Lk 3,11)

V kontextu s těmito biblickými výzvami vyniká dobrota lidí, kteří se mnohdy ze svého nedostatku zapojují do činnosti dobročinných organizací – zvláště křesťanských, které pomáhají různým znevýhodněným skupinám lidí a obyvatel. Mezi takové organizace se řadí i společnost Likvidace lepry, komunita dárců, která svými dary podporuje její činnost. Lidé, kteří nejvíce podporují dílo Likvidace lepry, jsou často málo movitými dárci, nejednou se jedná o důchodce žijící ze skromné penze, rodiny s dětmi s omezeným rozpočtem či osamocené vdovy a vdovce, kteří se dělí o to málo, co mají. Tím větší váhu jejich drobné dary mají a o to větší respekt takoví lidé zasluhují.

Je dobré a potřebné si uvědomit, ke komu se tato podpora dostane. Prostřednictvím financování distribuce léčiv a zdravotnických pomůcek taková pomoc slouží těm, jejichž životní těžkosti a utrpení tkví v poněkud jiných dimenzích, než kterým jsme uvyknuli my. Jedná se o pomoc lidem nakažených leprou, biblickým malomocenstvím. Pomoc lidem, kteří ne svou vinou přišli o prsty či celé končetiny, a jsou proto upoutáni na invalidní vozík. Mnozí z nich žijí v nevyhovujících podmínkách, ve špíně, mají nemocí znetvořený obličej, anebo jsou zkrátka kvůli předsudkům společensky diskriminováni a odloučeni od svých rodin. Mluvíme o pomoci lidem, jimž onemocnění zcela změnilo jejich život. Přinášet těmto lidem světlo do jejich beznadějné životní situace je opravdové bohatství, které pociťují i členové komunity dárců Likvidace lepry.

 

Přejeme vám požehnaný advent a svátky vánoční, období, které můžeme proměnit v čas lidské štědrosti a dobroty.

 

 

Článek byl zveřejněn na portále www.christent.cz 8.12.2015

VÍTE, ŽE…

 • Likvidace lepry působila na více než 60 místech světa?
 • Pomáháme léčit lepru v zemích jakými jsou Indie, Libérie, Kolumbie a Tanzánie? Více naleznete ZDE.
 • Likvidace lepry pomáhá léčit lepru a tuberkulózu již přes 20 let?
 • V poslední lednovou neděli si připomínáme Mezinárodní den pomoci malomocným?
 • Původce nákazy lepry (Mycobacterium leprae) objevil v roce 1873 norský mikrobiolog Hansen?
 • První zmínky o malomocenství pocházejí z Indie z období zhruba 1400 let před naším letopočtem, ale první písemně doložená lékařská zmínka je datována do období okolo roku 600 před Kristem?
 • Posledním místem v Evropě, kde jsou shromážděni a léčeni lidé nakaženi leprou, je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumunsku??
 • Až 95% populace má přirozenou imunitu proti onemocnění leprou?
 • Bacil tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis) objevil v roce 1882 Němec Robert Koch?
 • Od roku 1941 je lepra léčitelná?
 • V roce 1981 byla komisí WHO doporučena k léčbě lepry metoda Multidrug therapy (MDT), kdy se pacientům podává kombinace léků: dapson, rifampicin, chlofazimin?
 • Tuberkulóza nejčastěji postihuje plíce, ale může zasáhnout i jiné orgány?
 • Třetina lidí umírajících na AIDS umírá v důsledku infekce TBC?
 • K léčbě TBC se používá kombinace léků: isonazid, streptomycin, ethambutol, pyrazinamid a rifampicin?
 • Lepra a TBC mají velmi příbuznou sekvenci, protože jsou způsobovány bakteriemi rodu Mycobacterium.

Další zajímavosti

Pomáháte lidem v nouzi?

72% (672)

12% (116)

2% (21)

1% (11)

5% (50)

6% (58)


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Likvidace lepry, Josefská 43/4, 118 00 Praha 1